7 Voordelen van Meertaligheid

Redenen genoeg waarom het handig is meerdere talen te spreken (goed voor je internationale vriendschappen, je kunt je verdiepen in andere culturen en weten wat je bestelt), maar de beste reden is dat het vooral goed is voor je hersenen. Wie meerdere talen spreekt:

1. Is cognitief flexibeler – Oudere mensen die sinds hun jeugd meerdere talen spreken, blijken beter om te kunnen gaan met onverwachte omstandigheden. Uit onderzoek bleek dat deze ouderen opdrachten sneller uitvoerden en daarvoor minder energie nodig hadden

2. Is scherper op latere leeftijd – Meertalige mensen scoorden beter op een intelligentietest nadat ze de 70 gepasseerd waren. Dit gold ook voor mensen die pas op latere leeftijd een tweede taal leerden

3. Kijkt anders naar bepaalde woorden – Meertalige mensen hebben minder tijd nodig om woorden die in meerdere talen overeenkomen in zich op te nemen. De hersenen herkennen het woord al

4. Krijgen Alzheimer mogelijk wat later in hun leven – Iedereen kan het krijgen, maar meertalige mensen lijken het 4 tot 5 jaar later te krijgen dan mensen die maar 1 taal spreken

5. Heeft als kind een groter probleemoplossend vermogen – En blijkt creatiever te zijn

6. Kan als kind beter switchen tussen taken – Uit onderzoek blijkt dat meertalige kinderen sneller zijn als het gaat om het afwisselen van taken

7. Kan ook in andere talen denken en daardoor wellicht betere beslissingen nemen – Wie in een andere taal dan de moedertaal nadenkt over een probleem, lijkt wat meer afstand tot het probleem te hebben en kan daardoor makkelijker tot een moeilijk besluit te komen