4 families uit Nederland verzorgen duizenden bordjes eten

De afgelopen week hebben de families Habib, Mahesh, Bhola en Jaikaran gedurende 5 dagen een sociaal project uitgevoerd. Voor duizenden personen is er lekker eten gekookt en via 3 gebedshuizen verdeeld. Dagelijks was het eten, verpakt in een fraaie bak met een drank erbij, opgehaald worden in de SIV moskee aan de Keizerstraat, de Arya Diwáker mandir aan de J. Pengelstraat en bij de Latour kerk aan de Latourweg. Behoeftige personen en instellingen hebben goed gebruik gemaakt van dit nobel project. De motto van de families was wederom “eenheid doet wonderen” en “ liefde is de grootste kracht” en zijn er elke dag 1000 maaltijden bereid en uitgedeeld aan behoeftigen, ongeacht ras, geloofsovertuiging en huidskleur. Ook schoolkinderen en tehuizen kwamen in aanmerking voor een warme maaltijd.

“Laten we onze krachten samen bundelen voor onze medemens in nood want honger kent geen religie; voel je geroepen om dit project mee te helpen opbouwen want wie gezegend is met geluk, deelt het met zijn medemens”, aldus mw. Millie Mahesh die in Suriname aanwezig was en dagelijks het project monitoorde met Hillegonda Leeflang en Stg. Organisatie Hindoe Media.

In Nederland zal dit initiatief  geëvalueerd worden en in samenspraak met Stg. OHM vervolgd worden.

Speciale dank gaat uit naar de Latourkerk, de Arya Diwáker mandir, de SIV moskee, Combe markt en alle helpers, koks, transporteurs, inkopers, verpakkers etc. voor hun ondersteuning aan dit sevá werk.

 

OHM