Kenniskring: Ons belastingstelsel?

KennisKring organiseert op dinsdag 4 juli 2017 een lezing met als thema: Ons belastingstelsel.

Er is een belasting dat de Koningin der belastingen wordt genoemd. En de regering wil deze belasting ook in Suriname introduceren. Een nieuwe belastingwet invoeren vraagt wel om een rechtvaardiging. Kan de regering de Koningin der belastingen ook in Suriname invoeren? Kan de economie deze nieuwe belastingwet dragen? Welke economische effecten kunnen ontstaan. Zijn deze positief of negatief. Kortom, een belastingwet kan relatief eenvoudig door de regering worden bekrachtigd, de vraag is of onze economie dit kan (ver-)dragen?

Deze en andere vragen zullen aan bod komen tijdens de lezing.

Gastspreker is Drs. Anand Biharie die statistieken bij houdt en regelmatig analyses maakt van onze economie en hoe wij er beter bij kunnen varen als land. De afgelopen weken heeft het ministerie van financiën een oude maatregel op de nieuwe haven doen herinvoeren namelijk dat alle containers gestripped moeten worden. Dit omdat bekend is dat er bij de import/export wordt gesjoemeld met documenten, prijzen, onjuiste aantallen en omschrijvingen. Dit veroorzaakt een enorme stagnatie bij de inklaring van goederen vooral voor de bonafide importeurs. Ook heeft de invoering van de zgn. SGS controle niet lang stand gehouden en kwamen bedrijfsleven organisaties in het geweer omdat die procedure ook tijdrovende pre-controle van stukken met zich meebracht en heeft de regering moeten zwichten voor die druk. De staatskas wordt geplunderd. Er wordt onder gefactureerd, ambtenaren en toppers werken mee.

Computersystemen en software programma’s worden onklaar gemaakt, de schuldigen gaan vrijuit, de haven is een keizerrijk van enkelen die zich niet storen aan god noch gebod waar invloedrijke importeurs niet aangeraakt mogen worden. Recent is melding gemaakt van een frommel lading alcohol waarna er niks meer wordt vernomen waarvan wederom vermoedt wordt dat het met een sissertje is afgedaan. Ons belastingstelsel is sinds onze onafhankelijkheid een discussie punt en hebben vele en dure consultants ernaar gekeken hoe rechtvaardig het wel of niet is en of het ons ondermerschap wel of niet stimuleert in vergelijking met andere landen. Ook de invoering van de omzetbelasting bij retail verkoop komt alsmaar niet van de grond. Schuiven met belasting schijven hebben helaas onze inkomsten niet doen verhogen waarmee de regering aan haar verplichting, schulden en infrastructuur reparatie kan doen, de onderwijs- en gezondheidssectoren nagelaten. Wat zijn de toekomst perspectieven, daarover zal de heren Biharie en Rijger ons hun  visie en suggesties geven.    

Kenniskring KK, bestaat ruim 20 jaar met een zusterorganisatie in Nederland en netwerkgroepen in Aruba, Curacao, Guyana, India, Trinidad en de USA, is een vrijwillige netwerkkring van topkader uit de academische, overheid- en business community. Door elke eerste dinsdag van de maand inzichten, informatie en ontwikkelingen over actuele politieke en sociaaleconomische vraagstukken op zowel lokaal, regionaal als mondiaal niveau met elkaar uit te uitwisselen, moeten KK members in staat zijn hun individuele- en groepsbelangen beter in te schatten en richting te geven. Kenniskring is een instrument om d.m.v. contactlegging de expertise van elk netwerk lid te leren kennen en het netwerk als bron te hanteren voor specifieke expertise om persoonlijk- of maatschappelijk voordeel te behalen. KK kent geen bestuur, doch een coördinatie team, geen penningen, doch vraagt een vrijwillige (verplichte) bijdrage @ srd. 20,- ter dekking van kosten van die avond.  

Datum     : Dinsdag 4 juli 2017
Tijd          : 20.00u (inloop 19.30)
Plaats      : Lalla Rookh Gebouw 1
Thema     : Ons belastingsstelsel?

Gastsprekers:  

  1. Drs. A. Biharie  (Bedrijfseconoom) : Belastingen in het verleden en heden
  2. Drs. Roy Rijger (Fiscaal Jurist) : Tekortkomingen en Aanbevelingen.

Na de presentaties is er gelegenheid tot het stellen van vragen.

Neem uw visite kaartjes mee.