Bijeenkomst Commissie Nationale Herdenking 150 jaar Hindustáni Immigratie

Op zondag 30 oktober jongstleden kwam de Nationale Commissie Herdenking 150 jaar Hindustáni Immigratie bijeen. Ruim 60 genodigden uit de Hindustáni culturele, sport en religieuze organisaties gaven gehoor aan de oproep van de commissie om hun plannen met betrekking tot de viering van de Hindustáni Immigratie te presenteren. Hieraan gekoppeld konden de groepen tezamen met hun voorgenomen plannen ook hun begrotingen indienen. Deze begrotingen zullen aan de overheid worden aangeboden ter (gedeeltelijke) subsidiering.
De plannen waren groots uitgemeten tijdens de bijeenkomst, sommige in Power Point. Door de vele presentaties was er weinig tijd om over andere uitdagingen van de diverse sociale factoren te praten.
Ook de Stg. Organisatie Hindoe Media presenteerde haar programma waarbij er een Produktie en Handelsbeurs zal worden gehouden met ook een sterk cultureel programma, beter dan haar programma in 2018. Het intensief betrekken van de scholen staat op de planning voor een landelijke beleving van de immigratieviering. Dit om een blijvende herinnering te creeren.
Naar het naar uitziet zal de viering van 150 jaar Hindustáni Immigratie groots uitgepakt worden.

OHM