Aankomst 25ste VG Himmat/OHM container

Deze week is de 25ste hulpgoederen container van de Vriendengroep Himmat uit Nederland gearriveerd. Het vorig jaar alleen zijn er 5 containers verscheept waarvan 4 met ziekenhuis bedden die aan diverse ziekenhuizen zijn gedoneerd. Nu zijn er wederom hulpgoederen voor scholen, instellingen, kinder- en bejaarden tehuizen. Speciaal hiervoor zijn 20 VG Himmat vrienden donderdag j.l. naar Suriname afgereisd om vanaf vrijdag het uitladen en zaterdag de distributie aan te vangen. Dit in samenwerking met haar lokale partner stichting OHM en vele vrienden en donateurs in Suriname. Door positiviteit, plezier en vriendschap zal ook dit 25ste container project succesvol uitgevoerd worden. Een mijlpaal in het sevá gebeuren, een unicum voor de vriendengroep en OHM die de goede doelen met een Nederlands-en Surinaams netwerk onbaatzuchtige ondersteunen. Vriendengroep Himmat (VG Himmat) voert al ruim 21 jaar het Goede doelen project SU uit waarbij belangrijk zijn: het netwerk van de vriendengroep, hun passie voor voetbal en de motivatie om te helpen. Deze hulpgoederen zullen vanaf zaterdag worden gedistribueerd naar een 70 tal landelijke organisaties, instellingen en sociaalbehoeftige personen. Enkele voetbalwedstrijden liggen in de planning alsook het vieren van het Holi Phagwa feest met in acht neming van de Mohana regels.

Organisatie Hindoe Media