Boekpresentatie en inleidingen van het boek Indentured Muslims in the Diaspora

Zondagochtend, 18 december 2016 vond er een interessante boekpresentatie plaats in het Lalla Rookhgebouw .”Indentured Muslims in the Diaspora” luidt de titel van het boek. Drs. Maurits Safdar Hassankhan van de faculteit Humaniora van de Adek is in Suriname de trekker geweest van dit project .Het boek maakt deel uit van een 4 delige serie over “ Indentured Labour and Slavery” van de Adek universiteit . De ochtend werd geleid door Eric Jagdew . De presentatie werd gedaan door twee co auteurs van het boek t.w. de heer Stanley Soeropawiro,BSc ,Sharia rechtsgeleerde en bestuurlid van de Nabawi Moskee en de heer drs. Maurits Hassankhan zelf. De heer Soeropawiro gaf een helder en overzichtelijk betoog over de ontwikkelingen van de Islam binnen de Javaanse Immigranten vanaf het moment van aankomst tot op heden. De scheiding tussen oostbidders en westbidders is heel lang als een scheidslijn gelopen tussen de Javaanse moslims, een probleem dat heel langzaam aan het oplossen is. De parallel met de ontwikkelingen binnen de Islam in Indonesie en gevolgen ervan voor de Javaanse Islam in Suriname was een overeenkomst met de Hindoestaanse Islam in Suriname die op haar beurt de ontwikkelingen in India,Pakistan en voor een gedeelte in Saudie Arabie volgden. Interessant is het onstaan van steeds nieuwe groeperingen binnen de Javaanse Islam. De heer Hassankhan behandelde aan de hand van de inhoudsopgave van het boek ,zijn deel van de presentatie. Als historicus ging hij dieper in op de plaats van de Islam in de hindoestaanse gemeenschap, de dagelijkse beleving van het geloof , de saamhorigheid tussen Hindoes en Moslims en de verstoring van die eenheid rond 1933.Deze vijandigheden werden officieel in 1943 beëindigd. Maar de littekens zijn blijven bestaan. Ook de invloed van de Arabische Islam op de Hindoestaanse Islam werd besproken waarbij hij het cultureel verlies van de eigen etniciteit een bezwaar vindt . Het verdwijnen van het Tajiya feest dat in Suriname ook gezamenlijk door Hindoes en Moslims werd gevierd ervaart hij als een verarming van de relaties tussen deze twee groepen. De terugval van de Islam in Suriname van 27% in 1974 tot 13 % in 2004 noemde hij verontrustend. Een terugval die in de Javaanse moslim groep sterk te merken is van 90 % in 1974, tot 66 % in 2004. Tezamen met enkele andere co-auters uit onder andere Mauritius en Zuid Afrika is een uniek stuk literatuur ontwikkeld die van grote waarde is niet alleen voor Suriname , maar door toepassing van de Engelse taal een stuk wereld literatuur is geworden over Moslim contractarbeiders in de diaspora.

 

Bron: OHM