9 december: INTERNATIONALE DAG TEGEN CORRUPTIE

internationale-dag-tegen-corruptie
Corruptie, omkoping en afpersing zijn zaken die overal ter wereld en ook in Suriname in meerdere of mindere mate voorkomen. In veel landen zijn zelfs politici en hele regeringen corrupt. Suriname zucht op het ogenblik onder gevallen van vermeende en bewezen corruptie bij de overheid. Als veel mensen corrupt zijn is dat slecht voor de samenleving. Arme mensen worden er de dupe van want ze moeten extra betalen voor gewone dingen die vaak nodig zijn. Denk bijvoorbeeld maar aan doktershulp, onderwijs en officiële documenten. Corruptie maakt die zaken voor arme mensen onbetaalbaar. Het werkt ontwrichtend en vermindert de ontwikkelingskansen van de samenleving drastisch.

Corruptie is zowel oorzaak als gevolg van armoede. Grote sommen geld kunnen weglekken. Daarmee is het een obstakel voor duurzame ontwikkeling en de opbouw van de staat of het bedrijf. Corruptie is ethisch verwerpelijk, het belemmert buitenlandse investeringen van bonafide en het kan de effectiviteit van ontwikkelingssamenwerking aantasten. Mensen vertrouwen de overheid niet. Bonafide buitenlandse bedrijven willen niet zomaar fabrieken en kantoren bouwen in een land waar veel corruptie is. Ze vertrouwen de overheid daar niet. Daardoor komen er minder (goedbetaalde) banen bij. Rijke landen met een hogere politieke moraal weigeren hulp aan corrupte landen, ook als die landen hulp goed kunnen gebruiken. Hulp werkt niet als hulpgelden in de zakken van corrupte functionarissen terecht komt.

Sinds 2003 is door de Verenigde Naties deze dag uitgeroepen om aandacht te vragen voor dit probleem dat in alle lagen van de bevolking voorkomt, bij rijk en arm, sterk en zwak, machtig en machteloos. Corruptie bedreigt samenlevingen en de waarden van de democratie. Bestrijding ervan is dan ook een van de noodzakelijke voorwaarden voor effectieve en duurzame armoedebestrijding en bevordering van mensenrechten. In Suriname schuift de politiek de aanpak van deze problematiek consequent voor zich uit waardoor onze ontwikkelingskansen, vooral voor de jeugd drastisch aan het afnemen zijn.

Bron: OHM