9 maart 2023 : Wereld Nierdag

World Kidney Day (Wereld Nierdag) wordt jaarlijks op de tweede donderdag in maart georganiseerd en heeft als doel bewustwording te creëren over het belang van gezonde nieren en de frequentie en de impact van nierziekten (en bijbehorende gezondheidsproblemen) terug te dringen. ‘World Kidney Day’ is een gezamenlijk initiatief van de ‘International Society of Nephrology’ (ISN) en de ‘International Federation of Kidney Foundations’ (IFKF).

Een gezonde levensstijl, zoals voldoende bewegen en weinig zout eten, is goed voor gezonde nieren. Op deze dag wordt ook het belang van orgaandonatie benadrukt. Een niertransplantatie is immers nog steeds de beste oplossing voor nierfalen.

Doelen World Kidney Day’

  Mensen bewust maken van het belang van gezonde nieren en tevens de frequentie en de impact van nierziekten (en bijbehorende gezondheidsproblemen) terugdringen.

  Risicogroepen tijdig screenen : mensen met diabetes, hoge bloeddruk of hart- en vaatziekten. De nationale zorgautoriteiten en de medische professionals hebben daarin een belangrijke rol. Als chronische nierziekten tijdig ontdekt worden, kunnen complicaties en sterfgevallen door chronische nier- én hart- en vaatziekten verminderd worden.

  Een gezonde levensstijl, zoals voldoende bewegen en weinig zout eten, stimuleren.

  Het belang van orgaandonatie benadrukken. Een niertransplantatie is immers nog steeds de beste oplossing voor nierfalen.

Wat zijn de functies van de nieren?

De nieren zijn hele belangrijke organen, waarvan de drie belangrijkste functies zijn:
1. Afvalstoffen, die schadelijk zijn voor het lichaam, uit het bloed verwijderen.

2. Vocht- en zoutbalans regelen. Het lichaam bestaat voor 2/3 deel uit water. Het lichaam kan alleen goed werken als de hoeveelheid vocht zo veel mogelijk gelijk blijft. De nieren zorgen daarvoor. Na veel drinken produceren ze bijvoorbeeld extra urine en bij veel zweten en diarree minder. De nieren zorgen er ook voor dat de hoeveelheid zouten in het bloed binnen bepaalde grenzen blijft.

3. Hormonen aanmaken. Een hormoon is een signaalstofje dat in een orgaan wordt aangemaakt. Het stroomt via het bloed naar andere delen van het lichaam en zet de cellen waar het voor bedoeld is, aan het werk. De nieren maken enkele van deze hormonen.

 Wat gebeurt er bij nierdialyse?

Door jarenlang niet goed behandelde diabetes en hoge bloeddruk kan nierschade optreden. Dan blijven de afvalstoffen en vocht in het lichaam; dit kan tot ernstige complicaties en zelfs tot de dood leiden. Er moet dan minimaal 3 keer per week gedurende enkele uren gedialyseerd worden, of men kan ook een niertransplantatie ondergaan. Wereldwijd en ook in Suriname neemt het aantal patiënten, dat gedialyseerd moet worden, toe.

Hemodialyse is een behandeling die het bloed zuivert en overtollig vocht verwijdert (hemo = bloed; dialyse = scheiding van stoffen). Dat gebeurt in een kunstnier die aan een dialysemachine is verbonden.                                                                                     

Een kunstnier is een buis met daarin een filter. Het filter bestaat uit heel veel dunne buisjes die half doorlaatbaar zijn. Via een slang stroomt het bloed uit het lichaam door de buisjes in de kunstnier. In omgekeerde richting stroomt spoelvloeistof langs de buisjes. De spoelvloeistof wordt ook wel badwater genoemd. De spoelvloeistof is zo samengesteld, dat het de afvalstoffen uit het bloed ‘aantrekt’. Om overtollig vocht te verwijderen is de druk van de spoelvloeistof lager dan de druk in het bloed. Het gezuiverde bloed verlaat de kunstnier via een slang en stroomt terug in het lichaam. Het verzadigde spoelwater loopt via een slang weg in een afvoer. De kunstnier wordt weggegooid. Bij een behandeling van 3 tot 4 uur stroomt het totale bloedvolume 8 tot 12 keer door de kunstnier.

 Bronnen: beleven.org e.a.