7 april 2023: Wereldgezondheidsdag

De WHO werd op 7 april 1948 opgericht door de Verenigde Naties.
Landen in de wereld kwamen bijeen om de WHO op te richten om gezondheid te promoten, de wereld veilig te houden en de kwetsbaren te dienen, zodat eenieder overal het hoogste niveau van gezondheid en welzijn kan verkrijgen. Dit jaar wordt dus de 75ste jaardag van de WHO herdacht met het thema “ 75 jaar verbetering Openbare Gezondheidszorg”.

Met de Wereldgezondheidsdag – ieder jaar op 7 april – vraagt de WHO (Wereldgezondheidsorganisatie) aandacht voor gezondheid en ziektes in de wereld. Ieder jaar krijgt de dag een thema mee. Het thema voor 2023 is “Gezondheid voor iedereen”.

Armoede, het ontbreken van goed onderwijs, ondoelmatig gezondheidsbeleid en – zorg zijn items die veel ziektes en problemen in de hand werken. De bedoeling van deze dag is om deze – maar zeker ook ziektes die anders in de taboe-sfeer zouden blijven hangen – bespreekbaar te maken.

In veel landen zijn ziektes als aids niet bespreekbaar. Het taboe heeft de ziekte epidemisch gemaakt. In landen waar het doorbroken is loopt het aantal nieuwe aids-gevallen terug. Maar ook een ziekte als malaria, die niet de last van het taboe draagt, komt volgens de WHO nog veel vaker voor dan nodig is.

Bron: diverse