30 oktober: Diváli

“Mahá-Lakshmí” en Dipávali spiritueel bekeken

maha-lakshmi

Mahá-Lakshmí : Mahá betekent groot en wel groot in de context van educatie, welke het kenmerk is van bewustzijn. Deze Mahá moet het doel zijn van een ieder die nog niet mahá is. Dus het “Mahá doel” is de betekenis van het woord Laksha: het doel. Mahá betekent ongebonden, oneindig, onsterfelijk, eeuwig, Brahma, heelheid. Mahá moet een levende realiteit zijn. Dipávali is bekend als “het feest van lichten”, maar de belangrijkste spirituele betekenis is “het bewustzijn van het innerlijk licht”. Er is iets voorbij het lichaam en de geest, welke puur, oneindig en eeuwig is, de Átman. De viering van Dipávali als de “overwinning van het goede over het kwade”, refereert naar het licht van hogere kennis, alle onwetendheid verdrijvend, de onwetendheid welke de ware natuur van iemand maskeert, niet als het lichaam, maar als de onveranderlijke, oneindige, immanente, transcendente realiteit. Met deze ontwaking komt mededogen en het bewustzijn van de eenheid van alle dingen (hogere kennis). Dit geeft ánand: gelukzaligheid.

Zoals we de geboorte van ons lichaam vieren, zo moeten wij Dipávali zien als de viering van het innerlijk licht. Alhoewel de gebeurtenissen in de geschiedenis die refereren naar het Diwálifeest en de wijze van viering verschillen van gebied tot gebied (vuurwerk, pújá’s, verlichting, lekker eten en cadeaus), is de essentie dezelfde: verblijd zijn in het innerlijk licht (Átman) of de onderliggende realiteit van alle dingen (Brahman).