Activiteiten in verband met Diváli

In geheel Suriname hebben verschillende organisaties diverse activiteiten ontplooit i.v.m. het Diválifeest.

  1. De Culturele Unie Suriname (CUS) heeft na 2 jaren weer de Suriname Diyá aangestoken op het Onafhankelijkheidsplein op zaterdag 22 oktober. Een gevarieerd cultureel programma werd gepresenteerd aan het zeer goed opgekomen publiek. De flying Hanumán, die met een helikopter landde op het Plein en de aankomst van “Rám en Sitá” in een Pushpak Vimán waren de grote trekpleisters. Jammer dat het programma 1,5 uur later begon, omdat de organisatie op de president wachtte om met het officieel programma te starten. Het publiek werd in de gelegenheid gesteld om ghí in de diyá te zetten tot en met maandag 24 oktober.\

  1. Ook de S.C.V. “Shri Krishna” aan de Lallarookhweg nr 1. heeft op zondag 23 oktober, na eerst een Lakshmi pujá in de mandir gehouden te hebben, onder grote belangstelling een cultureel programma gepresenteerd met zang, dans, gedichtenvoordracht etc.

De avond werd afgesloten met een natak (toneel) o.l.v. drs. Joyce Sewdajal. Het moraal achter de natak was het volgende.

Nárad muni (de boodschapper van de 3 werelden), ging bij God Brahmá, de schepper van het heelal, op bezoek en zei dat alles in Vaikunth (hemelrijk) zo mooi is, terwijl er op aarde zoveel problemen zijn z.a. droogte, oorlogen, ruzies, gevecht om rijkdom etc. en dat er geen liefde meer is op aarde. Brahmá adviseerde Nárad om bij Lakshmi Mátá op bezoek te gaan met zijn beslommeringen. Daar aangekomen zei Lakshmi Mátá aan hem dat er altijd liefde geweest is, er nu ook liefde is en er altijd liefde zal zijn, zolang men Lakshmi pujá zal blijven verrichten. Middels een dagelijks probleem in relaties, welke tijdens tijdens de nátak werd opgevoerd, heeft Laksmi Mátá dat ook kunnen aantonen aan Nárad muni.