9 augustus: Internationale Dag van de Inheemse Volken in de Wereld

Door de Verenigde Naties is 9 augustus uitgeroepen tot ‘Internationale Dag van de Inheemse Volken in de Wereld’ (‘International Day of the World’s Indigenous Peoples’).
Sinds 2006 is deze dag een officiële vrije dag in Suriname. De ‘Nationale Dag der Inheemsen in Suriname’ is een symbool van respect voor het inheemse deel van het Surinaamse volk en een blijk van erkenning.

Er zijn naar schatting 370 miljoen inheemsen in de wereld, verdeeld over 90 landen. Ze maken minder dan 5 % van de wereldbevolking uit, maar  vormen 15 % van de armsten. Zij spreken de meeste talen nl. naar schatting 7.000 en representeren 5.000 verschillende culturen.

Inheemse volken hebben hun sociale, culturele, economische en politieke karakteristieken behouden, welke zich onderscheiden van dat van de overheersende gemeenschappen waarin ze leven. Ondanks hun culturele verschillen, delen inheemse volken van de hele wereld gemeenschappelijke problemen, gerelateerd aan het beschermen van hun rechten als “aparte” mensen. Hun rechten op o.a. hun grondgebied en natuurlijke hupbronnen zijn hun altijd ontnomen. Gezegd kan worden dat inheemse volken de meest kwetsbare groep vormen in de wereld. De internationale wereldgemeenschap realiseert nu dat speciale maatregelen nodig zijn om hun rechten te beschermen en hun aparte cultuur en levenswijze te handhaven.

Stg. OHM wenst een ieder, in het bijzonder de inheemse broeders i.v.m. Dag der Inheemsen en de javaanse broeders i.v.m. 130 jaar Javaanse Immigratie op 9 augustus, een prettige en bezinningsvolle dag toe.