ABS Iwan Sno daagt Bihari en Debipersad uit

In een zeer  ongebruikelijk schrijven en advertentie via enkele dagbladen heeft de directeur van de Stichting Algemeen Bureau voor de Statistiek in Suriname , Iwan Sno gemeend om de KennisKring gastsprekers van dinsdag 7 maart j.l.,  drs. Anand Biharie en drs. Steve Debipersad uit te dagen een publiekelijk discussie met hem aan te gaan. Dit naar aanleiding van enkele harde statements die beide sprekers op persoonlijke titel  hebben gedaan tijdens die bewuste  KennisKring avond.
Zij plaatsten onderbouwd serieuze kanttekeningen met betrekking tot de representativiteit van de cijfers van de Centrale Bank van Suriname, de Rekenkamer en het ABS in Suriname alsook  de financiële verantwoording door de Surinaamse overheid. De werd in eerste instantie  gericht aan de Vereniging van Economisten in Surname VES, waarvan Steve Debipersad de penningmeester is.  De heer Anand Biharie moest echter via de pers tijdens een live tv programma op RBN kanaal 5 vernemen dat hij uitgedaagd was tot een publiekelijke discussie,  met daarbij een nog zonder voorafgaande  afstemming   bepaald detailprogramma waarvan  hij terecht aangaf nog niet op de hoogte van te zijn en er dus  niet op kon ingaan. Pas om 20 uur gisteravond werd hem per courier de uitdaging verstuurd . Op aandringen  van de VES voorzitter werd deze aanvaard.
De wijze van aanpak van dit publiekrechtelijk instituut  van de republiek Suriname mag op zijn zachts gezegd uitermate onprofessioneel en amateuristisch genoemd worden wat ook geld voor de inhoud van de ‘uitnodiging ‘  die zonder medeweten van de heren Debipersad en Bihari was opgesteld en openbaar gemaakt.  
Uit de presentielijst van de  KennisKring avond van 7 maart j.l. blijkt tevens dat noch de directeur van het ABS , noch zijn vervanger op de presentatie aanwezig waren. De informatie moet hen dan bereikt hebben uit de Surinaamse pers die de beide presentatoren  goed heeft weergegeven en dat dat evt de aanleiding is geweest voor interne reacties. Naar KennisKring verneemt zijn ook dezelfde mediaberichten bij het ministerie van Financiën en de Centrale bank ook niet als prettig  ervaren.
KennisKring is zeer verheugd dat het Ministerie van Financiën recent heeft bekend gemaakt dat ze nu maandelijks publicaties over s’Lands financiën zal doen uitgaan naar de samenleving toe en complimenteert haar daarvoor. Het wachten is nu op de Governor van de Centrale Bank van Suriname dat die ook  aan zijn wettelijke verplichting van de publicatie van recente boekhoudkundige informatie zal voldoen.
Het is een gemiste kans geworden door  deze kwestie  op deze manier in een soort  DUEL vorm te gieten in plaats van  het pad  van consideratie en overleg te volgen met als uitkomst een gezamenlijk  communiqué .  De vraag rijst of hier een  opdracht van hogerhand wordt uitgevoerd  of men uit  stoerdoenerij of broodvrees zo handelt. 
Het is alom bekend dat vooral het ondernemerschap de laatste jaren zwaar teleurgesteld is  in de late verschijning van noodzakelijke cijferstatistieken vanuit het ABS.  Dit ondanks dagelijks bij elke import op de haven bij de douane  op alle CIF facturen 0,5% Statistiekrecht en 1.5% Consentrecht naast de invoerrechten wordt betaald ,hetgeen het ABS jaarlijks ettelijke miljoenen oplevert.  Daarom is de zinssnede in de advertentie van ‘gratis toegang en geen vrijwillige (verplichte) bijdrage’ dan  ook zeer onfatsoenlijk, beledigend en spottend naar ondernemers en de bevolking toe die hard werken voor hun geld, geen overheidsteun ontvangen, belastingen betalen die ook het ABS (rechtstreeks) tengoede komen.Om dan zo gratis toegang te kunnen bieden is geen kunst . KennisKring hoopt dat men met meer voortvarendheid, jonge afgestudeerde deskundigen zal inzetten om het ABS naar een hoger nivo te helpen tillen daar het aldaar geïnvesteerd kapitaal, de vele buitenlandse reizen, trainingen etc.  nog steeds niet de gewenste kwaliteit van het ABS opleveren. 
KennisKring benadert maandelijks zorgvuldig en discreet  deskundigen uit vele disciplines    om  gastspreker te zijn op haar discussieavonden. Niet iedereen durft, uit vrees voor hun positie en rancune maatregelen , te spreken. Deze wijze van reactie van de ABS directeur zal daartoe ook geen stimulus zijn.
Kenniskring KK, bestaat al ruim 20 jaar met een zusterorganisatie in Nederland en netwerkgroepen in Aruba, Curacao, Guyana, India, Trinidad en de USA. Het  is een vrijwillige netwerkkring van topkader uit de academische, overheid- en business gemeenschap . Door elke eerste dinsdag van de maand inzichten, informatie en ontwikkelingen over actuele politieke en sociaaleconomische vraagstukken op zowel lokaal, regionaal als mondiaal niveau met elkaar uit te uitwisselen, moeten KK members in staat zijn hun individuele- en groepsbelangen beter in te schatten en richting te geven. Kenniskring is een instrument om d.m.v. contactlegging de expertise van elk netwerk lid te leren kennen en het netwerk als bron te hanteren voor specifieke expertise om persoonlijk- of maatschappelijk voordeel te behalen. KK kent geen bestuur, doch een coördinatie team, beheert geen fondsen of  penningen, doch vraagt een bijdrage ter dekking van de basiskosten van die avond.  
KennisKring