Afscheid mw. Kavita Malviya, Hindílerares van ICC

Op woensdag 12 oktober brachten de Stichting Organisatie Hindoe Media (OHM) en de Stichting Hindi Parishad (SHP) een afscheidsbezoek aan mw. Kavita Malviya, de scheidende Hindílerares van het Indiaas Cultureel Centrum (ICC). Mw. Malviya heeft zich in de 3 jaren van haar aanstelling ingezet om het Hindíonderwijs vanuit het ICC tezamen met de SHP nieuwe impulsen te geven. Dit heeft erin geresulteerd dat een kwartaalblad “Surinám Halcal” wordt uitgegeven en tezamen met de Yuvadal Suriname een jaarlijkse “Hindí Bháshá Ká Milan“ wordt georganiseerd. Naast haar aandacht voor het Hindíonderwijs maakte mw. Malviya haar brede culturele oriëntatie zichtbaar door ook sketches op te voeren en mee te zingen. Haar parate kennis van uitdrukkingen en toepasselijke gedichten zijn ongeëvenaard. Ook is er kennisgemaakt met de nieuw aangestelde Hindílerares mw. Mamta Mishra die de door mw. Malviya ingeslagen weg zal volgen, natuurlijk gecombineerd met haar persoonlijke stijl. Een belangrijk punt van aandacht bij het voorzetten van het Hindi onderwijs is volgens mw. Malviya het tegengaan van het aantal drop-outs in het eerste leerjaar (Prathamá). Voorgesteld is om te komen tot een meer geïntegreerde aanpak van het Hindíonderwijs door dit te combineren met onderwerpen die de directe belevingswereld van het kind of de student raken. Hierover moeten er voorstellen worden geformuleerd die tezamen met SHP zullen worden besproken en geïmplementeerd. Dhr. Radjen Baldew en dhr. Bhagwan Gangaram Panday brachten namens de OHM hun dank uit aan mw. Malviya voor haar onvolprezen inzet voor de Hindítaal en de Hindoestaanse cultuur, terwijl mw. Soeshma Khedoe dit ook deed namens de SHP. Een Certificaat van Appreciatie werd ook overhandigd. De nieuwe Hindílerares werd ook verwelkomd en afgesproken is om de bestaande band tussen het ICC, de SHP en de OHM voort te zetten en te verdiepen.
afscheid-mw-kavita-malviya-1