3 december: Internationale Dag voor Mensen met een Beperking

De Verenigde Naties hebben 3 december uitgeroepen tot de ‘Internationale Dag voor Mensen met een Beperking’ (International Day of Persons with Disabilities). In Nederland is deze dag bekend als ‘Wereld Gehandicapten Dag’.

Deze dag is door de VN bedoeld als aanmoediging om de discussie over mensenrechten en gelijke kansen voor mensen met een functiebeperking op de agenda te houden, op alle niveaus, lokaal, regionaal, nationaal en internationaal.

In oktober 1992 keurde de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, tijdens de speciale plenaire zitting een resolutie goed waarin werd verklaard dat 3 december van ieder jaar voortaan tot de ‘Internationale Dag voor Mensen met een Beperking’ werd uitgeroepen. Het heeft tot doel de rechten en het welzijn van personen met een handicap in alle aspecten van de samenleving en ontwikkeling te bevorderen, en het bewustzijn van de situatie van personen met een handicap in elk aspect van het politieke, sociale, economische en culturele leven te vergroten.

Voortbouwend op vele decennia VN-werk op het gebied van handicaps, heeft het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (CRPD), aangenomen in 2006, de rechten en het welzijn van personen met een handicap verder bevorderd bij de uitvoering van de Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling en andere internationale ontwikkelingskaders, zoals het Sendai-kader voor rampenrisicovermindering, het Handvest inzake de inclusie van personen met een handicap bij humanitaire actie, de nieuwe stedelijke agenda en de actieagenda van Addis Abeba voor ontwikkelingsfinanciering.

Building Back Better: naar een handicap-inclusieve, toegankelijke en duurzame post COVID-19-wereld
Inclusie van personen met een handicap is een essentiële voorwaarde voor het handhaven van mensenrechten, duurzame ontwikkeling en vrede en veiligheid. Het staat ook centraal in de belofte van de Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling om niemand achter te laten. De inzet om de rechten van personen met een handicap te realiseren is niet alleen een kwestie van rechtvaardigheid; het is een investering in een gemeenschappelijke toekomst.

De wereldwijde crisis van COVID-19 verdiept reeds bestaande ongelijkheden, legt de mate van uitsluiting bloot en benadrukt dat werk aan de inclusie van handicaps absoluut noodzakelijk is. Mensen met een handicap – een miljard mensen – zijn een van de meest uitgesloten groepen in onze samenleving en behoren tot de zwaarst getroffen in deze crisis in termen van doden.

Zelfs onder normale omstandigheden hebben personen met een handicap minder kans op toegang tot gezondheidszorg, onderwijs, werk en deelname aan de gemeenschap. Een geïntegreerde aanpak is vereist om ervoor te zorgen dat personen met een handicap niet achterblijven.

Opname van een handicap zal resulteren in een COVID19-reactie en -herstel dat iedereen beter van dienst is, het virus vollediger onderdrukt en beter herstelt. Het zorgt voor meer wendbare systemen die in staat zijn om te reageren op complexe situaties, waarbij de verste achterstanden eerst worden bereikt.

Dit jaar valt de Internationale Dag van personen met een handicap (IDPD) in dezelfde week als de Conferentie van staten die partij zijn bij het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap, 30 november – 1 en 3 december 2020 en zal de hele dag in acht worden genomen. de week in samenhang met de 13e zitting van de Conferentie van staten die partij zijn bij het CRPD.

Bron: beleven.org
United Nations

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *