8 maart: Internationale Vrouwendag

Internationale Vrouwendag staat elk jaar op 8 maart in het teken van strijdbaarheid en het gevoel van solidariteit van vrouwen overal ter wereld, meestal aan de hand van een specifiek thema.
Internationale Vrouwendag is in de twintigste eeuw ontstaan doordat vrouwen opkwamen voor hun rechten, onder andere op het gebied van arbeid en kiesrecht.
Internationale Vrouwendag herdenkt de eerste staking van vrouwen in de textiel- en kledingindustrie, die plaatsvond op 8 maart 1908 in New York. De vrouwen staakten voor een achturige werkdag, betere arbeidsomstandigheden en kiesrecht. Deze staking vormde het begin van de emancipatie van vrouwen en de strijd tegen vrouwendiscriminatie.

Het thema van Internationale Vrouwendag 2017 is “Be BoldForChange”, vrij vertaald Heb het lef om veranderingen door te drukken”.

Feiten over vrouwen
• Vrouwen vormen 50% van de wereldbevolking.
• Vrouwen doen 66% van al het werk.
• Vrouwen verdienen 10% van het wereldinkomen.
• Vrouwen hebben 1% van alle bezittingen.
• Van alle regeringsleiders op de wereld is 5% vrouw.
• Van alle armen op de wereld is 75% vrouw.
• Van alle analfabeten op de wereld is 66% vrouw.
• Van alle vluchtelingen op de wereld is 75% vrouw.
• Van de 150 leden van de Tweede Kamer in Nederland is 38% vrouw.
• Vrouwen in Nederland verdienen gemiddeld 23% minder dan mannen.

Geschiedenis van Internationale Vrouwendag
Internationale Vrouwendag werd voor het eerst uitgeroepen door Clara Zetkin op de internationale vrouwenconferentie in Kopenhagen in 1910, waaraan 100 mannen en vrouwen deelnamen uit 17 landen. Hoewel de aanleiding de massale staking was op 8 maart 1908 in de Verenigde Staten van vrouwen in de textiel- en kledingindustrie voor een achturige werkdag, betere arbeidsomstandigheden en kiesrecht, stond de strijd voor algemeen kiesrecht aanvankelijk centraal. De jaren daarop werden in een groeiend aantal landen op 8 maart demonstraties en vergaderingen gehouden. De Eerste Wereldoorlog maakte een einde aan dit gebruik.
Met de opleving van de feministische beweging in de jaren zestig kwam de belangstelling voor een internationale vrouwendag weer terug en sinds de jaren zeventig wordt er in veel landen aandacht aan besteed. In veel socialistische landen is op 8 maart een officiële feestdag en in 1978 werd de dag door de Verenigde Naties als feestdag erkend.
Aanvankelijk werd de Vrouwendag op verschillende data gehouden, pas in 1922 werd 8 maart gekozen als vaste datum.