21 januari 2024: Wereldreligie dag

Wereldreligie dag is een herdenking geïnitieerd door het Bahá’í-geloof en wereldwijd gevierd om begrip, eenheid en vrede te bevorderen onder volgers van verschillende religies. De eerste Wereldreligie dag vond plaats in 1950 in de Verenigde Staten en wordt sindsdien elk jaar op de derde zondag van januari gevierd.

Het belangrijkste doel van Wereldreligie dag is om de overeenkomsten en gedeelde waarden tussen verschillende wereldreligies te benadrukken, waarbij mensen worden aangemoedigd om de essentiële principes te erkennen die verschillende geloofstradities erop nahouden. De dag streeft naar het bevorderen van interreligieuze dialoog, wederzijds respect en samenwerking tussen mensen met diverse religieuze achtergronden.

Vieringen en evenementen op Wereldreligie dag omvatten vaak discussies, presentaties, interreligieuze bijeenkomsten en andere activiteiten die het idee van eenheid in diversiteit bevorderen. Het is een gelegenheid voor mensen uit verschillende religieuze gemeenschappen om samen te komen, van elkaar te leren en bij te dragen aan het opbouwen van een meer harmonieuze en tolerante wereld.

Ivm Wereldreligie dag organiseert de Stichting Wereld Religie Dag Suriname op zondag 21 januari in de Arya Diwaker mandir aan de Johan Adolf Pengelstraat een bijeenkomst. Het programma ziet er alsvolgt uit:

09.00 u Inloop
09.30 u MC, mevr Laila van der Clous introduceert zichzelf als MC en
kondigt een minuut stilte aan ter nagedachtenis van mevr. Mary
Ghafoerkhan
10.00 u Openingsgebed door de voorzitter van Arya Dewaker
10.05 u Welkomswoord door de wrnd voorzitter mevr. Hedy Heymans
10.10 u Officiele opening door de Minister van Binnenlandse Zaken
10.20 u Geleide meditatie olv Brahma Kumaris
10.30 u Eerste inleiding over het thema “Wereldvrede onmogelijk?
wenselijk? onvermijdelijk?” door vertegenwoordiger van Ahmadiyyah.
10.40 u Tweede inleiding over dit thema door vertegenwoordiger van
de Israelische Gemeente Suriname.
10.50 u Derde inleiding door de vertegenwoordiger van de Baha’i-
gemeenschap.
11.00 u Optreden van de kinderen van de Baha’i-gemeenschap van
Para Noord met het lied: “God is EEN”.
11.10 Vierde inleiding door de vertegenwoordiger van de Stichting Tata
Kwasi Tinsensi.
11.20 u Vijfde inleiding door de vertegenwoordiger van de R.K Bisdom.
11.30 u Zesde inleiding door de vertegenwoordiger van Sanatan Dharm
11.40 u Zevende inleiding door de vertegenwoordiger van Okomfo fu
kondre.
11.50 u Pauze van 15 min met versnapering
12.05 u Optreden van kinderkoor van het R. K. Bisdom.
Daarna de dansgroep olv mevrouw Sadena Mohan.
12.30 u Samenvatting en conclusie, tevens het rapport aan het
Ministerie van Binnenlandse Zaken door Tahirih van der Clous, secr.
12.45 u Dankwoord door de MC Laila van der Clous.
12.30 u Sluiting met gebed door vertegenwoordiger van de Federatie
Javanisme.

Viering Ráshtríya Yuvá Divas oftewel Vivekánanda Jayantí

Op vrijdag 12 januari rond 19.00 u. was er in het SVCC een viering van de Nationale Jeugddag, oftewel de geboortedag van Swámí Vivekánanda jí. Hij was nog erg jong toen hij overleed, nl. 39 jaar.
Er werd een film afgedraaid met toespraken van de Swámí zelf die hij vroeger heeft gehouden. Ook werden er toespraken vertoond van de gewezen president van Bhárat, Abdul Kalam, en van de huidige premier van Bhárat, Narendra Modi. Zij spraken over de impact die de Swámí heeft gehad voor de mensheid. Hierna waren er toespraken van de directeur van SVCC, dr. Somveer Arya, die o.a. zei dat van de 39 Cultural Centres die Bhárat heeft 37 al de naam hebben van Swámí Vivekánanda.

Hierna spraken de voorzitter van Sanátan Dharm, pt. Nitin Jagbandhan, en de ambassadeur van Bhárat, Shankar Balachandran.

Deze laatste drie personen haalden de goede daden aan die de Swámí heeft gedaan in zijn korte levensperiode.
In 1893 maakte hij een enorme en diepe indruk op de World Parliament of Religions in Amerika. Hij werd geroemd in grote Amerikaanse kranten. Hij reisde daarna veel door Amerika, Europa en India, had talloze lezingen, en werd een ware ambassadeur van de eeuwenoude spirituele filosofie van India, de Vedánta.
De ceremoniemeester van de avond was Sandip Oemraw van de Indiase Ambassade.
Tot slot konden de aanwezigen genieten van cái en hapjes.

14 januari: Makar Sankránti

Dit feest wordt gevierd in de maand Mágha (januari/februari) en valt jaarlijks op 14 januari. Dit is een van de weinige hindú feesten die gerelateerd is aan de zon. Makar betekent steenbok; Sankránti wordt gevormd uit de woorden san (oud) en kránti (strijd): de aarde levert een “strijd” (om transitie te plegen) om zodoende correcties aan te brengen i.v.m. de rotatie die zij doet om de zon. De aarde roteert in 365 dagen om de zon. De zon zal na 14 januari noordoostelijk “opkomen”. De zon is van grote invloed op ons en op alles om ons heen. Daarom wordt deze dag door hindú’s als een gunstige beschouwd. Wat kunt u doen op deze dag? Op deze dag kunt u bidden tot de zon. Bij zonsopkomst neemt u een lotá (een bolle koperen vaas) met water en een rode bloem erin. Dit offert u aan de zon door met uw gezicht naar het oosten, waar de zon opkomt, bij de jhandi (de reine plek of offerplaats op het erf) de lotá uit te schenken. U kunt hierbij één van de volgende mantra’s (heilige teksten) opzeggen:

* Aum Suriyáyanamah

* De Gáyatri mantra:

Aum, Bhúr bhuvah svah, tat Savitúr varenyam bhargo Devasya dhímahi, dhiyo yo nah pracodayát.

Betekenis: Aarde, lucht, hemel, mogen wij het voortreffelijk licht verkrijgen van Sávitrí, die onze gedachten mag inspireren.

*De Súrya mantra:

Aum, Ehi, Súrya, sahasránsho, tejoráshe, Jagatpate; anukampaya mám, Deva, grihánárgham namostu te.

Betekenis: Kom op, o zon, met uw duizenden felle zonnestralen, o Heer van het heelal; inspireer mij bij het opkomen, hulde zij aan U.

12 januari: Swami Vivekananda Jayanti

Op 12 januari wordt de geboortedag van Swami Vivekananda herdacht. Hij werd geboren op 12 januari 1863 in Kolkata, India.

Hij was een vereerde hindoeïstische monnik en spiritueel leider, die een sleutelrol speelde bij het introduceren van Indiase filosofieën van Vedanta en Yoga in de westerse wereld. Zijn geboortedag wordt jaarlijks herdacht om zijn bijdragen aan spiritualiteit, interreligieuze dialoog en de promotie van het rijke culturele erfgoed van India te eren. Swami Vivekananda staat vooral bekend om zijn inspirerende toespraak op het Wereldparlement van Religies in Chicago in 1893, waar hij sprak over de universaliteit van religie en het belang van tolerantie en acceptatie, en het publiek aansprak als “Zusters en Broeders van Amerika”.

Op Swami Vivekananda Jayanti worden verschillende evenementen en programma’s georganiseerd in heel India en op verschillende plaatsen in de wereld om zijn leer en filosofie te herdenken. Deze evenementen omvatten vaak discussies, seminars, culturele programma’s en gebeden.

De leer van Swami Vivekananda blijft mensen wereldwijd inspireren, en zijn nalatenschap leeft voort door middel van de Ramakrishna Mission en de Ramakrishna Math, organisaties die door hem zijn opgericht om de idealen van Vedanta te verspreiden en de mensheid te dienen.

Bron: diversen

Grootse Gítá Jayantí-viering op vrijdag 22 december 2023

Gítá Jayantí is een festival, dat de dag markeert waarop de Bhagavad Gítá, een heilig Geschrift in het Hinduïsme, werd onthuld aan Arjuna door Heer Krishna tijdens de Mahábhárata-oorlog. Dit festival valt op de Ekádashí (de elfde dag) van de maand Márgashírsha volgens de Hindú kalender, dat meestal overeenkomt met de maanden november of december in de westerse kalender.
Tijdens Gítá Jayantí voert men rituelen uit ter ere van de Bhagavad Gítá. Mensen lezen passages uit de Gítá en reflecteren op de diepere betekenis ervan. Mandirs organiseren speciale programma’s, lezingen en processies om het belang van de Bhagavad Gítá te benadrukken. Devoten beschouwen deze dag als heilig en geloven dat het bestuderen van de Gítá spirituele inzichten en leiding biedt voor het dagelijks leven.
Dit jaar wordt Gítá Jayantí groots gevierd in Suriname door verschillende organisaties gezamenlijk, waaronder de Internationale Gemeenschap voor Krishna Bewustzijn (ISKCON), de vereniging Sanátan Dharm Mahá Sabhá Suriname (SDMSS), de Culturele Unie Suriname (CUS), Stg. Organisatie Hindoe Media (OHM), Stg. Art of Living Suriname, Stg. Yuvádal Suriname, Shri Seetárám Mandir, Stg. Vishva Hindu Parishad en de Sat Kabir Sansthá Suriname. De viering van Gítá Jayantí is gekoppeld aan een Gítá Yatrá.
Om 18.00 uur zal met de Bhagavad Gítá gelopen worden vanuit de Shri Seetárám Mandir aan de Amritsarweg no. 4 (zijstaat Soekhanstraat) naar de ISKCON-tempel aan de Kwattaweg nr. 459. Op het terrein van de ISKCON-tempel zal de Gítá Jayantí-viering voortgezet worden tot 21.00 uur, met een Yagna, Mantra Meditatie, toespraken, een podiumprogramma, inclusief prasádam.
Er zal transport zijn van de ISKCON-mandir naar de Shri Seetárám Mandir
vanaf 17.30 uur.

15 oktober 2023: World Bindí and Tilak Day

“World Bindí and Tilak Day” wordt gevierd in samenhang met de eerste dag van Navrátri als een manier om de culturele en traditionele betekenis van bindí’s te bevorderen, die vaak worden aangebracht als onderdeel van de feestelijke kleding tijdens Navrátri. Bindí’s kunnen variëren in ontwerp en kleur en hebben symbolische en esthetische betekenis in de Hindú-cultuur.

Bindí is een gunstig teken op het voorhoofd van een vrouw dat “druppel” betekent in het Sanskrit. Eigenlijk symboliseert het de kracht van bescherming, vrede en trots.

Tilak is hetzelfde als de naam die aan dit teken wordt gegeven voor mannen.

This image has an empty alt attribute; its file name is b3.jpeg

Wetenschappelijke redenen achter de Hindú- traditie van het aanbrengen van tilak/bindí (kumkum) op het voorhoofd

De plek op het voorhoofd, tussen de twee wenkbrauwen, wordt sinds de oudheid beschouwd als een belangrijk zenuwpunt in het lichaam. Het aanbrengen van de tilak (teken) op deze plek wordt gezien als het voorkómen van het verlies van “energie”, en van de rode kumkum als het behouden van energie en van controle van de verschillende niveaus van concentratie; de Ájnyá-cakra, die zich hier bevindt, wordt bij het aanbrengen automatisch ingedrukt, waardoor de bloedtoevoer naar de gezichtspieren wordt vergemakkelijkt.

Bron: desinema.com

https://hinduexistence.org

Guru Purnima 3 juli 2023

Guru is een Sanskrit woord en betekent letterlijk: verdrijver (ru) van duisternis (gu); met duisternis wordt onwetendheid aangeduid. Dus een guru is iemand, die onwetendheid wegneemt, dus kennis bijbrengt. Púrṇimá betekent volle maan. De eerbied voor de Guru wordt collectief tot uitdrukking gebracht met Guru Púrṇimá, de dag van volle maan van de maand áshárh (juni/juli), die dit jaar op maandag 3 juli valt.

Sinds de grijze oudheid bestaat er in de Indische cultuur een traditie van cultivering van kennis en wetenschap (jnyán en vidya). Niet voor niemendal heten de oudste boeken Veda’s (letterlijk: weten); hierin zijn namelijk de wetenschappelijke en de spirituele kennis vastgelegd door de Rishi’s (zieners), die de diepste werkelijkheid hadden ‘geschouwd’ (darshan). Zoveel waarde werd aan (spirituele) kennis gehecht, dat aan de Guru de hoogste plaats werd toebedeeld, gelijk aan en zelfs boven die van de ouders. Veel eerbied was men verschuldigd aan zijn moeder en vader, die verantwoordelijk zijn geweest voor de lichamelijke geboorte en als de eerste Guru’s zijn opgetreden. Maar evenveel of zelfs meer eerbied was men verschuldigd aan de Guru, die de geestelijke geboorte heeft bewerkstelligd. Vandaar het onderscheid tussen ekajáta’s (eenmaal geborenen), die nog niet door het licht van de spirituele kennis zijn geraakt, en dvija’s (tweemaal geborenen), die de wijding van een Guru hebben ontvangen, zodat ze zich verder aan hun spirituele ontwikkeling kunnen wijden.

Guru Púrṇimá staat ook bekend als Vyás Púrṇimá, ter ere van Maharishi
(Ved) Vyás, de grote wijze, die volgens de overlevering de redactie van de Veda’s heeft verzorgd en die traditioneel tevens als auteur van het machtige epos Mahábhárata (inclusief de Gítá), alsook van de Puráns, wordt beschouwd. Hij is de Ádi-Guru (de eerste Guru), die de Guru-shishya-parampará (traditie van Guru en discipel) introduceerde en van wie alle oprechte Guru’s over de hele wereld de geestelijke nakomelingen zijn.
Bron: Jnan H. Adhin

Afsluiting Ápravási Milan met prachtige kinderkoorzang

Op maandag 5 juni werd de Ápravási Milan, welke van 1 tot en met 5 juni jl. in het NIS werd gehouden i.h.k. van 150 jaar Hindustaanse Immigratie, afgesloten middels een prachtig optreden van kinderen van diverse scholen en van de organisatie Hindu Swayam Sewak Sangh.


De Sangh opende de ochtend middels het hijsen van de Surinaamse vlag onder trommel geroffel, terwijl de kinderen het Surinaams volkslied ten gehore brachten.

Hierna bracht het kinderkoor o.l.v. dhr. Manoj Daryanani een aantal mooie desh bhakti (patriottische) liederen ten gehore, welke goed in de smaak vielen bij het goed opgekomen publiek.
De muzikale begeleiding stond o.l.v. dhr. Ruben Gadjoe en de baithak gáná groep Meendrut.


De minister van Onderwijs, dhr dr. Henri Ori, sprak bij de aanvang de aanwezigen toe en moedigde vooral de kinderen aan om aan muziekeducatie te doen.


De ochtend werd vervolgd met een tabla demonstratie van studenten o.l.v. dhr. Shailendra Madarie; waarna er een dansoptreden was van een dansschool o.l.v. Kiran Rampersad.


Het publiek mocht wederom genieten van enkele prachtige liederen van Raj Mohan uit Nederland.

Tenslotte presenteerden leerlingen van de muziekschool ‘Leer gitaar spelen’ o.l.v. dhr. Tamiro Landbrug hun talenten middels het spelen van nummers op de gitaar en het zingen van desh bhakti liederen.
De OHM kijkt dankbaar terug op 5 achtereenvolgende dagen geslaagde podiumkunst presentaties. 
OHM

6 mei 2023: Nárada Jayantí

Nárada Jayantí is een belangrijk hindoeïstisch festival dat de geboortedag van de grote rishi (wijze) Nárada herdenkt. Het valt jaarlijks op de volle maan dag (púrnimá) in de maand Vaishakha volgens de Hindoekalender, die meestal in april of mei valt.

Nárada was de zoon van God Brahmá en Godin Sarasvati. Hij was een geleerde en devoot van Náráyaṇa (God Vishṇu). Hij is een beroemde figuur in de hindoeïstische mythologie, niet alleen bekend om zijn wijsheid, maar ook vaardigheid in muziek. Hij wordt beschouwd als de oudste boodschapper, de eerste journalist die alle 3 loka’s (werelden) nl. de svarga- (hemel), bhumí- (aarde) en pátál (onderwereld) loka elk moment kon bezoeken. Hij wordt vaak afgebeeld als een Goddelijk wezen met een viná (een soort snaarinstrument) in zijn handen en staat bekend om het chanten van de naam van Náráyaṇa.

Nárada is de verkondiger van de waarheid, omdat God Náráyaṇa de belichaming is van de waarheid. Nárada beschouwt alle creaties van God Vishṇu als gelijk, daarom voorziet hij iedereen van de waarheid.

Zijn geboortedag wordt daarom ook herdacht als eerbewijs aan de overwinning van de waarheid over corruptieve praktijken.

Tijdens Nárada Jayantí worden speciale pújá’s (gebedsdiensten) gehouden ter ere van Nárada, waarbij de gelovigen dankbaarheid tonen voor zijn wijsheid en de kennis die hij heeft doorgegeven aan de mensheid. Het is een dag waarop hindoes zich richten op spirituele groei en reflectie, en proberen om hun geest te zuiveren door middel van gebed en meditatie. Nárada’s liefde voor muziek wordt beschouwd als een belangrijk middel voor spirituele groei en bewustzijn, en daarom spelen muzikale optredens en voordrachten een belangrijke rol tijdens het festival.

Náráyaa  Náráyaa Náráyaa

 Bron: diverse

6 maart/ 7maart: Holiká Dahan/ Holí- of Phagwáfeest

De werkelijke betekenis: verbroederings-, overwinnings- en lentefeest

Het Holífeest werd ingeluid op 25 januari, de dag van Vasant Pancamí, het begin van de lente. Toen werd de castorolieplant (reṉṟ ke peṟ) in diverse buurten geplant. Rondom dat plantje werd een brandstapel gemaakt; deze wordt 40 dagen erna, op de dag van Holiká Dahan, dus op 6 maart, in brand gestoken. De plant stelt de prins Prahlád voor en wordt eerst verwijderd. De plant die intussen gegroeid is, maakt ons bewust van de groei die wij als mens dienen door te maken.

De brandstapel die in brand gestoken wordt, stelt Holiká voor. Het verhaal van Prahlád en zijn tante Holiká symboliseert het volgende:
Prahlád stelt de onstoffelijke ziel voor, van oorsprong zuiver en positief
– z.a. wij in werkelijkheid zijn
– in een diepe liefdevolle connectie met God (Prahlád was een devoot van God Vishņu). De tante, Holiká, stelt het lichaam en lichaamsbewust denken voor, de basis voor onzuiverheid en negativiteit. De ziel is onsterfelijk en het lichaam is sterfelijk. Het vuur van yoga, de vurige liefde, werd Gods beschermende kracht, waardoor uiteindelijk niet Prahlád verbrandde, maar Holiká: het goede overwon het kwade. Op deze dag worden wij dus eraan herinnerd dat wij onze negativiteit moeten verbranden/vernietigen. Het elkaar eerst besmeuren met de as de volgende morgen(dhúr uráwe), dus op de dag van Holí zelf, is als het ware het vrij worden, verschoond zijn van negativiteit, waardoor de volgende stap, het kleuren kan plaatsvinden: het gekleurd worden door Gods gezelschap. Het gebruik van gekleurde poeders en vloeistoffen bij het Phagwáfeest is afgeleid van de natuur, waarbij in de lente alles in bloei is met diverse geuren en kleuren. Het verdelen van mithái (zoetigheid) symboliseert het delen van onze deugden met anderen, door positieve acties te verrichten. De spirituele kant van dit feest wordt ook benadrukt door de cautál’s die gezongen worden. Sarasvatí Mátá wordt aangeroepen om ons te zegenen in de cautál: Devi Shárada sumiri manávo, hriday so jáni.

Verband Phagwá en het Hindustaans nieuwjaar: Met het Phagwáfeest begint niet het hindu nieuwjaar, zoals velen denken. De Holikáverbranding vindt plaats in de nacht van volle maan. Precies 14 dagen erna, op 22 maart a.s., met nieuwe maan, start volgens de hindu jaartelling het jaar 2080.

**Holí is een vrolijk en uitbundig feest, maar moet ons tevens helpen op onze weg naar zelfrealisatie.