Vishṇu Puráṇ yagya Shri Maha Shakti Doerga Samaadj

Van donderdag 29 juni t/m zondag 2 juli 2023 heeft de Shri Maha Shakti Doerga Samaadj een 4-daagse Vishṇu Puráṇ yagya gehouden in haar Durgá mandir op Leiding 9a. Op vyás zat pandit Prashant Sharma Jagbandhan, de shrotá’s waren het echtpaar Mahesh Manniesing, en de pujárí’s waren de pandit’s Maniram, Vijay Jagroep en Rakesh Dwarka. De náú was Rajeev Ramnewaz die ook jarig was.

Op de laatste dag heeft de voorzitter van de Sanatan Dharm pt. Nitin Jagbandhan een vlag van de Sanatan Dharm Maha Sabha Suriname overhandigd aan de voorzitter van de Shri Maha Doerga Shakti Samaadj, Kries Sarabjitsing, met de bedoeling dat de vlag daar moet wapperen. Deze yagya was druk bezocht en aan het einde van elke dag was er ook een lekkere maaltijd voor eenieder.

OHM

Navrátri en Rámnavmí groots gevierd

Van 15 t/m 30 maart was het Navrátri en op 30 maart was het ook Rámnavmí. Veel mandir’s hebben elke dag diensten gehouden; er zijn ook mandir’s die dienst alleen op hun vaste mandirdagen hadden en ook op de dag van Rámnavmí. Het was een beurtsyteem van de panḏit’s zodat elke dag een andere panḏit op vyás (de zetel van de panḏit) zat.

Ohm is naar enkele mandir’s op bezoek geweest en wat sfeerbeelden vastgelegd die we willen delen met de lezers. Tijdens al deze dagen waren de mandir’s druk bezocht. Op 30 maart overdag hadden enkele mandir’s in de ochtend dienst gehouden die niet zo druk was bezocht, ook vanwege het feit dat het op een door de weekse dag viel.  

Shri Krishna mandir ,Lachmonstraat,donderdag 30 maart 2023

Shri Krishna mandir ,Lachmonstraat,donderdag 30 maart 2023

Shri Radha Krishna mandir,Welgedacht A,donderdag 30 maart 2023.Bij deze mandir werd met de Hemchand Khajari samáj olv Harry GoerdienPalná gejhuláwe.Hij is tevens de voorzitter van de mandir

Shri Radha Krishna mandir,Welgedacht A,donderdag 30 maart 2023.Bij deze mandir werd met de Hemchand Khajari samáj olv Harry Goerdien Palná gejhuláwe.Hij is tevens de voorzitter van de mandir.

Shri Radhá Krishna mandir SSDP op maandag 27 maart 2023

Shri Krishna mandir Lalla Rookhweg,dinsdag 28 maart 2023

 

Bij de Shri Krishna mandir Kwatta is de mandir op Rámnavi dag donderdag 30 maart in de ochtend gehouden,de anderen in de avonduren

 

 

Máhárishi Dayánand Kindertehuis 85-jaar

Het Máhárishi Dayánand Kindertehuis bestaat binnenkort 85 jaar. Deze mijlpaal wordt gevierd middels een 2-daags evenement. Het kinderhuis is een sociale instelling die opgezet is door Arya Dewaker in 1933.

Met het hoofddoel en de grondbeginsel van de Arya Samaj als basis, is de missie van het kindertehuis om een belangerijke rol te spelen in de opvang van verwaarloosde kinderen en kinderen uit gebroken gezinnen. Dit gebeurd door het bieden van een liefdevolle,veilige en representatieve woonomgeving met hoge kwaliteit van ontwikkeling voor het kind. Na hun 18e jaar mogen de opgegroeide kinderen  terug in de maatschappij  als waardevolle burgers .

Het kindertehuis is gevestigd aan de Kafiluddistraat #1. 

Hierbij nodigt het bestuur van de Stichting Máhárishi Dayánand Kinderhuis u en uw gezin uit ter bijwoning van de viering van het 85-jarig bestaan van het kinderhuis op 18 oktober en 20 oktober 2018 in de MFC Arya Dewaker, aan de J.A. Pengelstraat 210 (achter de Mandir). De activiteiten beginnen steeds om 19.00 u.  Voor meer informatie, contact: Dhr. M. Sewgobind op mobiel 8657904.

 

Bron: OHM 

Viering 89 jarig bestaan Arya Dewaker

De Vereniging Arya Dewaker (uitspraak: Árya Diwákar) vierde op 29 september 2018 haar 89-jarig bestaan. In verband met dit heugelijk feit organiseerden het hoofdbestuur en de priesterraad van deze vereniging een tweedaagse Ved-Yajnya op vrijdag 28 en zaterdag 29 september 2018, in de hoofdmandir aan de Johan Adolf Pengelstraat 210.

De Vereniging Arya Dewaker heeft 21 mandir’s, 12 scholen en een kinderhuis onder zijn hoede. Het kinderhuis bestaat op 18 oktober aanstaande 85 jaar

De hoofdmandir krijgt volgende maand een award tijdens de Wereld Mahá Sammelan van de Árya Samáj in New Delhi. Deze conferentie wordt gehouden tussen 25 en 28 oktober en Suriname zal aanwezig zijn om een award in ontvangst te nemen. De hoofdmandir is gekozen tot de beste van de wereld qua unieke architectuur. De mandir is in 2001 gebouwd en heeft vorig jaar een grote renovatie ondergaan.

De Ved Yajnya gehouden in de hoofdmandir was zeer druk bezocht. Ved pravacan Ácárya Amit Kumar Yadav uit Delhi, India verkondigde de boodschap van de Veda’s en van Mahárishi Dayánand, om altijd het goede pad te bijven bewandelen, ondanks je tegenwerking kunt krijgen. Dit vertelde hij in het Hindí.

 

Bron: OHM

Shri Rámáyan Gyán Jagya

Het bestuur van de Shri Sita Ram Mandir organiseert in verband met de 40ste verjaardag van haar mandir een drie-daagse Shri Rámáyan Gyán Jagya van zaterdag 21 tot met dinsdag 24 januari. De dienst zal worden geleid door de eerwaarde Pt. Virendra Bholasing Sukul. De Shri Sita Ram Mandir staat aan de Mr.P. Chandishawweg, Uitkijk, Saramacca.

SHRI RAM MANDIR DOEKHIEPROJECT 10 JAAR

De Shri Ram mandir aan de Charanstraat, te Doekhieproject herdacht op donderdag 22 december 2016 haar 10-jarig bestaan middels een ééndaagse yagya.
De heer Ramlal Chaudhri schonk in de jaren 70 dit perceel aan de Charanstraat, met de wens dat er een recreatiezaal en school daarop gebouwd zouden worden, waardoor de buurtbewoners en hun kinderen tot ontwikkeling zouden kunnen komen.
Daarom werd in 1974 een Sákhá Samáj opgericht o.l.v. de heer Ramautar Ramkisoen die begon met het realiseren van dit project. Hij was ± 5 jaren voorzitter en werd opgevolgd door de heer Ramradj Niddha (tot 22 december 2016, 26 jaren lang).
Ook werd een Rámáyan Samáj opgericht o.l.v. de heer Soenderpersad Siewsankar en na het overlijden van de eerste voorzitter in 2006 werd die overgenomen door de heer Laloe Debipersad.
Deze twee organisaties werkten aan de door de schenker gestelde idealen waardoor er naast een recreatiezaal ook een lagere school werd gebouwd door de Sanatan Dharm Maha Sabha genaamd SHRI KRISHNA SCHOOL.
Er werd elke dinsdag Rámáyana gelezen en de school werd door de Sanatan Dharm onder toezicht van het Ministerie van Onderwijs gedraaid.

11 jaar geleden kwam het idée om een deel van de recreatiezaal (± 20m) om te zetten in een mandir. Na een inzamelingscampagne en met hard werken van het bestuur tezamen met enkele buurtbewoners werd de SHRI RAM mandir gerealiseerd en op 22 december 2006 geopend met een yagya.
De Sákhá Samáj en Rámáyana Samáj hadden de leiding van de deze mandir.
Op 22 december 2016 jl. werd het nieuwe bestuur voorgesteld tijdens de yagya en werden de oude harde werkers middels een oorkonde bedankt voor het al het werk dat ze vanaf de oprichting van de Samáj’s en de mandir hebben gedaan.
Het nieuwe bestuur bestaat uit:
• Dhr. Debipersad Sitalpersad als voorzitter,
• Dhr. Naindra Madarie als secretaris
• Dhr. Barsati Kamleshpersad als penningmeester
• Dhr. Gajadhar Dew als ondervoorzitter
• Dhr. Debipersad Radjkumar als 2e penningmeester
• Dhr. Madarie Narindra als Secretaris
• Dhr. Chedi Satishkoemar als 2e Secretaris
• Dhr. Lalloe Hemantkoemar als Comm. Geb. terreinen
• Dhr. Debipersad Radjkapoor als Comm. Culturele aangelegenheden
• Dhr. Bhoegwa Ashwien als Commissaris
• Dhr. Gajadien Wiresh als Commissaris
• Dhr. Mahadew Kamleshwar als Commissaris
• Mevr. Ramai Krishnakoemari als Commissaris
• Dhr. Lalloe Ambikapersad als Commissaris
• Mevr. Soeroedjpal Chanderwatie als Commissaris
• Dhr. Paltoe Shivam als Commissaris
• Mevr. Tikai Sarodjanie als Commissaris
• Dhr. Soenderpersad Akshay als Commissaris
• Dhr. Soebhag Rampersad als adviseur
• Dhr. Lalloe Debipersad als adviseur
• Pt. Bhagwatpersad Bansidhar als adviseur

De voorgaande samáj sewak’s (werkers) die een oorkonde kregen zijn:
• Dhr. Niddha Ramradj
• Dhr. Soebhag Rampersad
• Dhr. Laloe Debipersad
• Dhr. Sewnarain Lachmansingh
• Pt. Bansidhar Bhagwatpersad Sharma
• Dhr. Parohi Soerdjan
• Dhr. Sheombarsing Oedersiensing
• Dhr. Khusial Santram
• Mevr. Mahadei Laloe- Kalpoe
• Mevr. Mahadew- Soenderpersad Soekhradjie
• Mevr. Soenderpersad- Koendjbiharie Somarie
• Mevr. Hilda Bhairon – Soekhoe

Shri Lachmi Narain Mandir viert 40 – jarig bestaan

De Shri Lachmi Nárain Mandir in Alkmaar, Commewijne heeft op zaterdag 17 december j.l. haar 40-jarig bestaan gevierd. In verband met de verjaardag werd er voor het eerst een Vishnupurán Jagya gehouden . Het huidig bestuur onder leiding van Gauripersad Gangádin (Robby) blikt tevreden terug. 40 jaren geleden schonk hij het perceel waar de mandir nu op staat, aan de gemeenschap.

“Het begon allemaal op een feestje hier in de buurt. Er werd gesproken over het opzetten van een mandir maar er was geen grond. Toen had ik dat perceel pas gekocht en besloot ik het te doneren voor de bouw van een mandir”, zegt Gangadin lachend, terwijl hij terug denkt aan de tijd. Als 25 jarige jongeman, trommelde hij 9 andere mannen van zijn leeftijd op, om de mandir te bouwen. Een buurtbewoner, tevens ondernemer doneerde SF 1000 en gaf een voorschot van SF 1000. Met een bedrag van SF 2000 werd er een aanvang gemaakt aan de bouw van de mandir. Het voorschot van SF 1000 werd tijdens de bouw van de mandir terugbetaald. “We hebben het systeem van kasmoni toegepast”. De 10 jongeren hebben elk SF10 per maand gezet. In tien maanden was dat SF 1000 geworden. Tijdens de bouw van de mandir begonnen burgers meer te doneren waardoor de mandir in een ruk werd afgebouwd. De totale kosten van de mandir werd uiteindelijk SF 16000.

40 jaren terug waren er weinig mandir bouwers in Suriname. Na lang zoeken stuitten de jongens op een Nickeriaanse mandirbouwer. Hij reisde speciaal naar Commewijne en zette het gebouw neer. “De mandir staat er en het is onze trots. Een levendig bewijs dat je in eenheid wel gemeenschapswerk kan doen”, zegt Gangádin. De locatie van de mandir is ook perfect gekozen, vindt hij. Het is bijna net halverwege aan de Pandit Tilakdhárieweg, waardoor bezoekers van zowel de rechtsgelegen gebieden als de linksgelegen gebieden de mandir kunnen opzoeken. “Het is voor ons belangrijk dat we ons religie behouden en overdragen aan de jongeren. Doen we dat niet, dan gaat alles van het hindoeïsme verloren. Jongeren moeten dit werk verder voortzetten”, zegt Gangádin.

Om de twee weken op de donderdag middag wordt er een dienst gehouden. Omdat er ook een mandir van de Arya Samáj in de buurt is wordt er op deze manier gewerkt. “ We werken nauw samen en willen dat het ook goed gaat met die mandir”, legt de voorzitter van het bestuur uit. Er worden ook hindilessen verzorgd. Met een studentenaantal van 60 is de Hindischool van deze mandir ook de grootste in Suriname. Deze waardering heeft de mandir zelf gehad van de Hindi Parishad in Suriname. “We hebben er ook voor kunnen zorgen dat Commewijne na jaren landelijk prijzen heeft kunnen winnen in culturele activiteiten, zoals nátaks, kavita’s. Dat is eerder nooit gebeurd”, zegt Gangádin trots.

Naast de lessen in het hindi is er een bhajangroep en een shákhá groep. In de toekomst zullen er muzieklessen worden verzorgd. “Wij willen starten met dhól, dhantál en harmonium lessen”. Ook yoga zal er worden geïntroduceerd. Gangádin zegt dat het bestuur open staat voor meerdere activiteiten uit andere culturen. “We zijn openminded en willen de gemeenschap zoveel mogelijk tegemoet komen”. Gangádin bedankt de gemeenschap voor het vertrouwen in deze 40 jaren. De overige bestuursleden zijn: Moennesherpersád Naipál, Gáitri Autár, Kewalpersád Sattan, Shailesh Soekhái, Rábin Kanhái, Krishna Rosiek, Sunil Naipál, Manodj Rámcharan, Ashwin Gangádin en Aniel Phágoe.

Bron:

Radhe Shyam Mandir 25 jaar

radhe-shyam-mandir

Vrijdag 16 december 2016 wordt de Radhe Shyam Mandir aan de Nw Weergevondenweg 224, 25 jaar en de sociaal culturele sport en godsdienstvereniging, waaronder de Radhe Shyam Mandir valt, 50 jaar.

In Januari 2016 werd het jubileum jaar door de voorzitter ingeluid met verschillende activiteiten, die het heel jaar door het bestuur is georganiseerd.

Bij elk activiteit stond de bewustwording van onze Sanatan Dharm centraal, wat belangrijk is om de juiste keuze als mens te kunnen maken en dit in je leefgewoonten toe te passen.
Door standvastigheid,beheersing van de wil zeker in de materiële wereld.
Ook is er gedacht aan de reinheid van zowel innerlijk als uiterlijk, hoe positief is men ingesteld wat zeker belangrijk is gezien de heden situatie en, hoe kan men door zijn eigen positiviteit hiermee omgaan en wat is bij deze hun inbreng. Dit alles is van belang om toe te passen in de leefgewoonte.
Het bestuur heeft mogelijkheden zien creëren voor sociaal zwakkeren van de buurt. Zo hebben zij grote uitstapjes georganiseerd z.a Boottocht, een busreis naar Blaka watra voor een geringe bedrag.

Lezingen en Deelname aan de cursus van Art of Living.
Dit is van groot belang voor de ontspanning en de rust in deze benauwde situaties en hoe wij met deze situatie om moeten gaan.

De grandioze loop van de Vishaal Kalash Yatra in samenwerking met de vereniging Sanatan Dharm Máhá Sabhá Suriname, Jai Hanuman en de vereniging Jiwan Djoti. De Yuvadal Shakti heeft de eenheid bevorderd en uiteraard de samenwerking. Daarnaast geeft de Radhe Shyam Mandir alle aandacht aan de hindoe feestdagen. Een zeer druk bezochte feestevenement is de Navrátrí gedurende 9 dagen in het voorjaar en 9 dagen in het najaar.
Op deze bezinningsmomenten zijn de jongeren die uit hun zelf betrokken voelen en zich ook participeren. Gedurende deze tijd is er elke avond een Kathá(lezing), waaruit een bepaald nectar vloeide van kennis, wijsheid, de beheersing van de zintuigen, die de jongeren en alle anderen met zich meenemen en toe kunnen passen in hun leefgewoonte. Wederom zien wij dit terug komen in onze Sanatan Dharm de bewustwording in eeuwigheid.

Het bestuur bedankt de grondleggers die met bloed, zweet en tranen de Radhe Shyam Mandir tot stand heeft kunnen brengen, waar wij een ieder nu de Lotusvoeten van de Allerhoogste kunnen dienen.
Ook de Geestlijken en alle donateurs en een ieder die mogelijk maakt heden en in de toekomst de vereniging Átma Parkash en de Radhe Shyam Mandir optimaal te doen funtioneren.
Namens de voorzitter, Mw. Amrita Kewalbansing- Bishesar

Bron: Mw. Amrita Kewalbansing- Bishesar, Voorzitter