Wat is uw reden om (niet) vegetarisch te zijn?

Als vrome hindu laat ik mij leiden door het heilige principe van ahimsá, of geweldloosheid, dat de kern vormt van onze spirituele en ethische leringen. Ahimsá gaat verder dan louter het zich onthouden van fysieke schade en omvat een diepe eerbied voor alle levende wezens, die de goddelijke onderlinge verbondenheid van de schepping weerspiegelt.


Het omarmen van een vegetarische levensstijl sluit naadloos aan bij het ethos van ahimsá, omdat het een bewuste keuze is om af te zien van deelname aan het geweld en de uitbuiting die inherent zijn aan de vleesindustrie. Door mezelf te voeden met plantaardig voedsel, eer ik de inherente waardigheid van elk schepsel en handhaaf ik de heiligheid van het leven zoals voorgeschreven door de Almachtige.
Bovendien resoneert vegetarisme diep met het concept van zuiverheid, of sattva, zoals toegelicht in de hindugeschriften. Het consumeren van voedsel dat sattvisch is, voedt niet alleen het lichaam, maar voedt ook de ziel, waardoor helderheid van geest en spiritueel evenwicht worden bevorderd. Door deel te nemen aan een dieet zonder vlees, probeer ik mijn lichaam, geest en ziel te zuiveren en dichter bij de goddelijke aanwezigheid in en om mij heen te komen.
Naast het bevorderen van compassie en opmerkzaamheid bevordert vegetarisme deugden als dankbaarheid, nederigheid en zelfdiscipline. Het wekt een gevoel van rentmeesterschap voor de aarde op en erkent onze verantwoordelijkheid om het levensweb lichtjes te betreden en het delicate evenwicht van de natuur te bewaren.
Uiteindelijk geloof ik dat het aannemen van een vegetarische levensstijl niet slechts een keuze is, maar een morele verplichting voor degenen die daartoe in staat zijn: een heilige plicht die ons door het Goddelijke is opgelegd. Door geweld te mijden en compassie te omarmen in onze voedingsgewoonten, streven we ernaar de goddelijke kwaliteiten van liefde, vriendelijkheid en empathie te belichamen, waardoor we de goddelijke aanwezigheid in ons leven belichamen en een harmonieuzer en verlichter bestaan voor alle wezens bevorderen.
Dit is de reden dat ik vegetariër ben. Wat vindt iedereen van deze redenering?
Ik respecteer uw recht om het er niet mee eens te zijn. Ik wil gewoon een leuke discussie.


(Fb artikel, overgenomen en vertaald door OHM Suriname)

29 januari: Wereld Lepradag

Elk jaar wordt op de laatste zondag in januari Wereld Lepradag herdacht. Dit jaar valt dit op 29 januari.

Het doel van deze dag is om bewustzijn te vergroten over lepra, stigma en discriminatie te verminderen, en vroegtijdige opsporing en behandeling te bevorderen. Elk jaar heeft deze dag een specifiek thema dat een bepaald aspect van lepra benadrukt nl. preventie, behandeling of bewustwording.

Het thema voor Wereld Lepradag 2024 is “Versla Lepra”.     

Lepra wordt ook wel de ziekte van Hansen genoemd, naar de Noorse arts Armauer Hansen. Hij was degene die in 1873 de bacterie ontdekte die lepra veroorzaakt: Mycobacterium leprae.

Verschijnselen

De eerste verschijnselen van lepra zijn vaak één of meer vlekken op de huid waarin de patiënt geen gevoel meer heeft. Ook verdikte oorlelletjes of een doof gevoel in handen of voeten kunnen aanwijzingen zijn dat iemand aan lepra lijdt. Hoe langer iemand lepra heeft en niet op tijd laat behandelen, hoe meer zenuwen er defect kunnen raken. De functie die de zenuwen heeft – het overbrengen van signalen vanuit de huid naar de hersenen en vanuit de hersenen naar de spieren – wordt verstoord, waardoor er verlammingen ontstaan en verlies van gevoel. Aan de gevoelloze handen en voeten wordt geen pijn meer gevoeld, waardoor de patiënt niet gewaarschuwd wordt voor scherpe of hete voorwerpen. Vervolgens ontstaan er wonden, infecties en weefselverlies. Vingers en tenen worden korter en botten worden onherstelbaar beschadigd. Daarom moeten patiënten zo snel mogelijk behandeld worden, omdat de gevolgen anders onherstelbaar kunnen zijn.Sommige leprapatiënten zijn blind, doordat het hoornvlies in hun ogen ongevoelig is geworden, of door verlammingen hun ooglid niet goed meer kunnen sluiten en de ogen onherstelbaar beschadigd raken.

Is lepra besmettelijk?

Ja, lepra kan worden doorgegeven door de lucht, via hoesten en niezen. Mensen kunnen lepra krijgen als ze verzwakt zijn (door armoede, eenzijdig voedsel, slechte hygiënische omstandigheden) en (langdurig) in de nabijheid zijn van iemand met lepra. De incubatietijd van lepra is lang; het kan 5 tot 20 jaar duren voordat ontdekt wordt dat iemand lepra heeft. In de tussentijd kunnen anderen in de omgeving ook besmet worden. Nadat een leprapatiënt een paar dagen medicijnen heeft gebruikt is hij niet langer besmettelijk.

Is lepra te genezen?

Ja! Lepra is volledig te genezen met Multidrug Therapy (MDT), een krachtige combinatie van de medicijnen. De duur van de behandeling varieert van 6 maanden tot 2 jaar, afhankelijk van hoe ziek de patiënt is. Als de medicijnen worden geslikt, worden de bacteriën gedood en houdt de verspreiding van de ziekte op. Maar reeds ontstane verminkingen kunnen niet genezen.

Dus voorkom onherstelbare schade en laat u op tijd behandelen!                                   

Elk vlek is een onderzoek waard!