5 generaties Parohi maken diyá’s in Suriname

In 1895 kwam de heer Pandohi (ájá van de bekende kunstenaar Soerdjan Parohi) als immigrant in Suriname; hij wordt geregistreerd als ‘Parohi’. Na 5 jaar, na de contractarbeid, vestigde hij zich in 1900 in Groningen en begon als pottenbakker o.a. diyá’s te maken. Zijn zoon Narsingh zette het werk voort en diens betá Soerdjan nam het dan over, waarna ook zijn zoon Radjen het werk vervolgde. Nu heeft zijn betá Rushil het werk ook geleerd. De familie Parohi heeft na Groningen enkele jaren op Poelepantje gewoond, waarna zij in 1948 naar Half Flora 42 verhuisde, wat later Commissaris Weytinghweg heette, wat weer veranderde in Leysweg en nu Hadji Saboerali Wazirweg heet.
De heer Soerdjan is op 2 februari 1938 geboren en woont vanaf zijn 10e jaar op dit adres; zijn plaats heeft hij Hastinapur* genoemd; er zijn ook anderen die diyá’s in Suriname maken. Het is jammer er diyá’s uit het buitenland worden ingevoerd, waardoor er oneerlijke concurrentie is.
parohi2