9 t/m 17 april: Navrátri

Nav Rátan (lett.: “negen nachten”) is een periode van vasten en bezinning. Bekend zijn 2 perioden van Navrátan. De 1ste in de maand maart/april (voorjaar), de Caitri Navrátri, en de 2e in de periode van overgang van warm naar koud, de Shárdey of Ashviní Navrátri. De navrátri’s vallen allen op de eerste dag na nieuwe maan en in de lichte helft van de maan. De 9 nachten worden weer onderverdeeld in drie maal drie nachten.

Iedere nacht staat voor een krachtverschijning van de Godin Mahá Durgá. Durgá Mátá die ook wel gekend wordt als Párvatí Mátá, de metgezellin van Shiv Bhagván, is de krachtverschijning van de schepping en roeping der mens. Tijdens de Navrátri wordt er gezongen en gebeden voor Durgá Mátá. Deze 9 dagen hebben een symbolische betekenis. Het staat gelijk met de 9 maanden die een ongeboren kind in de buik van de moeder doorbrengt. Door steeds 9 dagen (lees nachten) wakker te blijven, staat men stil bij deze 9 maanden.

Tijdens deze 9 dagen staat de moeder centraal. De universele moeder, Durgá Mátá, kijkt uit naar al haar kinderen (wij) die haar aanroepen om zo kracht te krijgen om door het leven te kunnen gaan. Wij bidden dan ook tot Durgá Mátá voor haar 9 verschijningen/krachten, die gelijk staat voor iedere dag van de Navrátri.

Dagverdelingen van Navrátri

  1. Shailputrí Mátá (dochter van Koning Himácal)
  2. Brahmacáriṇí (de naleving van alle regels van de Sanátan Dharma)
  3. Candraghantá (door devotie en toewijding voor Shiv Bhagvan als Shivjí geworden)
  4. Kúshmándá (de moeder van vruchtbaarheid)
  5. Skandamátá (de moeder van alle krachten, mens en het Universum)
  6. Kátyáyaní Deví (de Godin die eenieder de juiste partner doet verkrijgen)
  7. Kálrátri Deví (de Godin die de demonen verdrijft)
  8. Mahágaurí (de eeuwige schoonheid)
  9. Siddhidátrí Deví (de Godin die alle wensen en krachten vervuld)

Naast deze invulling der dagen is er een andere verdeling, die van driemaal drie dagen. Deze dagverdeling heeft te maken met de drie oerkrachten van Párvatí Mátá, die Zij als de Universele Moeder aanneemt.

Dag 1, 2 en 3: Mahá Lakshmí (een voorbeeldige echtgenote)

Dag 4, 5 en 6: Mahá Kálí (Zij die alle onrust en kwaad verdrijft)

Dag 7, 8 en 9: Sarasvatí Mátá (Zij die kennis boven alles laat gelden om zo

zuiverheid van het Universum te behouden)

Bron: “Nav Ratan en alles erom heen”, pt. Varun Mahatabsingh

Navrátri, negen nachten ter ere van de Goddelijke Moeder: Shakti

Van 9 tot en met 17 april vieren vele hindu’s over de hele wereld Navrátri; dit feest is een 9 nachten durende devotionele dienst ter ere van Shakti (Durgá, Devi), de Goddelijke Moeder. Shakti is nl. het vrouwelijke aspect van de Goddelijke kracht. Er zijn eigenlijk 4 perioden van Navrátri in een jaar, waarvan de 1ste en 3de het meest gevierd wordt nl. aan het begin van de lente en de herfst. De data worden bepaald aan de hand van de maankalender. Er is een belangrijk samenkomen van allerlei invloeden van de natuur, die deze tijd uitermate geschikt maakt om de Goddelijke Moeder te vereren. God wordt in het Hindoeïsme voorgesteld als een combinatie van 2 aspecten: het transcendente aspect als het mannelijke principe en het dynamische aspect als het vrouwelijke principe. De transcendente kant van God is statisch, de dynamische kant is bewegelijk en bestaat uit energie. Shakti is de uitvoerende kracht. De kracht die de schepping in beweging zet. Het transcendente is het zuiver bewustzijn. Tijdens Navrátri wordt Moeder Durgá in haar 9 aspecten vereerd met een pújá. Zij wordt beschouwd als een oermoeder, die haar devoot liefheeft en beschermt tegen het kwade.

Durga Mata Royalty-Free Images, Stock Photos & Pictures ...

Ze wordt uitgebeeld als een vrouw die een leeuw berijdt (symbool voor macht) en meerdere armen heeft (symbool voor oppermacht). Ze staat boven de invloeden van de eigenschappen van de natuur, ook wel de guṇa’s genoemd (het temmen van tijger staat hier symbool voor) en kan zich in allerlei vormen manifesteren. 

De Durga pújá wordt bij voorkeur ’s nachts uitgevoerd. ’s Nachts, omdat donker staat voor negatieve eigenschappen in ons. We bidden tijdens deze pújá namelijk om al onze negatieve eigenschappen uit te bannen. De verering bestaat uit het zingen van bhajan’s, het offeren van prasád, het reciteren van mantra’s, mediteren en bidden voor persoonlijke wensen en voor het land en de gehele wereld. Dit alles moet de geest van de toegewijde zuiveren en hem daarmee klaarmaken voor spirituele groei.

5 organisaties luiden het Holífeest in

Op zondag 24 maart hebben de NSHI, CUS, OHM, Yuvádal en Shri Krishna Mandir met kinderen en seniorenburgers het Phagwáfeest ingeluid. Om 3 uur vond de opening van de infobeurs plaats door de directeur van Volksgezondheid, drs. Rakesh Gajadhar Sukul. Op deze beurs waren een 35-tal sociale, culturele, spirituele en gezondheidsinfostands, waarbij het publiek ook de bloeddruk en het suikergehalte kon laten meten.

Het welkomstgebed verrichtte Sanatan Dharm-voorzitter, eerwaarde pt. Nitin Jagbandhan, waarna de CUS-voorzitter, Aniel Manurat, namens de organisatoren eenieder welkom heette. De minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, prof. Henry Ori, sprak de hoop uit dat wij al het negatieve in ons meeverbranden, als Holiká, en het goede na streven.

V.l.n.r. Sanatan Dharm-voorzitter pt. Nitin Jagbandhan, CUS-voorzitter Aniel Manurat, en de minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur prof. Henry Ori.

Diverse cautál-, zang-, tázá- en dansgroepen hebben opgetreden, alsook HumTum, de populaire Hindí Coverband uit Nederland. Ook vond de uitreiking plaats van Hindí- diploma’s aan de geslaagden van de Shri Krishna Mandir Lalla Rookhweg. Goederen verkregen van de Vrienden Groep Himmat en Stichting Women Society uit Nederland werden overhandigd aan behoeftige instellingen. Alle oudere gasten en kleine kinderen hebben genoten van de warme maaltijden, suikerspin, treintje rijden, popcorn, springkussen en ook van de warme bará’s en veggy snacks, klaargemaakt door de CUS- en OHM-dames.

Onder de gasten bevonden zich diverse prominenten uit de samenleving, de tweede secretaris van de Indiase Ambassade, en ook een groep Indiërs uit Bengaluru (Bangalore).

De Holiká Dahan o.l.v. de Shri Krishna Mandir werd vooraf gegaan door gebeden. De avond werd afgesloten met een leerrijke nátak (toneelopvoering) voor jong en oud. De organisaties blikken tevreden terug op een geslaagde activiteit met een grote opkomst.

Sfeerbeelden Phagwá Milan 2024

De opening van de infobeurs, waarbij ook aanwezig was de directeur van VG, drs. Rakesh Gayadhar Sukul.

Optreden van diverse cautál, zang, tázá en dansgroepen.

Uitreiking Hindí- diploma’s aan de geslaagden van de Shri Krishna mandir Lallarookhweg
Overhandiging van hulpgoederen o.a. door de minister van Onderwijs, prof. H. Orie.
Optreden van Hindi Coverband Hum Tum
Onder de gasten waren ook Indiers uit Banglore, die hier zijn ivm een project.
De Holiká verbranding olv de Shri Krishna mandir

8 maart 2024: Maháshivrátri

Speciaal aan Shiva is gewijd de nacht van de 14de dag (caturdashi) van de donkere maandhelft (krishṇa-paksha) van elke maand. Maar van al deze Shivrátri’s is die van de maand Phálgun (febr./mrt) de belangrijkste; deze staat bekend als Maháshivrátri (de grote nacht van Shiva). Shiva bekend als de vernietiger van de kosmos om een nieuwe schepping mogelijk te maken, is symbolisch de heer van de nacht van de 14de dag van krishṇa paksh, waarin de maan op het punt staat “vernietigd” te worden! (nieuwe maan). Aangezien Phálgun de laatste maand van het Hindujaar is, dus de maand
waarin het jaar “vernietigd” wordt om het begin van een nieuw jaar aan te geven, is de Shrivrátri van deze maand de “Maháshivrátri”. Dit jaar valt het op 8 maart en zal door vele Hindus in vele mandír’s gevierd worden. Vele gelovigen vasten op deze dag en houden een jágran (nachtwake) in de tempel en doen een speciale offerande (dhár) aan Shiva.

Mantra ter ere van Shiva
Karpúragauram karunávatáram, Sansára sáram bhujagendraháram;
Sadá vasantam hridayáravinde, Bhavam Bhavání sahitam namámi.


Vertaling
Gelijk de lichte kamphor, de incarnatie van medelijden, aftreksel van de wereld, een málá van slangen dragend,
altijd verblijvend in het hart, gelijk een lotusbloem, samen met Bhavání (Párvatí) Groet ik eerbiedig Shiv-jí

24 februari: Mágha Púrnimá/ Snán

Mágh is de maand januari/februari.

Dit feest valt op de vollemaan van de maand mágh (de elfde maand van de Hindúkalender, omstreeks januari/februari volgens de westerse kalender). Deze dag is bijzonder gunstig om Vishnu, de Onderhouder van het heelal, te vereren. Op deze dag neemt men in India een heilig bad in de Ganges. 

Waarom houdt men een speciale dienst ter ere van Vishnu?

In de Rámcaritamánas (Rámáyana van Tulsídás) wordt over de ontmoeting van twee kluizenaars, te weten Bháradvája en Yájñavalkyají verteld. Bháradvája had een áshram bij de samenvloeiing van de drie heilige rivieren in India nl. de Ganges, de Jamuná en de Sarasvatí. Deze plaats heet Prayág. Hier kwamen er duizenden kluizenaars bij elkaar om over Brahma-de Almachtige- te praten en te mediteren.

Ook stelde Bháradvája allerlei diepzinnige vragen aan Yájñavalkya zoals: “Wie is Rám eigenlijk? Is hij God, een zoon van een koning of gewoon een bijzonder mens?”  Yájñavalkya beantwoordde alle vragen.

Bron: de vijf juwelen van het Hindoeisme- deel 2 Hindoefeestdagen

Vaidik Homátmak Mahá Rudra Yagya afgerond

Op zondag 18 februari is de Yagya afgerond. Deze geslaagde Yagya is georganiseerd door een comité waarin zitting hebben Ácárya Varun Sharma Mahtabsing als voorzitter en als leden Armesh Ramlakhan, Jayant Bhoelai, Kiran Dharamlal, Miguel Jawalapersad, Kisoor Ramdhan, Roedranath Ramon Jawalapersad en Sharmila Ramadhin. Op de eerste foto zijn de leden te zien, van links naar rechts in de genoemde volgorde.


De ácárya’s uit Bhárat hebben ácárya Varun Sharma Mahtabsing een sammán patra gegeven voor de manier waarop deze yagya is georganiseerd en voor de prachtige wijze waarop hij als vyás de kathá heeft verteld. Het is voor het eerst dat een buitenlandse ácárya (Varun Sharma Mahtabsing) zo’n yagya heeft geleid.

Ácárya Mahtabsing wordt geëerd


Voor zijn sevá-werk heeft Roedranath Jawalapersad van de organisatie Satya Dharma uit Nederland een plakkaat gehad en er is hem een speld opgespeld.

Roedranath Jawalapersad wordt onderscheiden


De Yagya is geëindigd met een Shobhá Yátrá met auto’s, waarna er púrṇáhuti (beëindigingsceremonie) met havan plaatsvond, rond 11.45 u. v.m. waaraan deelnamen alle ácárya’s en pand.it’s en de mannelijke commissieleden (aan de Vaidik Homátmak Mahá Rudra Yagya nemen geen vrouwen deel).

Shobhá Yátrá

Middels deze yagya is gebeden voor voorspoed en welvaart voor Suriname.
Alle helpers zijn bedankt voor hun bijdrage aan deze yagya, zoals de bhand.árá, de bereiders van de parsád, het protocol, de personen die o.l.v. Soerin Goerdayal het eten hebben verdeeld, de sponsors, de bewakers, de nárí samáj’s, de muziekgroepen en de goed opgekomen bhakt’s.

Púrṇáhuti

OHM

Vasant Pancamí gevierd

In verband met het Holí-feest op maandag 25 maart a.s. en de Holiká Dahan op zondag 24 maart werd 40 dagen ervoor Vasant Pancamí gevierd en wel op dinsdag 13 februari. Saraswatí Mátá wordt ook vereerd op deze dag.


Te NSHI is na een pújá het ren.r. (castorolie) plantje geplant en zijn er cautál-liederen gezongen. Deze plant symboliseert Bhakt Prahlád, de zoon van de slechte koning Hiraṇyakashipu, welke laatste het niet kon accepteren dat zijn zoon hem niet als God aanvaardde. Dus dan maar met zijn zus Holiká die onbrandbaar was op de brandstapel. God besliste anders en Prahlád bleef ongedeerd, terwijl Holiká verbrandde.

Op zondag 24 maart zal de kwade Holiká verbrand worden en het goede overwinnen.
Op deze dag zullen Stg. OHM, de CUS, NSHI, Yuvádal en Shri Krishna Mandir Lalla Rookhweg samen een phaguá milan organiseren van 15.00 tot 22.00 u. te NSHI aan de Lalla Rookhweg.
Een info-medische-spirituele beurs, bará cookout, senioren- en kinderdag, cautálzang en muziek van HumTum Hindicover-band uit Nederland, dans en een nát.ak (toneelopvoering) zullen programma-onderdelen zijn van deze grootse Holí-viering.
Lekker eten en drinken zullen niet ontbreken.
U wordt bij deze uitgenodigd aanwezig te zijn. Welkom!

Vaidik Homátmak Mahá Rudra Yagya begonnen

Op 11 februari is in de avond de Vaidik Homátmak Mahá Rudra Yagya begonnen. Elke avond is er Shiv Mahá Puráṇ Kathá.
Er waren toespraken van de minister van Onderwijs, Henry Ori, de ondervoorzitter van DNA, Dew Sharman, de SVCC directeur, Somveer Arya, en de DC van Wanica, Bholanath Narain.

Er waren twee dansoptredens van de dansschool van Sadhana Mohan en bhajan’s werden gezongen door de zanggroep van Kries Ramkhelawan.

De Ácárya Lalit Mohan Vyás Jí uit India/Bangkok kon vanwege ziekte niet meer afreizen naar Suriname, waardoor Ácárya Varun Mahtabsing op vyás zat.

De Ácárya uit India/Bangkok heeft in een videoboodschap zijn verontschuldigingen aangeboden en aangegeven dat zijn leerling Ácárya Varun Mahtabsing over alle kwaliteiten beschikt om op vyás te zitten. Er waren 15 pand.it’s uit Suriname en 6 pand.it’s /ácárya’s uit India op het podium, samen met de vyás.

Bij de Yagya wordt er elke dag van 9.00 tot 12.00 u. en van 14.00 tot 17.00 u. door een aantal ácárya’s en pand.it’s havan gedaan.


Naast havan is er elke dag pújá en kathá, waarbij enkele bhakt’s als shrotá zitten en parsád car.háwe (offeren).
De hoofdshrotá tijdens de hele yagya is het echtpaar Armesh en Rashnie Ramlakhan.

OHM

500 Dia’s VOOR Shrí Rám

Op maandag 22 januari jl. vierde ook de vereniging Rádhe Krishna in haar mandir aan de Mariestraat, Paramaribo onder voorzitterschap van Pt. Haridath Madho, de rehabilitatie van de Shrí Rám Mandir in de stad Ajodhyá in Bhárat (India). Daarbij werden 500 dia’s door de leden van de vereniging aangemaakt. Het evenement werd in meer dan 60 landen, waaronder Saudi-Arabië, de Verenigde Emiraten, Indonesië, Frankrijk, Italië, Duitsland, Amerika, Canada etc. uitbundig gevierd. Met de rehabilitatie van De Shrí Rám Mandir en daarmee de erkenning van de meer dan 5000 jaren oude Sanátan beschaving, is het nieuwe tijdperk van solidariteit, dialoog en ontwikkeling voor elk mens op aarde ingeluid.

Langer dan duizend jaren was India het handels- en wetenschappelijk centrum van de wereld. Terwijl in Europa mensen op de brand stapels belanden die durfden te beweren dat aarde rond was, spraken de Bháratiyá wetenschappers (Indiërs) 5000 jaren terug reeds over 9 planeten en konden ze zonder telescopen en andere instrumenten de stand van alle planeten in het heelal bepalen. Terwijl de planeet Pluto door de westerse wetenschappers nog in 1930 per ongeluk werd “ontdekt”.

Zelfs Christopher Columbus was op reis naar India toen hij verdwaalde in 1492 en bij de Amerika’s belandde. Niet alleen handelaren bezochten Bhárat maar ook kennisrovers. Die vertaalden de geschriften in Europese talen en claimden de inhoud als hun eigen vindingen. Een goed voorbeeld daarvan is Machiavelli die “schreef “over de democratie. Onlangs nog won India de strijd tegen de Amerikaanse multinational Monsanto. Die had patent aangevraagd op de Ním plant. Terwijl Ním al duizenden jaren door Bhárat wordt verbouwd en in verschillend producten verwerkt. De beroving van Bhárat gebeurde niet alleen materieel maar ook geestelijk. De Shrí Rám Mandir werd rond 1526, samen met nog meer dan 1000 Mandirs, bibliotheken en universiteiten met de grond gelijkgemaakt door Mongoolse barbaren in hun poging alle Bháratiyans (Indiërs) te onderwerpen en ze tot de Islam te bekeren. Behalve geweld, waarbij zij die weigerden zich te bekeren, werden onthoofd, vergrepen ze zich ook aan de vrouwen om hun doel te bereiken. Dit fenomeen herhaalden de Europeanen ook in Zuid-, Midden en Noord-Amerika. Wat de wereld nu als Brazilianen, Colombianen, Argentijnen etc. kent, zijn nazaten van verkrachte en onderdrukte inheemse vrouwen.

De Britten die Bhárat op de Mongolen veroverden waren niet minder wreed tegen de Bharatiyans. Die mochten geen voedsel dan alleen grondstoffen produceren voor de Britse industrie. Dat beetje voedsel dat werd geteeld werd hun ook afgepakt om de Engelse heersers en leger te voeden. Bharatiyá “Redie” musus werden/worden betaald om de Sanátan literatuur te vervalsen en alles wat Bháratiyá was/is als minderwaardig te bestempelen. Zo werd wereldwijd, ook op de scholen in Suriname, verkondigd dat de Sanátan beschaving door de zgn. Ariërs uit Perzië (nu Iran) in de Indus Vallei van Bhárat werd gevestigd. Sanátani’s en bekeerde Bháratiyas(moslims) werden tegen elkaar uitgespeeld. Daardoor kon India later ook gesplitst worden in India, Oost- (nu Bangladesh) en West Pakistan. Het zgn. kastenstelsel werd zeer negatief beschreven en ook in de praktijk door de Britten uitgevoerd. Dat, zelfs in de moslimgemeenschap. Tot vandaag gebruiken Europese en Amerikaans imperialisten dat als middel om Bhárat te ondermijnen. Daarin lopen mediahuizen zoals CNN, BBC, The New York Times voorop. Ook China betaalt miljoenen dollars aan lokale journalisten en media huizen om negatieve berichten over Bhárat te schrijven.

Echter, zij kunnen door de ontwikkeling van de wetenschap de wereld niet langer misleiden. Niet zo lang terug werd de brug van Shrí Hanumán, van India naar Shrí Lanká, via satellietfoto’s teruggevonden. In Saudi-Arabië zal op kort termijn de Bhagwat Gítá op de lagere scholen onderwezen worden. Terwijl in de UAE een grote Mandir door PM Modi geopend zal worden. Ook in de economie heeft men gezien dat de joint familie zoals dat door de Sanátan Dharm wordt gepropageerd tot maximale ontwikkeling leidt en ontwikkeling brengt voor elk individu. Terwijl het westers kapitalisme leidt tot individualisering, inefficiëntie van kapitaal en kapitaalgoederen en verder verarming van de wereldbevolking op alle fronten veroorzaakt.

Met de rehabilitatie van de Shrí Rám (Janmabhúmi) Mandir is daaraan een halt toegeroepen en mag de mensheid zich nu klaarmaken voor dit nieuw tijdperk. Immers Shrí Rám is van iedereen en iedereen mag volgens de SanátanDharm via zijn eigen weg en op zijn manier contact met Hem zoeken en onderhouden.

Jai Shrí Rám

K.Sukul