Ápravási Milan: Instellingen goed vertegenwoordigd op de Gezondheidsbeurs (1)

In verband met de herdenking van 150 jaar Hindustaanse immigratie wordt er van 1 tot en met 4 juni van 17u -22u en op 5 juni van 9u tot 15 u in het NIS een Gezondheidsbeurs  door Stg. OHM georganiseerd i.s.m. het Ministerie van Volksgezondheid. Een van de instellingen op de beurs is de Stichting Staatsziekenfonds (het SZF) waarbij de verschillende disciplines vertegenwoordigd zijn.
De afdelingen van het SZF die op de gezondheidsbeurs zijn:
1.  De afd. Verzekerde Registratie: daar kunt u terecht voor informatie m.b.t. de Verplichte Verzekering (ambtenaren) en BaZo-/ BZV-verzekering.

2. De Medische Dienst: voor vragen of informatie m.b.t het aanvragen van ontheffingen van medicamenten, thuiszorg, MRI en CT scan, screening van de Bedrijven- en Personen Verzekering en garantiebrieven voor bijzondere ingrepen. Ook worden personen in de gelegenheid gesteld om hun o.a. hun
bloeddruk, bloedsuiker en Body Mass Index (BMI) gratis te meten.

3. De afd. Sales & Agencie: uitleg en informatieverstrekking inzake de personen- en bedrijvenverzekering. Daarnaast wordt de nieuwe Platinum verzekering ook gepromoot.

4. De afd. Overige Declaraties: informatieverstrekking over het aanvragen van restitutie.

5. Customer Relationship Management: daar kunt u terecht voor alle vragen of klachten.

De Stichting Staatsziekenfonds heeft ook een ideeën box waarin alle suggesties en of klachten mogen worden gedeponeerd. Deze zullen zeker in behandeling worden genomen en er wordt vanuit het SZF weer teruggekoppeld met de betrokkene.

OHM, met dank aan Stg. SZF (wordt vervolgd)