AANBEVELINGEN/SUGGESTIES UIT HET DEBAT: “NAAR DE MANDIR GAAN: NOG IETS VAN DEZE TIJD?”

In verband met het 25 jarig bestaan van de Shri Krishna Mandir aan de Lallarookhweg werd er een debat georganiseerd op zondag 18 februari 2018 met als Thema “ Naar de mandir gaan: nog iets van deze tijd?”.
Twee groepen van 4 jongeren hebben aan de hand van stellingen gedebatteerd over dit thema. De jongeren kwamen uit verschillende buurten en de stellingen werden opgesteld door de organisaties naar aanleiding van wat er zoal leeft binnen de gemeenschap. Het doel van het debat was om na te gaan of de traditionele manier van de mandir diensten nog passen in deze tijd en welke veranderingen doorgevoerd zouden moeten worden om het gaan naar de mandir aantrekkelijker te maken c.q. te bevorderen. Het opgekomen publiek was toehoorder, maar kreeg aan het eind wel de gelegenheid om hun visie te geven op de stellingen en op wat er gezegd was door de deelnemers aan het debat.
Uit het debat zijn er vele aanbevelingen/suggesties gedaan door de verschillende deelnemers aan het debat, die wij hieronder, per stelling, aan u willen voorhouden. Het is aan te bevelen dat een dergelijk debat ook op andere locaties georganiseerd wordt, opdat er een ruimere visie is van wat er leeft bij vooral de jongeren.

STELLING 1
Mandir bezoek is noodzakelijk in deze tijd, omdat daardoor onze religieuze en sociale vorming in stand wordt gehouden. Wij leren zo in gezamenlijk verband de gebeden en rituelen van ons geloof gemakkelijk kennen. Naast de reguliere diensten worden op alle hoogtijdagen speciale diensten gehouden waardoor wij tegelijk ook de diepere betekenis van deze dagen leren kennen.

 • er is noodzaak voor sociale en religieuze vorming
 • het is je persoonlijke keus om wel of niet te gaan naar de mandir
 • geen noodzaak voor mandir, tijdbesparend door te kijken naar korte video’s op YouTube
 • inspiratie om naar de mandir te gaan t.o.v. inspanning is klein voor een jong persoon anno 2018
 • sociale vorming kan ook buiten de mandir bv. bij een sportvereniging
 • verantwoordelijkheid ligt ook bij de ouders voor stimulans en motivatie aan mandir bezoek; grotere druk en belang wordt gelegd door ouders aan schoolopleiding dan mandir bezoek
 • technologische ontwikkeling is ver, waardoor afleiding ook groot is (YouTube, FB etc.)
 • geen 100% zekerheid of Wikipedia altijd de correcte informatie heeft
 • mandir (satsang) geeft een ander sfeer om sociale contacten te leggen

STELLING 2
Mandir bezoek is niet van deze tijd, omdat de diensten niet interessant en saai zijn door o.a.: verouderde presentatie technieken van de pandit’s, amateuristische bhajan samáj’s, vele onnodige lange toespraken die ingelast worden. In de meeste mandir’s is kwantiteit belangrijker dan kwaliteit.

 • er wordt gegeneraliseerd; mandirdiensten zijn niet altijd saai of oninteressant
 • t.a.v. de presentatietechniek dient de pandit rekening te houden met het niveau van het publiek dat aanwezig is
 • aan de presentatietechniek kan gewerkt worden door met ideeën te komen naar de mandir besturen of pandits
 • niet alle pandits hebben alle technieken en ook bestaan er beperkingen vanuit het bestuur
 • niet alleen focussen op de pandit zelf en minder bezighouden met wat de pandit in zijn privé leven doet
 • meer contact leggen met de priesterraad/besturen om actuele info bij te stellen en diensten laten baseren op actuele onderwerpen in de samenleving
 • drempelvrees overschrijden voor pandits; hun niet als GOD zien
 • traditie doorbreken, pandit is een geestelijke en deelt zijn kennis. Wat gezegd is, is geen wet
 • naast de pravacan van de pandit ook 10-15 min uittrekken om te praten over actuele zaken bv. suikerziekte
 • ook question- answer ronde inlassen voor evt. vragen en onduidelijkheden over het hindoeïsme; zo komt een dialoog tot stand met de aanwezigen
 • onduidelijkheden of vragen kunnen ook gesteld worden aan je ghar ke pandit
 • verduidelijking: religie is slechts een deel om de Almachtige te aanbidden en het hindoeïsme is geen religie maar een een levenswijze
 • de bhajan samáj’s moeten streven naar verbetering en zanglessen nemen. Het voorbeeld werd aangehaald van de koren bij de christelijke kerken

STELLING 3
Mandir bezoek is een goede zaak maar wij gaan er niet graag naar toe, omdat er teveel volgens de traditionele manier wordt gedaan. De pravacan’s worden veelal in het Hindi/Sarnámi gehouden, dus niet in een begrijpelijke taal. Bij vele mandir’s staat men niet open voor verandering. En tegenwoordig kun je ook veel informatie krijgen via internet en social media.

 • taalbarrière wekt saaiheid/ minder interesse, omdat de pravacan’s in het Hindi zijn
 • innovatie nodig door uitleg in het Nederlands
 • Nederlandse taal is de dominante taal in eigen land, switchen van taal lijkt moeilijk
 • rituelen worden aangeleerd, maar spirituele diepgang (waarom het gedaan wordt) niet
 • niet alles kan vertaald worden van Hindi naar het Nederlands
 • traditionele diensten houden is niet altijd slecht
 • Hindi aanleren kan van huis uit ook, tenminste het Sarnámi ( vergeleken met het Sranan tongo dat zonder te leren wel gesproken wordt)
 • Sarnámi helpt bij het begrijpen van een boodschap in het Hindi
 • notities kunnen gemaakt worden en verder uitleg kan tijdens of na de diensten gevraagd worden aan de pandit
 • stimulans van ouders ook noodzakelijk om Hindi te leren
 • transformatie is een proces van blijvende investering

STELLING 4
De tijd besteed in de mandir levert niet veel op, omdat de pravacan’s van de pandits geen diepgang hebben. Het is vaak een vertelling van mythologische verhalen die wij al meerdere keren hebben gehoord. De spirituele of filosofische betekenis van de verhalen uit de heilige boeken wordt nauwelijks uitgelegd, wat vooral in deze tijd belangrijk is.

 • diepgang kan gebracht worden, maar de pandit moet rekening houden met niveau van het publiek en aanpassen
 • In enkele mandir’s brengen jonge pandits al verandering in overdracht van kennis en verhalen / katha’s met diepgang
 • diepgang is noodzakelijk voor een beter begrip bv. waarom sindur geofferd/geplaatst wordt voor Hanumánji etc.
 • er zou een vragenronde ingelast kunnen worden in de mandir om dit fenomeen aan te pakken, maar ook met ook workshops voor verdere toelichting
 • als je de filosofische betekenis wil weten, dan kan je dat rechtstreeks vragen aan de pandit na de dienst bv.

SAMENVATTING:
Kortom bij dit debat kan aan de hand van de bovenstaande vier stellingen en de naar voren gekomen argumenten gezegd worden dat:

 • Het gaan naar de mandir noodzakelijk is voor de vorming van sociale en religieuze banden binnen de eigen cultuur.
 • Gezien de ontwikkelingen en innovatie van sociale app’s en info via het internet gauw te vinden is, maakt de jonge generatie eerder hiervan gebruik dan naar de mandir te gaan om zo ook tijd te besparen.
 • Er is weinig tot geen verplichting vanuit de kant van ouders voor mandir bezoek, waar de verantwoordelijkheid ook bij hun ligt voor meer stimulans en motivatie.
 • Gebruik maken van de social media of YouTube video’s zijn niet slecht, maar het is ook van belang om zelf na te gaan in hoeverre de info wel juist is en natuurlijk volgens de geschriften (geen zelf gemaakte verhalen of mythes).
 • De sfeer binnen een mandir is zeer zeker anders dan elders (satsang). Want niet alleen het lichaam heeft voedsel nodig, ook de geest heeft een bepaalde voeding nodig in de vorm van rust en meditatie.
 • Zowel de pandits als de mandir besturen zouden rekening moeten houden met de mening van de jongeren en de diensten hieraan aanpassen.
 • De keuze staat vrij naar welke mandir iemand wil gaan, indien de pandits/ bestuursleden geen gehoor geven aan de ideeën voor vernieuwingen/verbeteringen.
 • Ook ligt het soms aan het niet vegetarische eten (buitenshuis) wat maakt dat personen geen bezoek brengen aan de mandir. Thuis zou op zijn minst op de dag van de mandir vegetarisch gekookt moeten worden.
 • Er moet niet gegeneraliseerd worden, want er zijn mandir’s waar de technieken veranderd zijn en de reguliere mandir diensten aangepast zijn. Men staat ook open voor innovatie en speelt in op hedendaagse topics.
 • De pandit kan sommige aspecten niet upgraden of downgraden tijdens een pravacan / bij een kathá, dan wordt het weer saai en minder interessant voor de een t.o.v. de ander.
 • Het saaie of minder interessante kan vervangen worden door workshops en Hindi te leren voor een beter begrip. Een wederzijdse aanpassing is vereist.
 • De diensten kunnen indien ze in het Hindi /Sarnámi gehouden worden, door een jongeren van de mandir in het Nederlands worden samengevat. Dit kan alleen als er samenspraak is tussen pandit en bestuur.
 • Het opzetten van websites, facebook pagina’s en een groepsapp voor de mandir kan maken dat jongeren daar hun meningen kunnen geven/vragen kunnen stellen om zo makkelijker betrokken te blijven bij het mandir gebeuren.
 • Tijdens de dienst ook gebruik maken van beamer om zaken visueel te maken.
 • Het niveau van de bhajan samaj’s kan verbeterd worden door zanglessen te verzorgen.
 • Hindoeïsme is een levensfilosofie waarvan religie slechts een onderdeel is. Indien men filosofische betekenissen van de kathá’s wil begrijpen dan zou men liever rechtstreeks contact moeten maken met de pandit.
 • We moeten streven naar meer kwaliteit dan kwantiteit.
 • Bij elke mandir zal er een goede samenwerking en overleg moeten zijn tussen bestuur, priesterraad en andere groepen binnen de organisatie om de kwaliteit te verbeteren.

 

Bron: SKM Yuvadal Debat pdf file

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *