Áyurveda Dag ook in Suriname gevierd

Zoals in steeds meer landen dit het geval is, heeft ook Suriname voor de 2de keer Áyurveda Dag gevierd op maandag 16 oktober in de Congreshal.
De avond werd georganiseerd door Swasthya, de Indiase Ambassade en Yuvadal Suriname. De belangstelling was groot. 

De Áyurveda Dag wordt gehouden op of rondom de dag van Dhanteras, de geboortedag van Dhanvantari, de grondlegger van de Áyurveda. De Áyurveda wordt door de WHO erkend als de oudste wetenschappelijke en holistische geneeswijze. De nieuwe definitie die de WHO gaf over gezondheid, sluit goed aan bij de definitie van Áyurveda nl. “Gezondheid is een staat van fysieke, mentale, spirituele en sociale welzijn en niet alleen de afwezigheid van ziekte”.  

Vorig jaar was het thema van Áyurveda Dag “Diabetes Mellitus” en dit jaar “Pain Management in Áyurveda”. Allereerst waren er toespraken van de wnd. president van Suriname, ir. Ashwin Adhin, en de ambassadeur van India, Satender Kumar, die het belang van Áyurveda benadrukten. Ook gaf de ambassadeur aan dat er een leerstoel Áyurveda komt aan de Universiteit van Surname. Hierna kwamen de inleiders uitgebreid aan het woord. Hieronder een korte samenvatting. 

Dhr. Dinesh Sharma, áyurvedische arts en yogaguru bij het Indiaas Cultureel Centrum, sprak over “The concept of pain en its management in Ayurveda”. Hij zei dat pijn een aanwijzing is dat VATA niet in balans is. Binnen de Áyurveda gaat men ervan uit dat eenieder geboren wordt met een bepaalde dosha (constitutie) namelijk VATA, PITTA en KAPHA of een combinatie van deze drie. Deze drie moeten in balans zijn voor een optimale gezondheid. Afhankelijk van de dosha’s heb je dus ook verschillende typen van pijn, die zich ook anders manifesteren. Als VATA bv. verhoogd is dan brengt dat ruwheid, droogheid (bv bij osteoporose) en poreusheid met zich mee. Er zijn binnen de áyurveda verschillende behandelmethoden w.o.: áyurvedische medicamenten; massage met warme olie, pancakarma, met het doel het lichaam te ontdoen van ámá (gifstoffen) die zich ophopen.

Daarna kwam drs. Amrika Anroedh, ayurvedisch practitioner, aan het woord; hij had het over” Pijn management van rug en schouder”. Hij gaf o.a. de verschillende oorzaken (w.o onze verkeerde houding) en typen van pijn aan. Ook hier kan de behandeling bestaan uit medicamenten, diverse vormen van massage voor de nek en rug. Deze behandelingen past hij ook met succes toe bij patiënten met een hernia.

De derde spreker was dhr. Shasvin Bhoelai, nog student Áyurveda. Hij vertrok 5 jaar geleden na zijn VWO naar India om Áyurveda te studeren. Hij had het over “De rol van voeding en lifestyle bij aandoeningen”. Hij gaf allereerst aan dat de oorzaken van ziekten o.a. zijn: ontstekingen, stress, slechte voeding, toxinen, tekort aan slaap, verstoorde relaties, tekort aan nutriënten, slechte spijsvertering, erfelijkheid, trauma, slechte gedachten, gebrek aan beweging. Hij ging uitgebreid in op het hebben van een goede lifestyle ter voorkoming van de bovengenoemde oorzaken van ziekten. Verder gaf hij aan dat drie pilaren in het leven in balans moeten zijn voor een goede gezondheid nl.:

  1. Áhara (dieet)
  2. Vihára (slaap)
  3. Brahmacarya (seks)

De avond werd afgesloten met een vragenronde.

OHM