Boekpresentaties in het IGSR gebouw

Op de dinsdagavond van 6 juni vonden er boekpresentaties plaats in het IGSR gebouw.
Dit als onderdeel van de internationale conferentie die nu gehouden wordt in Suriname.

Dr. Maurits Hassankhan gaf het gehoor een overzicht van de nieuwe boeken die zijn gepubliceerd en gearriveerd. Hij gaf een toelichting op de schrijvers en hun immens werk.

Prof. Chan Choenni, die enkele uren eerder in Suriname is gearriveerd, en niet aanwezig was op 1 juni in het NIS, werd namens de Stg. OHM en de CUS gehuldigd. OHM bestuurslid Bhagwan Gangaram spelde hem de versierselen op en dankte hem voor zijn bijdrage aan de Surinaamse-, Nederlandse- en wereld gemeenschap.
Chief Editor Visnu Bisram uit New York presenteerde een boek ” Alice Bhagwandei van Baytoram Ramharak”. Ze was de dochter van de hoofdtolk Sitalpersad.
Prof. Brinsley Samaroo presenteerde ” The plantation as home or jail; agency or exploitation”.
Dr. Nanhoe en mw. Sabiran Hassanmahomed presenteerden het boek ” De arbeidsmigratie van Brits-Indische vrouwen na afschaffing van de slavernij”. Zij deden onderzoek naar suicide en verkrachting van vrouwen, de strijd tegen onrecht en hun levenservaring. De literaire wereld is verrijkt met wat leerrijke publicaties. Op het programma van de internationale conferentie staan nog meer activiteiten gepland.
(OHM pr150jr)