Wat is uw reden om (niet) vegetarisch te zijn?

Als vrome hindu laat ik mij leiden door het heilige principe van ahimsá, of geweldloosheid, dat de kern vormt van onze spirituele en ethische leringen. Ahimsá gaat verder dan louter het zich onthouden van fysieke schade en omvat een diepe eerbied voor alle levende wezens, die de goddelijke onderlinge verbondenheid van de schepping weerspiegelt.


Het omarmen van een vegetarische levensstijl sluit naadloos aan bij het ethos van ahimsá, omdat het een bewuste keuze is om af te zien van deelname aan het geweld en de uitbuiting die inherent zijn aan de vleesindustrie. Door mezelf te voeden met plantaardig voedsel, eer ik de inherente waardigheid van elk schepsel en handhaaf ik de heiligheid van het leven zoals voorgeschreven door de Almachtige.
Bovendien resoneert vegetarisme diep met het concept van zuiverheid, of sattva, zoals toegelicht in de hindugeschriften. Het consumeren van voedsel dat sattvisch is, voedt niet alleen het lichaam, maar voedt ook de ziel, waardoor helderheid van geest en spiritueel evenwicht worden bevorderd. Door deel te nemen aan een dieet zonder vlees, probeer ik mijn lichaam, geest en ziel te zuiveren en dichter bij de goddelijke aanwezigheid in en om mij heen te komen.
Naast het bevorderen van compassie en opmerkzaamheid bevordert vegetarisme deugden als dankbaarheid, nederigheid en zelfdiscipline. Het wekt een gevoel van rentmeesterschap voor de aarde op en erkent onze verantwoordelijkheid om het levensweb lichtjes te betreden en het delicate evenwicht van de natuur te bewaren.
Uiteindelijk geloof ik dat het aannemen van een vegetarische levensstijl niet slechts een keuze is, maar een morele verplichting voor degenen die daartoe in staat zijn: een heilige plicht die ons door het Goddelijke is opgelegd. Door geweld te mijden en compassie te omarmen in onze voedingsgewoonten, streven we ernaar de goddelijke kwaliteiten van liefde, vriendelijkheid en empathie te belichamen, waardoor we de goddelijke aanwezigheid in ons leven belichamen en een harmonieuzer en verlichter bestaan voor alle wezens bevorderen.
Dit is de reden dat ik vegetariër ben. Wat vindt iedereen van deze redenering?
Ik respecteer uw recht om het er niet mee eens te zijn. Ik wil gewoon een leuke discussie.


(Fb artikel, overgenomen en vertaald door OHM Suriname)

4 maart: Internationale HPV Bewustzijnsdag

HPV staat voor Humaan Papilloma Virus. HPV infectie is een zeer veelvoorkomende virale infectie. Bijna iedereen zal tenminste eenmaal in zijn/haar leven besmet raken met HPV. HPV-infecties zijn vaak asymptomatisch, dat wil zeggen dat iemand geïnfecteerd kan zijn en een ander kan besmetten zonder het te weten. In de meeste gevallen worden HPV-infecties vanzelf binnen een paar jaar uit het lichaam verwijderd. Soms kan het virus echter in het lichaam blijven waardoor het kanker kan veroorzaken. Sommige soorten HPV – die worden verspreid door seksueel contact – kunnen het risico op kanker in de mond en keel, baarmoederhals, vagina, vulva, anus en penis verhogen. Zowel mannen als vrouwen lopen risico op HPV-gerelateerde kanker, wat betekent dat wij allemaal, ongeacht geslacht, moeten bijdragen aan het voorkomen van HPV.

De Internationale HPV-bewustwordingsdag wordt Wereldwijd op 4 maart herdacht. Deze dag is speciaal ingesteld om het bewustzijn over HPV te helpen verspreiden en mensen voor te lichten over vaccinaties en andere preventieve maatregelen. Het stelt mensen in staat om de gevaren, tekenen en symptomen van HPV beter te begrijpen.

HPV staat bekend als de belangrijkste oorzaak van baarmoederhalskanker. Wereldwijd is baarmoederhalskanker een van de meest voorkomende vorm van kanker bij vrouwen, en in Suriname de 2de oorzaak van kankersterfte onder vrouwen. Om deze reden zijn HPV-preventie- en screeningsprogramma’s meestal gericht op vrouwen.

Baarmoederhalskanker in een vroeg stadium kan geen symptomen vertonen. Daarom is regelmatige screening op baarmoederhalskanker belangrijk, ook als er gevaccineerd is tegen HPV.

De wereldwijde HPV eliminatiestrategie van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) omvat de 90-70-90 doelen. De doelstellingen zijn:

• 90% van de meisjes is volledig gevaccineerd met het HPV-vaccin op de leeftijd van 15 jaar.

• 70% screeningsdekking bij vrouwen op 35-jarige leeftijd en opnieuw op 45-jarige leeftijd.

• 90% van de vrouwen met voorstadia of invasieve kanker behandeld.

𝐇𝐏𝐕 𝐕𝐚𝐜𝐜𝐢𝐧𝐚𝐭𝐢𝐞

Omdat HPV meestal onzichtbaar is en makkelijk wordt doorgegeven, is vaccinatie de beste manier om infectie te voorkomen. Het HPV-vaccin dat in Suriname wordt gegeven beschermt tegen 4 soorten HPV, t.w. HPV-type 6, 11, 16 en 18. Vermeldenswaard is dat type 16 en 18 de oorzaak zijn van minstens 70% van alle baarmoederhalskanker gevallen.

Huidig onderzoek leert ons dat vaccineren voordat jongeren seksueel actief zijn, de beste bescherming biedt tegen HPV-gerelateerde kanker en dat één prikje voldoende bescherming biedt. Daarom heeft de Surinaamse Overheid besloten dat meisjes en jongens van 9 tot 13 jaar de primaire doelgroep vormen. Zij ontvangen hun vaccinatie via het schoolgezondheidsprogramma van de gezondheidsinstellingen Regionale Gezondheidsdienst (RGD) en Medische Zending (MZ). De secundaire doelgroep voor de HPV-vaccinatie zijn meisjes en jongens van 14 tot 20 jaar.

Het schema voor één dosis is niet van toepassing op mensen van 21 jaar of ouder en op mensen met bepaalde aandoeningen. Mensen ouder dan 21 jaar of die immuun gecompromitteerd zijn als gevolg van HIV of een andere gezondheidstoestand, moeten ten minste 2 doses krijgen met een tussenpoos van 6 maanden. Ideaal wordt een derde dosis aanbevolen als er middelen beschikbaar zijn.

Het Nationaal Immunisatie Programma van het Ministerie van Volksgezondheid zal vanaf 22 April 2024 van start gaan met de HPV schoolvaccinatie campagne voor schoolkinderen 9-13 jaar . Nadere berichten hierover volgen.

Enkele tips ivm de Internationale HPV-bewustwordingsdag:

• 𝐋𝐚𝐚𝐭 𝐣𝐞 𝐯𝐚𝐜𝐜𝐢𝐧𝐞𝐫𝐞𝐧

Iedereen in de leeftijdscategorie 9-20 jaar kan zich gratis laten vaccineren tegen HPV, via de school of via een kliniek van de RGD of MZ. Vaccinaties helpen de negatieve effecten van het virus te voorkomen.

• 𝐌𝐨𝐞𝐝𝐢𝐠 𝐚𝐧𝐝𝐞𝐫𝐞𝐧 𝐚𝐚𝐧 𝐨𝐦 𝐳𝐢𝐜𝐡 𝐭𝐞 𝐥𝐚𝐭𝐞𝐧 𝐯𝐚𝐜𝐜𝐢𝐧𝐞𝐫𝐞𝐧

Informeer uw dierbaren over de gevaren van HPV. Moedig hen aan om stappen te ondernemen in de richting van preventie.

• 𝐃𝐞𝐞𝐥 𝐝𝐞 𝐟𝐞𝐢𝐭𝐞𝐧 𝐨𝐩 𝐬𝐨𝐜𝐢𝐚𝐥𝐞 𝐦𝐞𝐝𝐢𝐚

Deel informatie over het virus met vrienden en geliefden op sociale media. Laat hen weten dat de HPV-vaccinatie veilig, effectief en langdurig is.

𝐊𝐞𝐧 𝐝𝐞 𝐬𝐲𝐦𝐩𝐭𝐨𝐦𝐞𝐧 𝐯𝐚𝐧 𝐛𝐚𝐚𝐫𝐦𝐨𝐞𝐝𝐞𝐫𝐡𝐚𝐥𝐬𝐤𝐚𝐧𝐤𝐞𝐫

Raadpleeg onmiddellijk een arts als u last heeft van:

• onregelmatige bloedingen tussen menstruaties, na de menopauze of na geslachtsgemeenschap

• verhoogde of stinkende vaginale afscheiding

• aanhoudende pijn in de rug, benen of bekken

• gewichtsverlies, vermoeidheid en verlies van eetlust

• vaginaal ongemak

• zwelling van de benen.

(Ministerie van Volksgezondheid)

29 januari: Wereld Lepradag

Elk jaar wordt op de laatste zondag in januari Wereld Lepradag herdacht. Dit jaar valt dit op 29 januari.

Het doel van deze dag is om bewustzijn te vergroten over lepra, stigma en discriminatie te verminderen, en vroegtijdige opsporing en behandeling te bevorderen. Elk jaar heeft deze dag een specifiek thema dat een bepaald aspect van lepra benadrukt nl. preventie, behandeling of bewustwording.

Het thema voor Wereld Lepradag 2024 is “Versla Lepra”.     

Lepra wordt ook wel de ziekte van Hansen genoemd, naar de Noorse arts Armauer Hansen. Hij was degene die in 1873 de bacterie ontdekte die lepra veroorzaakt: Mycobacterium leprae.

Verschijnselen

De eerste verschijnselen van lepra zijn vaak één of meer vlekken op de huid waarin de patiënt geen gevoel meer heeft. Ook verdikte oorlelletjes of een doof gevoel in handen of voeten kunnen aanwijzingen zijn dat iemand aan lepra lijdt. Hoe langer iemand lepra heeft en niet op tijd laat behandelen, hoe meer zenuwen er defect kunnen raken. De functie die de zenuwen heeft – het overbrengen van signalen vanuit de huid naar de hersenen en vanuit de hersenen naar de spieren – wordt verstoord, waardoor er verlammingen ontstaan en verlies van gevoel. Aan de gevoelloze handen en voeten wordt geen pijn meer gevoeld, waardoor de patiënt niet gewaarschuwd wordt voor scherpe of hete voorwerpen. Vervolgens ontstaan er wonden, infecties en weefselverlies. Vingers en tenen worden korter en botten worden onherstelbaar beschadigd. Daarom moeten patiënten zo snel mogelijk behandeld worden, omdat de gevolgen anders onherstelbaar kunnen zijn.Sommige leprapatiënten zijn blind, doordat het hoornvlies in hun ogen ongevoelig is geworden, of door verlammingen hun ooglid niet goed meer kunnen sluiten en de ogen onherstelbaar beschadigd raken.

Is lepra besmettelijk?

Ja, lepra kan worden doorgegeven door de lucht, via hoesten en niezen. Mensen kunnen lepra krijgen als ze verzwakt zijn (door armoede, eenzijdig voedsel, slechte hygiënische omstandigheden) en (langdurig) in de nabijheid zijn van iemand met lepra. De incubatietijd van lepra is lang; het kan 5 tot 20 jaar duren voordat ontdekt wordt dat iemand lepra heeft. In de tussentijd kunnen anderen in de omgeving ook besmet worden. Nadat een leprapatiënt een paar dagen medicijnen heeft gebruikt is hij niet langer besmettelijk.

Is lepra te genezen?

Ja! Lepra is volledig te genezen met Multidrug Therapy (MDT), een krachtige combinatie van de medicijnen. De duur van de behandeling varieert van 6 maanden tot 2 jaar, afhankelijk van hoe ziek de patiënt is. Als de medicijnen worden geslikt, worden de bacteriën gedood en houdt de verspreiding van de ziekte op. Maar reeds ontstane verminkingen kunnen niet genezen.

Dus voorkom onherstelbare schade en laat u op tijd behandelen!                                   

Elk vlek is een onderzoek waard!

De relatie tussen Geboorte, Dood en Spiritualiteit

Alles, maar dan ook álle materie, is veranderlijk en de gedachte dat een mens onsterfelijk is (als grofstoffelijk lichaam) is een duidelijk teken van enorme onwetendheid. Alleen iemand die zich aanzienlijk met wereldse zaken heeft geïdentificeerd, kan zo denken.

Geboorte

We worden op een dag geboren en is er één ding in het leven absoluut zeker: dat het grofstoffelijk lichaam weer zal sterven. Tussen de geboorte en de dood zal er een constante stroom van veranderlijkheid zijn, die pas zal stoppen nadat het grofstoffelijk lichaam is vergaan tot stof.

Wat heeft spiritualiteit hier nu mee te maken?

Zoals we kunnen begrijpen is het lichaam een soort van instrument waarmee ons bewustzijn zich kan manifesteren. Dit lichaam is aan slijtage onderhevig en zal een keer vergaan. Vanuit de yoga-filosofie is het duidelijk dat het leven niet slechts draait om dat lichaam met al zijn mogelijkheden, maar juist om het proces en de evolutie van ons bewustzijn dat gevangen zit in dit grofstoffelijk, subtiel en causaal systeem dat wij de materiële wereld (prakriti) noemen. Het innerlijk bewustzijnsproces zou centraal dienen te staan in ons leven, om zodoende zingeving te kunnen geven aan het anders zinloze bestaan van dit lichaam. Zonder deze zingeving doorlopen wij als individu slechts een proces dat gestuurd wordt door de lichamelijke processen van geboorte, groei en verval. Als we onszelf verliezen in wereldse activiteiten, met onze geschiedenis van vele levens en de daarbij opgebouwde kármische effecten, zullen we in de roes van het lijden blijven leven totdat we inzicht krijgen in de oorzaak van dat lijden. We vervallen tot slavernij om aan onze zintuiglijke en hormonale verlangens te voldoen.

Wat gebeurt er bij het sterven?

Sterven gebeurt, over het algemeen, niet zomaar plotsklaps. Vaak zijn er signalen waaraan je achteraf kunt zien dat er een verandering plaatsvindt. Dit gebeurt zo’n 6 maanden van tevoren: op het sterfbed voelen de mensen vaak aan hoelang het nog zal duren voordat ze opgehaald worden. Ze zullen de astrale wereld langzaam beter ‘zien’. Ze zien de voorouders waar ze aan gehecht zijn en aan wie ze denken. Op het moment van sterven staan de personen waar we op dat moment aan denken ons op te wachten. Dan zien we ons leven aan ons voorbijgaan en zijn we niet meer in staat om een gesprek te voeren.

Onze energie (práṇa) zal zich in ons navelgebied centreren om daarna ofwel via het onderlichaam, of via het bovenlichaam, het lichaam te verlaten. Dit is afhankelijk van onze state of mind op dat moment. Vervolgens bundelt deze energie zich ter grootte van een duim, om daarna het gezicht aan te nemen van de overledene. Zo blijft de ziel dan vervolgens ongeveer 13 dagen rondom het lichaam hangen. Daarna vertoeft de ziel voor onbepaalde tijd in Pitra Loka en zal daarna vertrekken. Vertrekken betekent dat de ziel Pitra Loka verlaat, waarbij ook de laatste rol (bv. vader of moeder) achter gelaten wordt. Het is dan weer een neutrale ziel die onderweg is en zal worden begeleid richting de sferen of werelden die bij deze ziel passen, in consistentie met het opgedane karma in het afgelopen leven en de huidige state of mind.

Guruji zei mij eens dat het belangrijk is om op het moment van overgaan, van sterven, de aandacht op hem of op het goddelijke te richten, omdat dat medebepalend is voor wat er daarna gebeurt, maar hij zei ook dat juist op het moment van sterven angsten en onzekerheden naar boven komen. En de yogi kent de filosofie van het tijdelijke leven en het lijden en zal op dat moment dus getest worden in hoeverre hij zijn filosofie leeft, of niet.

In het Hindoeïsme omschrijft men dat Yamráj’s helpers ons naar de lagere werelden brengen en dat begeleiders van Náráyaṇa ons naar de hogere werelden brengen. Afhankelijk van ons opgebouwde karma zullen we een bepaalde tijd vertoeven in de sferen waar we recht op hebben. Dit kan dus zijn in de Bila-svarga (de 7 planetaire sferen) of in de Antariksa (interplanetaire ruimte), of we vertoeven in een van de Loka’s of Tala’s die gerelateerd zijn aan onze state of mind. Het komt erop neer: “Dat wat men gezaaid heeft zal men oogsten”.

‘Páp’ betekent zonde; je bent afgewend van God, en ‘punya’ is goed werk gericht op God. Indien onze punya is opgesoupeerd, dan zullen we weer in een lichaam terugkeren naar de aarde. Alleen op die manier kunnen we onze evolutie voortzetten; alleen d.m.v. de vorm kunnen we karma creëren. In dit leven kunnen we ervoor kiezen om sádhana (toewijding) te doen om verder te komen. Maar we kunnen ook kiezen om alleen te genieten en dus dan ook te lijden.

Nadat men zijn tijd heeft volbracht in een van de sferen (Loka’s of Tala’s) en het weer tijd wordt terug te keren naar het aardse, grofstoffelijke leven, keert men eerst terug naar Pitra Loka (daar waar de voorouders vertoeven, dit hoeft niet de bloedlijn te zijn). Dit is de sfeer of het gebied waar we als ziel een tijdje vertoeven alvorens te incarneren in onze (fysieke) toekomstige vader, waar we dan zijn impressies in ons opnemen, voordat we doorgegeven worden aan onze toekomstige moeder.

  Er bestaat over het algemeen de indruk dat we zelf onze ouders uitkiezen. Wij zijn als zielen echter nog niet zover om dat werkelijk alleen te kunnen en hebben de begeleiding nodig van onze ‘voorouders’. Zij zullen ons helpen om ouders te vinden waar wij, vanuit kármisch oogpunt, het beste passen als ziel en met al onze kármische bagage. In ons huidige leven leggen we de fundamenten al voor ons toekomstige leven en verdere levens. De lessen die we in dit leven laten liggen, dienen we toch op de een of andere manier te doorlopen en krijgen we weer op ons bord in het volgende leven. Uiteindelijk zullen we in ons evolutionaire bestaan (de ontwikkeling in de Citta) op een bepaald moment de innerlijke behoefte krijgen om naar de zin van het leven te gaan zoeken en naar de oorsprong van ons individuele bestaan.

Spiritualiteit

Op dat moment zal spiritualiteit ons kunnen leiden om ons individuele bewustzijn te transformeren naar het universele bewustzijn. Het zal echter nog vele levens duren voordat we daarin zullen slagen, mede doordat we zo gehecht zijn aan ons wereldse, fysieke bestaan. De strijd met ons ego en onze gewoontes, die gekoesterd worden door onze mind, zal pittig zijn; succes en falen zullen elkaar afwisselen. Maar de uiteindelijke overwinning op het wereldse lijden zal zeker gaan plaatsvinden.

Spiritualiteit maakt duidelijk dat ons leven gericht mag zijn op het bewustzijn in ons, en dat daar de uitweg ligt uit dit wereldse en lichamelijke bestaan van oorzaak en gevolg, dat we karma noemen. Karma het gevolg van avidyá (onwetendheid) over het werkelijke leven zoals het geleefd kan en moet worden.

De klesa’s als oorzakelijkheid van ons kármisch leven dienen verwijderd te worden, zoals dat staat beschreven in het tweede hoofdstuk van de sutra’s van Patánjali; de cyclus van geboorte en dood komt door onze gehechtheid aan het wereldse leven.

Spiritualiteit is de uitkomst en de enige uitweg uit deze valkuil van onwetendheid, de zoektocht waar elke ziel eens aan zal beginnen. Vanaf het allerprilste begin is deze kennis gekoesterd en doorgegeven en dit zal altijd zo blijven gebeuren, het licht zal blijven schijnen, en zoals mijn leraar zei: iedereen heeft de verantwoordelijkheid zijn of haar eigen vuurtoren te laten branden.

Bron: artikel Ron van der Post, Yoga-leraar

Internationale Vrijwilligersdag

Internationale Vrijwilligersdag, ook bekend als International Volunteer Day (IVD), wordt wereldwijd gevierd op 5 december van elk jaar. Deze dag is uitgeroepen door de Verenigde Naties om de bijdragen van vrijwilligerswerk te erkennen en te vieren. Hier zijn enkele belangrijke punten over Internationale Vrijwilligersdag:

Erkenning van Vrijwilligerswerk:

Internationale Vrijwilligersdag is bedoeld om de vrijwilligers over de hele wereld te eren en te erkennen voor hun toewijding, inzet en bijdragen aan de samenleving.

VN-resolutie:

De Verenigde Naties hebben op 17 december 1985 een resolutie aangenomen waarin 5 december werd uitgeroepen tot International Volunteer Day for Economic and Social Development. Dit benadrukte de waarde van vrijwilligerswerk bij het bevorderen van economische en sociale ontwikkeling.

Thema 2023: “de kracht van collectieve actie: als iedereen het zou doen”

Elk jaar heeft Internationale Vrijwilligersdag een thema dat gerelateerd is aan de rol van vrijwilligerswerk in de samenleving. Deze thema’s benadrukken vaak actuele kwesties en uitdagingen.

Vrijwilligersorganisaties en Evenementen:

Op deze dag worden over de hele wereld evenementen georganiseerd door vrijwilligersorganisaties, lokale gemeenschappen, en non-gouvernementele organisaties (NGO’s). Deze evenementen variëren van waarderingsceremonies voor vrijwilligers tot bewustwordingscampagnes over het belang van vrijwilligerswerk.

Betrokkenheid aanmoedigen:

Internationale Vrijwilligersdag moedigt ook anderen aan om zich bij vrijwilligersorganisaties aan te sluiten of zich op een of andere manier in te zetten voor vrijwilligerswerk. Het benadrukt de kracht van individuele acties in het creëren van positieve verandering.

Sociale Media en Campagnes:

Sociale media spelen vaak een belangrijke rol bij het verspreiden van de boodschap van Internationale Vrijwilligersdag. Hashtags worden gebruikt om de betrokkenheid online te vergroten, en verschillende campagnes delen verhalen en ervaringen van vrijwilligers over de hele wereld.

Enkele tips om een hartaanval te voorkomen

Hartaandoeningen i.h.b. hartaanvallen komen steeds meer op jongere leeftijd voor. Dit heeft allemaal te maken met onze hedendaagse lifestyle. Aziaten zijn erfelijk 3 keer meer belast dan Amerikanen en Europeanen om een hartaanval te krijgen. Dit gaf Dr. Devi Shetty, Narayana Hrudayalaya, hartspecialist uit Bangalore aan in een gesprek met werknemers, welke was georganiseerd door WIPRO. Hij gaf daarbij (samengevat) de volgende adviezen/regels die in acht genomen moeten worden:

  1. Voeding: gebruik minder koolhydraten, meer eiwitten, minder vet; vruchten en groenten zijn het best voor het hart en vetten het slechtst.
  2. Beweging: wandel minstens 5 keer per week een half uur; wandelen is beter dan joggen; vermijd langer dan een half uur zitten.
  3. Rook niet.
  4. Zorg voor een goed gewicht.
  5. Hou je bloeddruk en suiker onder controle, want deze ziekten vergroten de kans op het krijgen van een hartaanval.

Nog enkele aandachtspunten:

*Stress: om stress tegen te gaan is het goed om je attitude tegenover het leven te veranderen; probeer niet al te perfect te zijn in alles in het leven.

*Cholesterol: vanaf de kinderleeftijd kan cholesterol ophopen in het lichaam; dus letten op je voeding en beweging moet van jongsaf beginnen. Bij verhoogde cholesterol moet je minder cholesterolrijke voeding gebruiken, meer bewegen en walnoten eten.

*Onregelmatig eten leidt eerder tot het gebruik van junkfood; en het vrijkomen van de spijsverteringsenzymen raakt in de war.

*Een onregelmatig dagritme, met name te laat naar bed gaan, kan vooral als we ouder worden, meer tol eisen van het hart. Respecteer de biologische klok.

Als je denkt dat iemand in je omgeving een hartaanval kan hebben (plotseling hevige pijn op de borst, zweten, klamheid, kortademigheid) zet een tablet (aspirine en isosorbide 5 mg) onder de tong als die er is en breng hem/haar zo snel als mogelijk naar de Spoedeisende Hulp, want in het eerste uur vallen de meeste slachtoffers.

De oorsprong van het esculaapteken

Dit symbool heeft u vast wel gezien, het dokterssymbool, maar kent u de oorsprong eigenlijk wel? De slang is onlosmakelijk verbonden met de geneeskunde. Het staat symbool voor genezing, omdat hij zijn huid kan vervangen. Door te vervellen wordt hij herboren, zoals in de geneeskunde patiënten genezen. Daartegenover staat een slang symbool voor de dood, omdat zijn beet iemand om het leven kan brengen. De esculaap, zoals dit symbool wordt genoemd, werd vaak afgebeeld met een staf, een slang en met de Griekse halfgod Asclepius.

Tegenwoordig wordt de esculaap vaker zonder de halfgod Asclepius afgebeeld. De esculaap kunt u vaak terugvinden in de medische wereld. Het symbool wordt geassocieerd met astrologie, de Griekse halfgod Asclepius, medicijnen en genezing. Het idee om dit symbool te gebruiken voor medische beroepsgroepen is voortgekomen uit het verleden. Voorheen was een worminfectie een veel voorkomend probleem. Zoals een infectie met de filariaworm, welke net onder de huid van de patiënt kroop. Artsen behandelden deze infectie door een snede in de huid te maken precies waar de worm zich in de huid had genesteld. Hierdoor kon de worm zich een weg banen naar de buitenwereld, waarna de artsen de worm om een stokje heen wonden, zodat de gehele parasiet uit de huid verwijderd werd. Deze infectie kwam zo vaak voor, dat de artsen zichzelf voor medische diensten adverteerden met een staf (symbool voor de stok) met daaromheen een slang (symbool voor de worm) gewikkeld.

De esculaap werd door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) in 1956 als beroepsembleem geaccepteerd. Een rode slang om een staf werd het embleem voor artsen. Er zijn meerdere beroepsgroepen die de slang als hun symbool zien, echter gebruiken zij andere kleuren voor de slang. Verloskundigen gebruiken bijvoorbeeld een blauwe esculaap en tandartsen een zwarte.

Bron: Bayney

Meditatie als medicatie voor Hoge Bloeddruk

Hart-en vaatziekten behoren tot doodsoorzaak nummer 1, ook in Suriname. Hoge bloeddruk (Hypertensie, HT) is een belangrijke risicofactor voor harten vaatziekten en wordt beschouwd als een chronische aandoening.

Bloeddruk wordt gemeten in mm kwikdruk. Een normale bloeddruk is 120/80 mm kwikdruk en bij 140/90 spreekt men van een verhoogde bloeddruk. In 12 wetenschappelijke onderzoekingen is  ebleken, dat de beoefening van TM na ongeveer 3 maanden leidt tot een gemiddelde daling van 11 mm kwikdruk.

Chronisch betekent dat het niet vanzelf teruggaat en medicatie slechts de symptomen onderdrukt. Medicatievoorschriften worden dan ook vaak gezien als een “levenslange veroordeling” inclusief bijeffecten zonder dat de ziekte feitelijk teruggaat. “Met toenemende zwaarlijvigheid en stress onder jongeren wordt HT niet meer gezien als een aandoening onder volwassenen”, aldus Vernon Barnes PhD, een arts verbonden aan de Medical College of Georgia (USA). Onderzoek door Barnes en collega’s onder middelbare scholieren in Georgia heeft aangetoond dat 2 sessies van 15 minuten Transcendente Meditatie (TM) elke dag gedurende 4 maanden geleid heeft tot een daling van HT. De resultaten, zo concludeerde Barnes, geven aan het belang om vanuit de school een gevestigde benadering te hebben om HT en gerelateerde gezondheidsproblemen (zoals stress) op te lossen.

De studie werd verricht onder Afro-Amerikanen. Zij vormen een grote risicogroep die meer geneigd zijn HT te ontwikkelen dan hun blanke leeftijdsgenoten. De studie maakte gebruik van geavanceerde meetinstrumenten waarbij invloeden t.g.v. de aanwezigheid van artsen en ziekenhuizen werden vermeden. Er werd gebruik gemaakt van een apparaat dat de studenten aan hun riem vastmaakten en dat om de 20 minuten de bloeddruk meette. Zodoende kon onder omstandigheden gemeten worden die voor de studenten “normaal” waren. De studie duurde 4 jaar, verricht in sessies van 4 maanden meditatie en 4 maanden onderbreking. Deze studenten werden vergeleken met een controlegroep die niet mediteerde, maar wel werd onderricht hoe gezonder te leven. TM werd beoefend door eerst comfortabel te gaan zitten, de ogen te sluiten en de techniek voor 2 maal 15 minuten te beoefenen; 1 keer op school en 1 keer thuis. Gemiddeld werd de techniek voor 70% van de proefperiode regelmatig beoefend. Barnes zag na reeds 2 maanden meditatie de HT dalen. Deze daalde verder naarmate de 4 maanden werden volgemaakt. Zelfs 4 maanden na beëindiging van het onderzoek bleef de HT dalen. Natuurlijk, zij die het bleven doen hadden een genormaliseerde bloeddruk. Verder bleek ook dat onder deze studenten, in vergelijking met de controlegroep, het schoolverzuim, het overtreden van schoolregels en schorsingen daalden. De controlegroep vertoonde geen daling in HT.

Noot: TM is een eenvoudige, moeiteloze techniek die lichaam en geest zeer diepe rust verschaft en in die toestand onder andere stress oplost. Het kan door een ieder beoefend worden ongeacht geloofsovertuiging en het legt geen gedragsregels op. Maximaal voordeel wordt behaald, indien men TM 2 keer dag voor 20 minuten beoefent.

Bron: art. drs Imro San A Jong, TM leraar (Uit: Advance for Physicians Assistance door Jessica La Grossa)

83 recensies door Carlo Jadnanansing

De Stichting Don Walther Fonds en het Carlo Jad Fonds organiseerden afgelopen zaterdag 29 september in de Buitensociëteit het Park een literaire avond . De avond betrof een ode aan   Sir Vidiádhar Surajprasád Naipaul , de recent overleden Anglo-Trinidadiaanse schrijver ,de  bespreking van 2 van zijn werken en een  buitengewone boekpresentatie van 83 samengebundelde recensies van Mr.Carlo Jadnanansing.

Image result for v.s naipaul

Mevrouw Sylva Koemar leidde de avond op een prettige wijze en gaf aan de eerste inleider de heer Dr.Ir. Viren Ajodhia de gelegenheid om een relaas te doen over het leven van Naipaul. “A true effort is never wasted “ was de rode draad in het verhaal van Ajodhia over het leven van Naipaul. Het boek “A house for mr.Biswás” was het toppunt van de schrijverscarriere van hem. Het leven van de schrijver werd aan het goed opgekomen publiek voorgesteld. Zijn negatieve kanten maakten hem niet tot een graag gezien persoon.

Mr. Carlo Jadnanansing ging dieper in op hetzelfde schrijven van Naipaul. Relaties met de Bhágavad Gitá werden uitgemeten en ook de parallellen met een ander topprodukt van Naipaul , “A bent in  the River” werden blootgelegd.

Over de “ The Middle Passage “ waarvan stukken uit gesprekken met Surinaamse vooraanstaanden werden voorgedragen ,spraken Hein Eersel in toneel vorm met Rappa, Robby Parabirsing.

Het gedeelte over  Naipaul werd afgerond door mw. Cynthia Mac Leod- Ferrier met een  indrukwekkend relaas van  haar persoonlijke beleving van “ A house for Mr Biswás” tijdens haar eenzame perioden gedurende een 1 jarig verblijf in Portugal in 1962. In Caracas mocht zij in de jaren 70 hem persoonlijk ontmoeten. Gedurende de gehele avond waren er muzikale intermezzo’s met calypso’s gespeeld door een muzikaal trio o.l.v. Jim Westfa.

De avond werd afgesloten door de presentatie van het boek waarin 83  recensies van mr.Carlo Jadnanansing over allerlei vakgebieden, waaronder muziek, toneel, literatuur en juridische onderwerpen over de afgelopen 40 jaar zijn samengebundeld. Aan speciale personen werd een gesigneerd exemplaar overhandigd door de schrijver.

Met een hapje en een drankje werd de mooie avond afgesloten met dansmuziek waarop de 80+ gasten zich konden vermaken.

Historie en nut van Indiase medicinale planten in Suriname

Suriname kent van oudsher een rijkdom aan medicinale planten, vooral in het binnenland. In dit artikel worden de geschiedenis en het nut van de medicinale planten afkomstig uit India aan de orde gesteld. Deze planten zijn in het begin van de hindostaanse immigratie (1873) stiekem ingevoerd. Ik heb deze informatie verkregen door gesprekken met de nazaten van de remigranten in Saháranpur, een district van de Indiase deelstaat Utrapradesh. Daar komt mijn adja vandaan, maar daar was hij niet meer bekend. De Indiase planten zijn aanvankelijk “gesmokkeld” door de contractarbeiders, maar later legaal meegenomen naar de contractlanden in het Caraibisch Gebied zoals Suriname, Guyana en Trinidad. Het Engels koloniaal bewind van toen had alle geneeskundige praktijken en producten in India verboden om daar de Westerse geneeskunde te kunnen verstigen. Hetwas dus verboden om medicinale planten of kruiden bij de verscheping naar Suriname mee te nemen. Daarom konden de uitgesproken medicinale planten zoals arjun, amla, harar, bhairá, brahmi, guglu en brahmi niet mee. Wel zijn de planten die werden gebruikt bij de religieuze en culturele aangelegenheden hier terechtgekomen.
Tijdens de verscheping werd een aantal contractarbeiders betrapt op gebruik van neem- en tulsiezaden tegen een aantal gezondheidsklachten. De dienstdoende matroos pakte de zaden met de plunjezakjes af en bracht ze mee naar de kapitein. Een waakzame pandit aan boord dreigde de kapitein aan te klagen bij de Britse overheid. De Britse koningin Victoria had namelijk van de Nederlandse regering geëist dat de Brits-Indische contractanten onverlet hun taal, godsdienst en cultuur mochten behouden, overal in het land van de contractarbeid. De wijze pandit betoogde dus bij de kapitein dat de attributen bestemd waren voor de godsdienst. Zo werd hen toegestaan alle attributen die noodzakelijk waren voor de godsdienst en cultuur toch mee te nemen. Sindsdien kent Suriname medicinale planten met Indiase herkomst, die overal werden geteeld in de woongebieden van de contractarbeiders. Naast de tulsi en nieem zijn ook bil, hardi, jamun en gember gekweekt.  Niet alleen voor religieuze en culturele doeleinden, maar ook voor medicinale toepassingen. Hierover heb ik in 1994 een boek geschreven, dat niet meer is herdrukt. De Hindoestaanse contractarbeiders hebben gretig gebruik gemaakt van de meegenomen medicinale planten gedurende de contractperiode en ook lange tijd daarna. De bast, bladerenen zaden van de planten werden zeer vakkundig gebruikt tegen suikerziekte, hoge bloeddruk en reumatische klachten. De zaden van nieem werden geperst om medicinale olie van te maken. Een probaatmiddel tegen zweren, snee en wondjes. De hardiwortel werd gedroogd en verpulverd tot poeder als keukenkruid en ook als pasta op wonden, puisjes, huidaandoeningen etc. De toelsi werd samen met de komijn gebruikt vooral tegen maagklachten en hoesten. Ook de bast en zaden van de jamunplant werden gebruikt tegen diabetes en griep. Ze hadden waarlijk een huisapotheek bij de hand die op ayurvedische wijze werd gebruikt. En dit alles heel stiekem om de noeste arbeid te kunnen blijven verrichten voor een paar dubbeltjes per dag. Thans is veel kennis van gebruik van de Indiase medicinale planten bij een handjevol ouderen bekend.
Er komen initiatieven om de planten op een farmaceutische wijze te kweken en te produceren. Ongetwijfeld is Suriname geschikt voor het telen van meer Indiase planten zoals arjun, amla, harar, bhairá, pipli, brahmi etc. In het Caraibisch Gebied zal een goede opzet op den duur grote economische waarde hebben.

Drs. S. Harinandan Singh (ayurvedageneeskundige)