3 daags Sarnámi seminar in Den Haag

Het is nu alweer 30 jaar geleden dat er op een groot congres is geweest over het Sarnámi. Dat was tijdens het in 1986 georganiseerde seminar in Paramaribo, Suriname. Daarna is er weinig meer structureels over het Sarnámi gesproken. In die tussentijd is er wel redelijk wat gepubliceerd, zowel (semi)wetenschappelijk als literair. Ook zijn er woordenlijsten en een elementair woordenboek gemaakt. Gelukkig zijn er nog steeds aardig wat mensen die de taal bezigen, zowel in Suriname als in Nederland. Maar er treden  veranderingen op in deze taal, als gevolg van de dominantie van drie andere Surinaamse talen: het Nederlands, het Hindi en het Sranan Tongo.

   

 Bovendien heeft de taal nog altijd te kampen met een imago probleem. De taal geniet weinig prestige bij cultuurdragers, bij de geestelijkheid en bij politici. Vaak wordt de taal nog altijd verbannen van het podium. Een handvol schrijvers gebruiken de taal voor hun literaire expressies. Enige onderzoek, promotie, cursusaanbod of literaire productie is echter nog ver te zoeken. Tijd om hier iets aan te doen!

 Onder leiding van de Stichting Eekta zijn thans samenwerkende partijen in Den Haag bezig om een 3 daagse Sarnámi Seminar te organiseren.  Het thema is: De Status van het Sarnámi als taal en cultureel erfgoed: Ontstaan, Ontwikkeling en Toekomst. Met het algemene thema willen de initiatiefnemers de Surinaamse taal Sarnámi centraal stellen. Tijdens het seminar zal men stilstaan bij de positie van deze taal, zowel in Suriname als in Nederland, pakweg 144 jaar na zijn ontstaan. Wat heeft bijna anderhalve eeuw deze taal gebracht? Wat is de positie ervan en hoe ziet de toekomst eruit?

De vraag is nu wat de 21ste eeuw voor het Sarnámi kan betekenen. Wordt dit de eeuw van grote ontwikkeling en waardering voor deze taal of wordt het de eeuw waarin deze taal in de anonimiteit zal verdwijnen , een paar literaire en wetenschappelijke werken nalatend? En als het een toekomst heeft, wie zijn dan de fakkeldragers van de toekomst?

Tijdens het  seminar zal aandacht besteed worden  aan deze moedertaal van veel Hindustanen in Suriname en Nederland. Dat zal gebeuren met een plenair programma (keynote lezingen) en een workshop . Ook is er in een paneldebat en een talkshow voorzien. Verder heeft  het programma een cultureel component . Deelname aan dit bijzonder seminar over onze moedertaal het Sarnámi inclusief seminarmateriaal en lunch is volledig gratis,maar vooraanmelding dient wel te geschieden.

Het Sarnámi Seminar wordt gehouden op 24, 25, 26 maart 2017 van 09.15 uur –17.00 uur in het Marriott Hotel  aan de Johan de Wittlaan 30 te Den Haag Nederland. Het literair programma is gepland op  vrijdag 24 maart 2017 om 19.30 uur en het muzikaal programma is gepland op zondag 26 maart van 15.30 uur – 18.30 uur in theater Diligentia aan de Lange Voorhout 5 te Den Haag. In de op te vragen bijlagen treft u het uitgebreid programma en de tijden van de lezingen, workshops en talkshows  alsook de titels van de lezingen en de gastsprekers die dat verzorgen. Aanmelding geschiedt via info.sarnami@gmail.com