3 november: Gangá Nahán

De ceremonie waarbij miljoenen mensen in India een ritueel bad nemen in de Gangá (Ganges) wordt Gangá Nahán genoemd. Deze dag wordt in haar originele vorm in India gevierd. In andere landen waar hindu’s wonen vinden er alternatieve vormen van viering plaats. In Suriname wordt het langs verschillende rivieren gehouden.

In de hindu-traditie wordt grote waarde gehecht aan het baden in een van de heilige rivieren in India. Van het baden in een heilige rivier of meertje bij een heiligdom bij volle maan, verwachten hindu’s dat het stromende water de ziel reinigt van onzuivere gedachten en handelingen, en daardoor de spiritualiteit bevordert. Volgens de overlevering is de maand november in het bijzonder gewijd aan Gangá, die door haar goddelijke kracht – het stromende water – de mensen reinigt van de smet van de zonden. Voordat men zich in het water begeeft, houdt men aan de oever een rituele plechtigheid (pújá), bestaande uit een vuuroffer en het offeren van spijzen, bloemen en andere welriekende stoffen.

Water (jal) wordt in de hindu-filosofie gezien als bron van al het leven. Het water symboliseert het ontstaan en de vergankelijkheid van alles wat leeft. De stroom staat in deze beeldspraak voor het leven, dat zich voortdurend tussen geboorte en dood afspeelt. Gangá Nahán symboliseert de liefde en toewijding die mensen voor elkaar zouden moeten koesteren.

Elkaar in alle reinheid en zuiverheid, oprechtheid en openheid ontmoeten, is de gedachte die op deze dag op de voorgrond staat. Het leert ons elkaar te steunen en te accepteren en zo te proberen de volmaaktheid en perfectie te realiseren. Dit noemen wij Godsrealisatie in zichzelf en van daaruit in de samenleving.

M.a.w.: mensen dienen een constructieve bijdrage aan de maatschappij te leveren. Een samenleving waar de waardigheid van haar leden hoog staat aangeschreven.

Bron: OHM Vani

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *