5 december: Wereld Bodem Dag

Houd de bodem levend, bescherm de bodembiodiversiteit
Planten voeden een hele wereld van wezens in de grond, die in ruil daarvoor de planten voeden en beschermen. Deze diverse gemeenschap van levende organismen houdt de bodem gezond en vruchtbaar. Deze uitgestrekte wereld vormt de bodembiodiversiteit en bepaalt de belangrijkste biogeochemische processen die leven op aarde mogelijk maken.

Door de toenemende uitdagingen van bodembeheer aan te pakken, wil de campagne van de Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO) “Houd de bodem levend, bescherm de bodembiodiversiteit” dit jaar het bewustzijn vergroten van het belang van het in stand houden van gezonde ecosystemen en het menselijk welzijn. Door mensen over de hele wereld aan te moedigen om proactief de bodemgezondheid te verbeteren, wil de campagne ook het verlies aan bodembiodiversiteit tegengaan. Als we niet snel handelen, zal de vruchtbaarheid van de bodem in een alarmerend tempo blijven worden aangetast, wat een bedreiging vormt voor de wereldwijde voedselvoorziening en voedselveiligheid.

Achtergrond
Wereldbodemdag (WSD) wordt jaarlijks op 5 december gehouden om aandacht te vragen voor het belang van een gezonde bodem en te pleiten voor duurzaam beheer van bodemrijkdommen.

Een internationale dag om Soil te vieren werd in 2002 aanbevolen door de International Union of Soil Sciences (IUSS). Onder leiding van het Koninkrijk Thailand en in het kader van het Global Soil Partnership heeft de FAO de formele oprichting van WSD als een mondiale bewustmakingsplatform. De FAO-conferentie keurde in juni 2013 de Wereldbodemdag unaniem goed en verzocht om de officiële aanneming ervan tijdens de 68e Algemene Vergadering van de VN. In december 2013 reageerde de Algemene Vergadering van de VN door 5 december 2014 aan te wijzen als de eerste officiële Wereldbodemdag.

Waarom 5 december?
De datum van 5 december werd gekozen omdat deze overeenkomt met de officiële geboortedag van wijlen H.M. Koning Bhumibol Adulyadej, koning van Thailand, die een van de belangrijkste voorstanders van dit initiatief was.

Bron: United Nations