9 februari: Vasant Pancamí en Sarasvatí Pújá

Op 9 februari worden een aantal dingen gevierd.

• Vasant Pancamí
Vasant betekent lente en pancamí is de vijfde dag van de maand Mágh (januari/februari). Op deze dag wordt het Holífeest ingeluid middels het planten van de renr ke per (castorolieplant) in diverse buurten. Deze dag wordt astronomisch bepaald en valt 40 dagen voor het eigenlijke Holí- of Phaguáfeest. Het planten geschiedt door een paṇdit middels een speciale ceremonie. Tijdens de ceremonie worden ook cautálliederen (speciale liederen i.v.m. het Holífeest) gezongen, om de feestsfeer alvast in te luiden. Rondom het plantje, welke prins Prahlád, het goede voorstelt, wordt door buurtbewoners gedurende de hierop volgende 40 dagen, een brandstapel gevormd van brandbare voorwerpen, z.a. hout, droge takken, stro e.d. Deze brandstapel symboliseert Holiká, het kwade, en zal op woensdag 20 maart a.s. aan de vooravond van het Holífeest in brand gestoken worden (Holiká Dahan).

pt. Bansidhar Bhagwat is bezig met de Sarasvatí pújá terwijl de srotá de 15-jarige Soeradj Ramkisoen is.

• Sarasvatí Pújá
Sarasvatí is de gemalin van Brahmá en is de godin van wijsheid, muziek en kunst. Volgens de traditie schonk zij de mensheid het Devanágaríschrift, waardoor de mogelijkheid werd geschapen om de verworven kennis in schrifttekens weer te geven en deze aan anderen door te geven. Dit betekent een overwinning van kennis op de onwetendheid. Vooral voor studenten is dit feest belangrijk.

 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *