9e Hulpcontainer vvv Himmat

 

Voor de 9e achtereenvolgende keer bezoekt de VVV Himmat uit Nederland met een sterke delegatie , haar roots land Suriname weer. Ook dit jaar is er een 40’ container met hulpgoederen meegenomen welke  deze sportvereniging zal distribueren onder behoeftige personen, instellingen, scholen  en sportverenigingen.

VVV Himmat heeft in  de afgelopen jaren samen met de OHM Suriname en andere vrienden kunnen werken aan de opbouw van een sterk  netwerk van personen en organisaties die behulpzaam zijn bij  de invoer, opslag en distributie van de hulpgoederen. Zij is nog een van de weinige organisaties die  op deze regelmatige basis medische hulpgoederen, sport attributen en toestellen , sportkleding , schoolmeubilair e.d. een jaar lang inzamelen in Nederland voor verzending naar Suriname. De goederen worden in alle districten gedistribueerd waar OHM Suriname en vvv Himmat netwerken lopen.

 

Naast deze distributie van de hulpgoederen zal de vereniging  ook haar reguliere vriendschappelijke voetbalwedstrijden spelen tegen onze eigen lokale clubs. In  dit twee weken durend bezoek is er dan ook een lijvig sportprogramma  welke door de lokale coördinator Soerin Malhoe is  opgesteld.

Voorzitter Faried Habib wees in zijn toespraak vanochtend bij het ontvangen en uitpakken van de container , uitputtend op het belang van het hecht netwerk in Nederland voor de inzameling van de goederen en de belading van de container en het netwerk hier ter plaatse voor het welslagen van deze missie.

De OHM Suriname dankt de vvv Himmat voor haar onbaatzuchtige bijdrage aan Suriname’s welzijn en is ook trots erop dat Surinamers in het buitenland hun afkomst niet verloochenen en het thuisfront blijven ondersteunen. Hoewel hulp verslavend kan werken wordt wel degelijk in specifieke behoeften van onze verarmende samenleving voorzien.