29 oktober: Naraka Caturdashí

Naraka is de naam van een demon en caturdashí staat voor 14de dag. Het volgende mythologische verhaal wordt als achtergrond voor de viering van dit feest gezien.
Er regeerde eens een koning, die Naraka of Narakásur heette. Hij werd erg machtig en begon zijn volk te kwellen. Uiteindelijk werd het volk deze kwellingen beu. Shrí Krishṇa doodde hem. Het volk toonde haar blijdschap door vol vreugde het lichtfeest te vieren, dat ter herinnering aan dit feit elk jaar herhaald wordt een dag voor het Diválifeest. Aan Yama, Heer van het dodenrijk, of Pitripati, Heer van de (overleden) voorvaderen, wordt op deze dag eer bewezen o.a. middels het ontsteken van Yama ke diyá’s na zonsondergang om van de angst voor de hel bevrijd te worden.
Deze diyá moet met het gezicht naar het zuiden gekeerd, op een schone plek op het erf geplaatst worden.

Door Yama gunstig te stemmen, hoopt men verlost te worden van leed na de dood.naraka-chaturdashi