3 december: Gítá Jayantí

De Bhagavad Gítá (BG) wordt beschouwd als een van de belangrijkste en meest invloedrijke hindugeschriften,vanwege de filosofische, praktische, politieke, psychologische en spirituelewaarde. (Bhagavad) Gítá Jayantí markeert de “geboorte” vandit heilige boek. De openbaring geschiedde door Shrí Krishna op de11e dag van de maand Agahan(nov/dec), ongeveer 5000 jaren geleden.

De BG is het 25ste hoofdstuk van de Mahábhárata, ’s werelds grootste epos, waarin de machtsstrijd tussende Pándava’s en de Kaurava’s, elkaars neven, wordt beschreven. Deze strijdduurde 18 dagen op het slagveld van Kurukshetra in India. Toen prinsArjuna op de 1ste dag van de strijd eigerde te vechten tegen zijn neven,zette Heer Krishna de waarheid van het leven en de filosofie van Karma en Dharma aan hem uiteen.

De blijvende invloed van de BG:
De BG is niet alleen een oud geschriftmaar blijft ook heden ten dage een onmisbare gids voor betere levensomstandigheden;het vraagt een individu om te denken, om een eerlijke en juiste beslissing te nemen, om anders te kijken naar het leven.

Bron: Sandesa krant