Bouwstenen voor een wereld van vrede

Iedereen is opzoek naar vrede, die ook wel rust wordt genoemd. Maar eigenlijk is het concept, vrede. Vrede in het Hindi is shanti, wat ook stilte betekent. We zoeken overal naar vrede: in een goede relatie, in een huis of we gaan een dagje buiten de stad. Maar vrede is in mij en in u, want de ervaring en het voelen van vrede geschiedt binnenin ons.

 Het fundament van vrede

Het meest belangrijke bij het bouwen is de fundering. Als die zwak is, valt alles wat erop komt in feite uit elkaar, evenzo met vrede. Het fundament van een vredevolle/rustige leven is de diepe overtuiging dat ik een ziel ben, want daar begint vrede. Het vergankelijke zal ooit veranderen en ophouden en wat overblijft is het onvergankelijke dat wat ik werkelijk ben, de ziel de energie van vrede. Inherent aan ‘ik’, de ziel, is zelfrespect. Zelfrespect betekent mijn innerlijke waarde kennen, herkennen, erkennen en leven vanuit dat innerlijke zelfrespect. Dat maakt dat verlangens naar buiten langzaam minder worden, omdat er een volheid wordt gecreëerd binnenin, er een gevoel van vrede ontstaat en wankelen emoties niet meer. Het gewaar zijn van een krachtige en pure ziel te zijn zonder ego. Vredeloosheid ontstaat meer door vrede te willen nemen van buiten, door een verwachtingssysteem te creëren naar buiten toe. Als ik weet dat die kracht in mij aanwezig is en liefde een deel van mij is, hoef ik het niet buiten te zoeken, maar kan ik tappen uit die bron binnenin mezelf.

De bouwstenen van vrede

Naast het leggen van een stevig fundament voor vrede zijn elementen onder meer bouwstenen noodzakelijk. De eerste bouwsteen van vrede is mijn relatie met God, de ultieme bron van vrede: Vanuit liefde een relatie met de bron van vrede hebben, zelfs wanneer dingen niet goed gaan. Door regelmatige connectie met God wordt ‘ik’ de ziel gevoed en het gevoel van vrede in mij neemt toe.

Zuiverheid in de tweede belangrijke bouwsteen, betreft de kwaliteit van gedachten. Vredeloosheid ontstaat wanneer ik negatief ga denken ofwel wanneer mijn gedachten onzuiver worden over situaties of iemand. Zuiverheid is dus: elke keer kiezen voor pure en zuivere gedachten. Mijn gedachten worden niet gecreëerd op basis van situaties, maar omdat ik een meester ben en datgene creëer wat goed is. Door mijn gedachten te observeren, negatieve gedachten te herkennen en te transformeren in positieve gedachten aan God of bijvoorbeeld gedachten van kracht, kies ik voor mijn eigen gevoel van vrede. Het is tijd om in iets wat ik in het verleden heb meegemaakt te vergeven, zodat het kan genezen en ik kan loslaten. Zolang ik dat niet doe, zal ik het gevoel van vrede niet kunnen vasthouden. Dus zuiverheid creëren in alles: gevoelens, gedachten, emoties, leefwijze.

Acceptatie, de derde bouwsteen, helpt het gevoel van vrede creëren. Het concept van het drama het levensspel -de ziel die op het wereldpodium in een lichaam komt en een belangrijke rol speelt- is accuraat. Maar vaak kunnen we het niet accepteren en willen ertegen vechten. Vanwege karma -alles wat ik op een bepaald moment nodig heb om te groeien komt naar me toe, het is mijn eigen creatie. Dus is alles wat op mijn pad komt accuraat. Ik ben ergens, op een bepaalde plek, omdat ik daar iets recht te trekken heb. Dat is accuraat en dat te accepteren, brengt in mij een gevoel van vrede teweeg. Zolang ik ertegen vecht, ontstaat er vredeloosheid. Karma maakt me gewaar van mijn verantwoordelijkheden, mijn creatie en laat me beseffen dat ik de kracht heb om het te veranderen. Wat er binnenin mij gebeurt, daar ben ik voor verantwoordelijk. Elke menselijke ziel heeft de kracht om te creëren, dierlijke zielen niet. Drama het spel is dáár en ik heb karmische rekeningen met zielen, derhalve gaan goede en minder goede situaties op mij afkomen. Wat al is gecreëerd daar kan ik niets aan doen, maar wat ik nu doe, wat ik nu creëer of wil voelen in dit moment, daar heb ik wel controle over. En die kracht krijg ik door zelfrespect en door mijn relatie met God.

De vierde bouwsteen van vrede is meester -zijn. Omdat we overgaan tot verspilling – “wat? waarom?” enzovoorts- en de wereld proberen te veranderen en mezelf (de ziel) niet, lukt het mij niet om meester te zijn. Door te oefenen dat ik een meester ben, een schepper, een krachtige ziel en geen slachtoffer, zal ik vredevol zijn en vrede in mijn leven ervaren.

De vijfde tevens laatste bouwsteen is de manier waarop ik ga slapen en wakker wordt. Een van de oefeningen die wij bij de Brahma Kumaris doen, is amrit vela de vroege ochtend meditatie om 4 uur a.m.

wanneer de atmosfeer stil en rustig is. Er wordt gezegd dat het de tijd is welke God uitkiest om heel speciaal met zijn kinderen te zijn. In elke religie wordt vroeg in de ochtend als de beste tijd gezien om zichzelf met God te verbinden, zich weer op te laden en terug te gaan naar innerlijke stilte en rust. Om vroeg op te staan moet men vroeg gaan slapen. Om ’s morgens op te staan met goede gedachten zou men niet met ‘hibbies’ moeten slapen, maar de dag afsluiten door bijvoorbeeld dingen op te schrijven en te zeggen tegen mezelf om te stoppen met denken eraan of een gesprek met God hebben en Hem alles vertellen. God in mijn laatste en eerste gedachte mee te nemen, helpt me de hele dag vrede te handhaven. Een plek in huis creëren waar ik kan zitten mediteren in de vroege ochtend ontwikkelt een bepaalde atmosfeer/voedende energie die helpt om terug te gaan naar vrede in lusteloze momenten. De stille plek opzoeken in mezelf en van daaruit praten met God zorgt ervoor dat zijn aanwezigheid op een incognito manier merkbaar is en Hij zo hulp biedt aan mij. Gods taal is stilte en pas als ik stil ben, kan ik God horen en kan hij mij zeggen wat ik het beste in een bepaalde situatie of moment kan doen. Mijn reactie zal dan vredevol zijn en anderen zullen mij op dat moment anders ervaren. Ik werk dus niet meer van buiten naar binnen, maar van binnen naar buiten.

Omdat het goed is voor mijn fysieke en mentale gezondheid zal ik die inspanning maken. Ik ben nú vrede, ik was gísteren vrede, ik zal áltijd vrede zijn. Het is iets wat constant is!

 Brahma Kumaris Wereld Spirituele Organisatie