Bhajan Sandhyá Doekhi project

Sinds kort heeft de Shri Ganesh mandir in het Doekhiproject te Paramaribo een nieuw bestuur o.l.v. Satyánand Harold Pramsoekh als voorzitter. Het nieuwe bestuur heeft veel plannen met de mandir, waarbij de sociaal culturele en religieuze vormingsfunctie, naast het gebruikelijke  mandirwerk een voorname plaats zal innemen.

Op vrijdag 15 september is er  in plaats van de reguliere mandirdienst  een volledige bhajan en kirtan  avond gehouden. Dit ter gelegenheid van de komst van een groep Sá-re-ga-ma-pa artiesten uit India. In het voorprogramma  heeft de eigen bhajan samáj een aantal bhajans gezongen. Rond 20:00 uur was er een prachtige kathak dans van Shanitá Bhagwándin. Hierna hebben de Sá-re-ga-ma-pa artiesten uit India een 7 tal  bhajans ten gehore gebracht; deze groep verzorgt op zaterdag 16 september 2017 een show in het NIS.

Het nieuwe mandir bestuur is vast van plan om  projecten te ontwikkelen die een grotere betrokkenheid van de buurtbewoners  zal bewerkstelligen zodat  de sociale cohesie van de buurt vergroot wordt en er veel meer samen gedaan gaat worden. Op 24 september start de Bál Mandir, waarbij de kinderen op regelmatige  basis met sport en spel, voorlezen etc. de basis beginselen van het Hinduïsme en algemene maatschappelijke vorming zullen worden bijgebracht.

Op vrijdag 13 oktober is er een Diváli programma waarbij er ook voedingspakketten zullen worden uitgedeeld aan behoeftigen uit de omgeving. In het sociaal programma zal vooral het accent op het “behoud van zelfstandigheid in economische slechte tijden” worden benadrukt.

De blijvende betrokkenheid van de buurtbewoners van het Doekhi project zal belangrijk zijn voor het succesvol worden van het nieuwe mandir programma.

OHM