Brahma Baba…Wie was die man?

Voor diegenen die de Brahma Kumaris kennen, is de grondlegger vader geen onbekende. Liefdevol werd de als diamantenhandelaar bekende Dada Lekradj, na een serie visioenen en grote veranderingen in zijn leven, Brahma Baba genoemd. Hij was rond de zestig – in 1937 – toen diepe innerlijke realisaties, hem op een natuurlijke manier ertoe dreven om afstand te doen van zijn business als juwelier, zijn sociale kringen binnen de koningshuizen, zijn maatschappelijk aanzien en prestigieuze positie in de Sindhi gemeenschap.
Zijn visionaire ervaringen van de grote veranderingen die zich op wereldniveau zouden afspelen waren het begin van een leven in afzondering en spirituele verdieping. Het was vreemd voor de mensen om hem heen, dat iemand die zo religieus en toegewijd was aan devotie en trouw was aan de leer van zijn goeroes, zich terugtrok op een manier die onbekend was in de samenleving van toen. Ingewijden kregen in zijn aanwezigheid nieuwe ervaringen van een hoger bewustzijn, anderen werden aangetrokken door verhoogde spirituele inzichten. Bovenzinnelijke vreugde en vooral goddelijke inzichten en kracht werden de basis van wat zich veel later zou ontwikkelen tot een wereldwijde spirituele organisatie.
Het was zijn diepere erkenning van de rol die de Allerhoogste zélf hem toebedeelde: Jij bent de Brahma, de ene die instrument is voor de vestiging van een nieuwe wereldorde. Geleidelijk aan werd steeds duidelijker wat deze rol inhield. De goddelijke kennis die via Brahma Baba naar de intimi werd overgebracht gaf niet alleen nieuwe inzichten in zielsbewustzijn, vrouwelijk leiderschap en gemeenschapszin, maar vormde een solide basis voor duizenden om als spirituele student te werken aan persoonlijke transformatie en groei. Niet alleen beseffend dat wij allen spirituele wezens zijn, kinderen van Eén, van oorsprong vredevol en liefdevol; maar ook dat de basis van alle onvrede, ellende en verdriet in ons onvermogen ligt om hiernaar te leven.
Hij werd het levende voorbeeld van de dagelijkse oefening van zielsbewustzijn: het uitvoeren van acties door middel van het lichaam, terwijl hij stabiel bleef in de onstoffelijke staat, verbonden met de Allerhoogste. Deze innerlijke houding – ‘ik ben het onstoffelijke wezen, dat gebruik maakt van het stoffelijke’ – maakte hem krachtig in het instrument bewustzijn. Als instrument voor Gods taak werd hij ego-loos in woorden en zondeloos in acties, de natuurlijke expressie van een deugdenvol leven waarin de ondeugden verzaakt werden en dienstbaarheid voorop stond.

Met de grote veranderingen op wereldniveau wordt het steeds duidelijker dat, wat meer dan tachtig jaren geleden als revolutionair gezien werd, het antwoord is op de vele problemen in de wereld. De tijd van grote verandering is ingezet en het is NU om het nalatenschap van Brahma Baba, die op 18 januari 1969 de engelenstaat bereikte, de plek te geven die het verdient.

Brahma Kumaris Spirituele Organisatie