Boekpresentatie: De tot koelie gemaakten

Op vrijdag 18 november heeft dr. drs. R. Bhagwanbali een presentatie gehouden over zijn nieuwste boek “De tot koelie gemaakten”. Dit gebeurde in het Lalla Rookhgebouw aan de Lalla Rookhweg en werd georganiseerd door het Lalla Rookh Museum, welke valt onder de Nationale Stichting Hindostaanse Immigratie, NSHI. Aan de hand van zijn onderzoek heeft hij een interessante en enigszins emotionele lezing gehouden. Het leek alsof hij de situatie beleefde. De term “koelie” komt van de verhuizing van de plattelandbewoners naar de steden in Bhárat (Groot-)India). Ze werden dan “cool” genoemd wat later “koelie” (coolie) werd. Dit laatste woord werd ook door andere landen overgenomen. We moeten niet zeggen “immigratie”, want dit betekent dat men uit vrije wil is gekomen, terwijl de Hindustánen tegen hun vrije wil naar andere landen zijn gegaan en onder strenge door de kolonisator opgemaakte eenzijdige “indentured labour” voorwaarden moesten werken. Er werden zeer strenge straffen opgelegd als men niet op tijd kwam werken, om 6.00 u. v.m., en het werk niet op tijd klaar was.
Dhr. Bhagwanbali zegt dat de “immigranten” tot “koelies” zijn gemaakt, vandaar dat hij spreekt over “de tot koelie gemaakten”. Hij spreekt ook over “de tot slaaf gemaakten”.
De presentatie van de inleider duurde een uur, waarna het publiek vragen mocht stellen. In dit vraaggedeelte zei hij o.a. dat we moeten praten over “migratie” en niet over “immigratie”.

OHM