VG Himmat distribueert 27e “Goede Doelen” container

Vriendengroep Himmat uit Nederland heeft de afgelopen week haar 27e Goede Doelen project uitgevoerd in Suriname. Sociaal zwakkeren, kindertehuizen, scholen, sportverenigingen, bejaardentehuizen, ziekenhuizen e.a. zijn in aanmerking gekomen voor hulpgoederen, rollators, rolstoelen en school-en sportattributen. Met dit “Goede Doelen project SU” proberen deze 50- plus vrienden een bijdrage te leveren aan het sevá- gebeuren in Suriname.

In Nederland worden de hulpgoederen het hele jaar door verkregen via relaties en netwerkcontacten en wordt de opslag – transport – inklaring- uitlading en distributie in eigen beheer uitgevoerd. Vertraco Shipping transporteert de container kosteloos naar Suriname; stichting OHM krijgt van de regering van Suriname gedeeltelijke invoerrechten ontheffing. Samen met een lokaal netwerk en Stg. OHM worden behoeftigen, tehuizen, scholen enz. geregistreerd.

Op woensdag 28 februari 2024 is de distributie aangevangen vanuit de Matesaloods die ook kosteloos ter beschikking is gesteld. Bij de overhandigingsceremonie hebben ook de DNA leden Gajadien, Mangre, ex-vp Sardjoe en Volksgezondheidsminister Ramadhin het woord gevoerd en lofuitingen gedaan aan VG Himmat en partners. Dit keer zijn ongeveer 230 personen en instanties bedacht.

Naast het sociaal werk hebben de vrienden vriendschappelijke veteranen voetbalwedstrijden gespeeld tegen Randjiet Boys, Perkas te Leiding 9a alwaar ook samen met de vrienden van Saramacca Polder blinden en slechtzienden een gezellige dag is bezorgd.

Een gezellige avond te Jungle Camp, een boottocht over de Surinamerivier en enkele social events van vrienden maakten hun bezoek compleet. Met een beleefdheidsbezoek aan de president van Suriname blikt VG Himmat tevreden terug op dit 27ste Goede Doelen project en zal de ervaringen evalueren voor haar toekomstige planning.

OHM

info@ohm.sr

07557799/8701234

Hindostaanse Immigratie release van Girmitiya lied: Chhaiyan Chhaiyan….

Rotterdam, Nederland 26 februari 2024, een bijzondere datum! 

Op 26 februari 1873 vertrok het eerste schip de Lalla Rookh, met 410 contractarbeiders vanuit Brits-India, Calcutta. Het kwam na 99 dagen aan in Suriname, Paramaribo op 4 juni. En op 5 juni zetten de 399 contractarbeiders voet aan wal: mannen, vrouwen en kinderen. 

Lied over erfgoed door Raj Mohan

Om na 150 jaar het Hindostaanse immaterieel en materieel erfgoed levend te houden én vanuit een educatief principe naar de maatschappij is er door familie Vijay en Sharmili Gangadin (de producers van dit lied) contact gezocht met zanger, componist en dichter Raj Mohan om een lied te schrijven. 

Raj Mohan draagt met zijn vele werken sterk bij aan behoud en besef van de Hindostaanse immigratie. Om van inspiratie tot realisatie te komen heeft Mohan een internationaal team samengesteld waarbij er vanuit drie landen is samengewerkt. India, Suriname en Nederland. Hiermee ook symboliserend voor de reis van onze voorouders en ouders. In de keuze van getalenteerde vocalisten is er bewust gekozen voor een reflectie tussen generaties, landen en gender. De producers en componist zijn Nisha Madaran (Suriname), Devi Jagmohan en Jiya Rambaran (Nederland) dankbaar voor hun inzet en passie. Dit internationale project is verder vorm gegeven door persoonlijke foto’s (van familie Gangadin), archiefbeelden, 3D animaties en video editing, mogelijk gemaakt door artiest Manav-D (Menno Algoo). Elk beeld spreekt hiermee meer dan 10.000 woorden en raakt de harten van luisteren en kijkers. De muzikanten Kishan Hira en Vishal Zia hebben elke toon met liefde ingespeeld. Arrangementen zijn van de Indiase zanger, componist en muziekproducer Sushant Asthana uit Bihar.

Lied dat de geest verheft en verlicht

De naam van dit Girmitiya lied is Chhaiyan Chhaiyan…schaduw en koelte… in de hete zon werkend op de plantages onder dezelfde omstandigheden als de slaven en geen verkoeling hebben, is onbeschrijfelijk… de woorden van onze ouders, die de kinderen (nazaten van de contractarbeiders) behoeden tegen de zon en zeiden: loop in de schaduw en zoek de koelte op…. De inhoud is ook bedoeld als educatie om de omvang van de Hindostaanse immigratie geschiedenis op hoofdlijnen te voelen en geraakt te worden door een emotie die past bij de kijker en luisteraar.

Een lied dat de geest verheft en verlicht. Dit lied nodigt uit tot leren, groeien en inspireren. Laat dit lied een symfonie zijn die de harten van onze samenleving verheft naar nieuwe hoogten van begrip, ontdekking en ontroering door de veerkracht en daadkracht van onze voorouders en ouders. Laat elke noot een les zijn voor ons allen. Ápravási Divas!

Dit project is geinitieerd en mogelijk gemaakt door familie Gangadin: Vijay, Sharmili, Shaiesta en Sharvan Gangadin, de producers van dit lied, als vijfde en zesde generatie, geteld vanuit 17 januari 1896, toen hun voorouders met het schip Mersey vanuit Brits-Indië/ Calcutta vertrokken naar Suriname, Paramaribo en op 10 april 1896 aankwamen, zowel de voorouders van Vijay Gangadin als Sharmili Gangadin-Kanhai. De componist is Raj Mohan.

Meer weten?

Contact via Raj Mohan, componist op: rajmohanmusic@gmail.com

Contact via Sharmili Gangadin-Kanhai, producer op: gangadin@icloud.com

Te beluisteren en te zien op:

Youtubehttps://www.youtube.com/watch?v=q_Jrtu0fo3g

Noot voor de reactie:

“Girmitiya” zijn mensen van Indiase afkomst die als contractarbeiders naar het buitenland zijn gegaan onder een overeenkomst. Deze individuen gingen onder andere naar landen zoals Mauritius, Fiji, Suriname, Trinidad & Tobago, Guyana. “Girmit” is het een woord dat is onstaan bij Britse de contractarbeiders en is afgeleid van het woord agreement (agreementiya > greementiya > Girmitiya).

Menno Algoo (Manav-D)

OHM Nárí Team hield wederom succesvolle kookcursus

Op 3 februari 2024 heeft het OHM Narí Team (NT), dit keer in samenwerking met de Shri Vishnu Mandir te Leiding 9, wederom een kookcursus verzorgd. De coördinator van het NT, mw. Indra Salik, heette de aanwezigen welkom en gaf een korte toelichting over OHM.

Daarna gaf zij het woord aan mw. Sadhvi L.P. Giri van de Pragyadhaam Ashram. Mw. Sadhvi heeft heel veel info verstrekt over de Ashram en over de voordelen van vegetarisch eten.

De dames Roline, Bidia, Mala en Bindra van het NT en mw. Goerdayal van de mandir leerden de deelnemers Puláv, Bhántá-tomáti ke cokhá en Mohanbhog maken. Zoals altijd werd er uitleg gegeven over de recepten en aan het einde mocht iedereen de gerechten proeven. Van de lekkere herbal thee werd goed gebruik gemaakt.

Er waren 17 deelnemers, 7 NT- leden en de hr. en mw. Goerdayal van de mandir. De interactie was heel goed. Er is gevraagd om ook in andere mandirs kookcursussen te verzorgen en 2 nieuwe dames hebben zich aangesloten bij het NT. De coordinator van het NT bedankte ten slotte iedereen voor hun deelname. Een speciaal dankwoord werd gericht aan de voorzitter van het mandirbestuur, de hr. P. Goerdayal, die heel spontaan alle medewerking verleende voor deze kookcursus.

Brahma Kumaris Lezing: “Mijn” doet Pijn

Hoeveel keer per dag gebruiken we het woord “mijn”? We hebben het niet eens door dat we het gebruiken. We leven in een wereld waar het normaal is om dingen toe te eigenen. Een mooie boeket bloemen zal na een paar dagen verwelken en opgeruimd worden. Koppelen we onze gevoelens aan vergankelijke dingen, zullen we net zo verwelken als de bloemen. We kunnen de schoonheid van de bloemen zien als ze in bloei zijn en voor ze zorgen zonder het gevoel eraan gehecht te raken. We zijn dan bewust dat we na een paar dagen de bloemen moeten opruimen en niet verdrietig zullen worden. We zijn niet afhankelijk van de mooie bloemen om onze gevoelens goed te houden. We willen dingen behouden uit deze materiële wereld, wanneer we ondersteuning ervan nemen en onze status aan koppelen of houden als een verlengstuk of identiteit van onszelf. Het maakt niet uit wat het is; een tas, een kam of een auto. Alles in deze materiële wereld wordt oud van nieuw. Dat is een natuurwet, een gegeven. Kunnen we dit begrijpen? We zullen dan van de schoonheid genieten en als dingen oud zijn, begrijpen we ook dat ze aan vernieuwing toe zijn. Als we afstand van iets kunnen nemen, raken we niet verstrikt, integendeel kunnen we het waarderen.

Consequenties van mijn

Het woord “mijn” wordt heel vaak gebruikt in relaties, onder meer: mijn kleindochter, mijn man, mijn kinderen. Op het moment dat ik denk dat het mijn kind is, ontstaat gehechtheid, wat een onzuivere kwaliteit is. Gehechtheid beperkt de ruimte van groei en ontwikkeling. Bij de groei van kinderen wordt vaker gezegd, dat kinderen moeten hechten. Dat zal alleen moeten gebeuren in de hechtingsfase. Dat is nodig om het kind te leren wie de moeder en vader zijn. Als we voor het kind willen bepalen welke studie die moet volgen, geven we zo een kind niet de mogelijkheid zelf een eigen keuze te maken. Die kinderen kunnen in de war raken of gefrustreerd. Als we begrijpen dat eenieder door zijn/haar eigen traject moet gaan, zullen we als ouder begrijpen dat we het kind moeten vrijlaten om zich te ontwikkelen. Als we het kind de ruimte geven, zal het kind gemakkelijker naar ons toekomen als er iets is.

‘Mijn’ in relaties zorgt voor veel verdriet. Bijvoorbeeld: ‘Het is mijn idee en daarom het beste idee en wat zal er met mij gebeuren?’ We raken geïsoleerd naar gelang het idee gekoppeld is aan ons ego: ‘Ik weet het beter of ik weet het niet, jullie moeten zeggen.’ Het is onze arrogantie van het hoog of laag beeld van onszelf. Mensen die heel weinig durven, houden zich klein en creëren niet. ‘Ik kan niet meer met jou communiceren of werken’, dus raken we ook geïsoleerd. We lopen weg of worden boos. Arrogantie brengt ook andere ondeugden van boosheid en afweren met zich mee. De pijn impliceert dat we ons niet meer prettig voelen en ons niet meer kunnen uiten, wat we niet fijn vinden. Een idee creëren is perfect. Alle uitvindingen zijn begonnen met een idee. Een idee geboren uit een zuiver gevoel met de hoogste bedoelingen, laten we los en komt in de atmosfeer. Als iemand binnen komt en precies hetzelfde idee vertelt, kunnen we het nog loslaten? Maar als we beginnen te debatteren dat het mijn idee is, is er weer sprake van arrogantie. De ideeën van de grote vrijheidsstrijders waren zuiver, heel bijzonder. Het werd ons idee.

Mijn, het zuivere zelf

Spirituele lessen die bij Raja yoga worden onderwezen, vertellen dat niets van ons is. Op het moment van scheiding van lichaam en ziel, is niets van ons. Niets gaat met ons mee. Dit bewustzijn moeten we oefenen om vrij te raken. Hoe meer we ons koppelen aan materiële dingen des te meer we in verdriet raken. Zijn we vrij of gevangen? We zijn gevangen, omdat we onze ondersteuning van andere dingen nemen om ons goed te voelen. De meest gebruikte “mijn” is voor ons eigen lichaam. In ons spraakgebruik zeggen we mijn als bezittelijk naamwoord. Dus als we “mijn” gebruiken wil dat zeggen dat ik het lichaam niet ben. Dus van wie is het dan? Als we kunnen onthechten betekent dat, dat we anderen niet nodig hebben voor onze groei en ontwikkeling, dan zullen we tot expressie brengen wat er in ons is. Als we steeds ‘mijn’ blijven zeggen, krijgen we het gevoel van nemen, maar als we zeggen: ‘Het is van jou’, zal het gevoel van geven steeds krachtiger worden en zullen we minder verdriet ervaren. Door te schenken voelen we ons gelukkig en willen we blijven geven. Dat zorgt ervoor dat we steeds meer in ons zelfrespect zullen staan. We zoeken niet meer naar ondersteuning buiten onszelf.

We hebben allemaal een unieke rol om te spelen in dit lichaam en in deze wereld. Als we geen ego of arrogantie hebben, kunnen we onze rollen het beste spelen en kunnen we geven. Als we bijvoorbeeld de ondeugd van boosheid laten zien, kunnen we niet geven, omdat we niet in ons zelfrespect zijn. Zelfrespect hebben we allemaal ontvangen van de Allerhoogste. We willen niets van anderen als we in ons zelfrespect staan. Als we beseffen welke kwaliteiten we hebben, kunnen we zeggen dat het van ons is, omdat we nu beseffen dat ‘mijn’ geen materie is, maar het zuivere zelf. De zuivere kwaliteit is onder andere vrede en liefde. De kracht die we hebben, komt van de zuivere Bron, die we verschillende namen geven zoals God, Jahweh enzovoort. Als we zeggen: ‘Mijn God’, is Hij van mij alleen. Hij is van mij, maar niet alleen van mij. Hij is onze Vader. De persoonlijke relatie met God zorgt ervoor dat we alles kunnen nemen van Hem. Bij de Brahma Kumaris Spirituele Universiteit zeggen we: ‘Mijn Baba ofwel mijn Vader’, dat mag, omdat wij weten dat we alles bij Hem mogen halen.  

Brahma Kumaris Spirituele Organisatie

24 februari: Mágha Púrnimá/ Snán

Mágh is de maand januari/februari.

Dit feest valt op de vollemaan van de maand mágh (de elfde maand van de Hindúkalender, omstreeks januari/februari volgens de westerse kalender). Deze dag is bijzonder gunstig om Vishnu, de Onderhouder van het heelal, te vereren. Op deze dag neemt men in India een heilig bad in de Ganges. 

Waarom houdt men een speciale dienst ter ere van Vishnu?

In de Rámcaritamánas (Rámáyana van Tulsídás) wordt over de ontmoeting van twee kluizenaars, te weten Bháradvája en Yájñavalkyají verteld. Bháradvája had een áshram bij de samenvloeiing van de drie heilige rivieren in India nl. de Ganges, de Jamuná en de Sarasvatí. Deze plaats heet Prayág. Hier kwamen er duizenden kluizenaars bij elkaar om over Brahma-de Almachtige- te praten en te mediteren.

Ook stelde Bháradvája allerlei diepzinnige vragen aan Yájñavalkya zoals: “Wie is Rám eigenlijk? Is hij God, een zoon van een koning of gewoon een bijzonder mens?”  Yájñavalkya beantwoordde alle vragen.

Bron: de vijf juwelen van het Hindoeisme- deel 2 Hindoefeestdagen

Zinvol sparen in deze tijd

Waarom willen we sparen? We gaan sparen omdat we een doel voor ogen hebben. Wanneer we leren sparen, geeft het ons een zekerheid voor de toekomst, want het sparen gebeurt op onze eigen spaarrekening. Sparen is dus een actie van het heden gericht op de toekomst. Als we kijken naar de gevoelens en ideeën van mensen in deze tijd; hoeveel van ons kan gericht sparen als we praten over geld? Weinig! Omdat de inkomsten en de uitgaven bijna op één lijn staan of de uitgaven overstijgen de inkomsten. Het geld ontwaard. Daarom raadt men aan om het liever waardevast te investeren.

Spiritueel sparen en de gedachtewereld

Wat sparen betreft, is onze oriëntatie gericht op het materiële. Want als we over sparen horen, denken we in de eerste instantie aan geld. Hier kijken we vanuit een andere invalshoek. En we gaan dus kijken naar wat we echt kunnen verzamelen voor de toekomst, wat waardevast is. Sparen is alleen zinvol als het een zekere garantie geeft van wat er later moet komen. Niet iedereen heeft fysiek leren sparen maar het is een hele belangrijke kwaliteit voor ons als mens. Want in vergelijking met planten, dieren en de andere dingen in de natuur, verkwist de mens het meest? De natuur zoekt haar eigen balans terug en herstelt zichzelf. Zo kunnen we leren van de natuur om balans terug te vinden. De natuur vindt haar eigen manier om te regenereren. Dus niet alleen te herstellen, maar ook opnieuw te beginnen. Dit heeft alles te maken met het innerlijke sparen.

Wat is spiritueel spaarzaam zijn?

Als men spiritueel spaarzamer wordt, zal men automatisch anders omgaan met geld. Hier kunnen we twee dingen doen: we kunnen nagaan bij onszelf hoe wij onze toekomst eruit willen laten zien. Kunnen we het creëren? Kunnen we het visualiseren? We leren dat materiële support steeds meer wegvalt. Dus als we daar nog steeds ondersteuning van willen nemen, hebben we die les nog niet geleerd. Het is niet wijs om te kiezen voor dingen waardoor we verdriet en pijn gaan hebben, terwijl er daarnaast iets is wat ons veel meer kan opleveren. Spiritueel gezien begint sparen bij hoe we denken over dingen. Wat maakt ons leven zinvoller? Wat is voor ons belangrijk om de kwaliteit van het leven te verhogen? Het kan verschillen van persoon tot persoon, maar als we dieper gaan nadenken, komen we bijna allemaal op hetzelfde uit.

De kwaliteit van ons denken vertelt iets van onszelf. Gedachten zijn de grootste resource die we hebben. Het vermogen te kunnen denken is dus onze grootste asset. Een goede zakenman investeert daar waar hij ziet dat hij de hoogste winst kan behalen. Hij gaat marktonderzoek doen om te kijken wat hem meer en wat hem minder zal opleveren.  Dus die stap die men maakt om te sparen, moet ook een zijn van wijsheid en inzicht. Inzicht hebben in onze gedachtewereld is iets waarmee we aan de slag moeten gaan. We moeten niet gedreven worden door andere dingen, want anders maken we een misstap. Dus laten we nagaan: heb ik door wat ik denk? Heb ik door hoe ik denk? Heb ik door wat de kwaliteit is van mijn denken? Want hoe hoger de kwaliteit, hoe meer we kunnen sparen. Hoe lager de kwaliteit van onze gedachten, hoe meer we uitgeven in plaats van inkomsten te werven. Gedachten zijn onze grootste kracht en de hoogste kwaliteit van gedachten zijn de verheven gedachten die wij over onszelf creëren. Onszelf zien als het unieke wezen dat we zijn, dat in essentie goed is:‘Kind van God’. Deze spirituele kennis, zoals we het hier (bij de Brahma Kumaris ) studeren, brengt ons terug in dat bewustzijn over onszelf. Hoe hoger de kwaliteit van onze gedachten over onszelf, hoe hoger ons niveau, waardoor onze gedachten tegenover anderen zullen veranderen.

Zinvol sparen in connectie met de hogere Bron

Gedachten zijn niets anders dan energie. Dus het sparen is energetisch voor ons. Hoe hoger de kwaliteit van onze gedachten des te meer energie we kunnen besparen. Het gevoel dat we over iets overhouden, heeft te maken met de gedachten die we erover hebben gecreëerd. We moeten bezuinigen wat we kunnen en alleen kopen wat we echt nodig hebben. We moeten ons ‘budget’ in de gaten houden.Met welke gedachten gaan we nu onze inkopen doen?Niet iedereen kan het op dezelfde manier, maar we besparen daar waar we kunnen. Want als we blijven steken en blijven klagen, omdat we dingen die we lusten niet meer kunnen eten, voeden we verdriet. Dat gaat op onze negatieve balans.

Laten wij dus sparen op de rekening van onze hogere zelf en steeds checken hoe we ons daarbij voelen. Omdat we besparen, gaat onze zuivere trots en ons zelfrespect omhoog. Dan hebben we gespaard op onze spaarrekening van zelfrespect. Dat is zinvol sparen. Hoe sterker en stabieler we zijn, des te krachtiger we zijn. Hoe beter we kunnen omgaan met alles wat om ons heen gebeurt. We kunnen goede wensen hebben voor eenieder die door allerlei situaties gaat. Dan sparen we ook op die rekening. Dan kunnen we goed denken, voelen en doen. We blijven handelingen plegen met een zuivere intentie, want elke goede daad levert iets goeds op. Het geheim is dat we het zuiver moeten houden. Als onze intenties zuiver zijn, als de ideeën goed en puur zijn, dan moeten we kunnen zeggen: Ik heb het, ik bied het aan en ik laat het los. Want als we nu verwachtingen hebben dan koppelen we onzuiverheid eraan. Dan gaan we condities erin zetten en dan werkt het niet meer. We gaan sparen op het niveau van onze gedachten, gevoelens en acties. Elke gedachte, gevoel en actie die we kunnen creëren in samenwerking met die hogere ‘Bron’ leidt tot sparen en is het ook een safeloket. Dat wil zeggen dat niemand eraan kan komen.

Als we die shift maken, zullen we merken dat wanneer we op die andere rekening beginnen te sparen dat we dan automatisch overhouden op onze materiële rekening zonder dat we weten waar het vandaan komt. Waar we nodig hebben, zal er automatisch worden aangevuld. Elke keer als we in zoete stilte connectie maken met onze Bron zijn we ook aan het sparen. Want elke keer als we onszelf brengen naar dat hogere niveau sparen we stilletjes. Zo kunnen we zinvol sparen in deze tijd!

   Brahma Kumaris Spirituele Organisatie

Vaidik Homátmak Mahá Rudra Yagya afgerond

Op zondag 18 februari is de Yagya afgerond. Deze geslaagde Yagya is georganiseerd door een comité waarin zitting hebben Ácárya Varun Sharma Mahtabsing als voorzitter en als leden Armesh Ramlakhan, Jayant Bhoelai, Kiran Dharamlal, Miguel Jawalapersad, Kisoor Ramdhan, Roedranath Ramon Jawalapersad en Sharmila Ramadhin. Op de eerste foto zijn de leden te zien, van links naar rechts in de genoemde volgorde.


De ácárya’s uit Bhárat hebben ácárya Varun Sharma Mahtabsing een sammán patra gegeven voor de manier waarop deze yagya is georganiseerd en voor de prachtige wijze waarop hij als vyás de kathá heeft verteld. Het is voor het eerst dat een buitenlandse ácárya (Varun Sharma Mahtabsing) zo’n yagya heeft geleid.

Ácárya Mahtabsing wordt geëerd


Voor zijn sevá-werk heeft Roedranath Jawalapersad van de organisatie Satya Dharma uit Nederland een plakkaat gehad en er is hem een speld opgespeld.

Roedranath Jawalapersad wordt onderscheiden


De Yagya is geëindigd met een Shobhá Yátrá met auto’s, waarna er púrṇáhuti (beëindigingsceremonie) met havan plaatsvond, rond 11.45 u. v.m. waaraan deelnamen alle ácárya’s en pand.it’s en de mannelijke commissieleden (aan de Vaidik Homátmak Mahá Rudra Yagya nemen geen vrouwen deel).

Shobhá Yátrá

Middels deze yagya is gebeden voor voorspoed en welvaart voor Suriname.
Alle helpers zijn bedankt voor hun bijdrage aan deze yagya, zoals de bhand.árá, de bereiders van de parsád, het protocol, de personen die o.l.v. Soerin Goerdayal het eten hebben verdeeld, de sponsors, de bewakers, de nárí samáj’s, de muziekgroepen en de goed opgekomen bhakt’s.

Púrṇáhuti

OHM

21 februari: Internationale Moedertaaldag

Elk jaar wordt door de UNESCO op 21 februari de Internationale Moedertaaldag gevierd. Deze dag staat in het teken van de taalkundige en culturele diversiteit en de meertaligheid. Voor de UNESCO zijn talen het instrument om het culturele erfgoed levend te houden. Door de moedertaal in ere te houden, blijft de taalkundige en culturele traditie bestaan en wordt men zich meer bewust van de verschillen tussen etnische groepen. Dit leidt mogelijk tot meer begrip.

Aanleiding om de Internationale Moedertaaldag op 21 februari te vieren, zijn de rellen in 1952 toen diverse studenten omkwamen tijdens demonstraties om het Bengaals, de zesde taal van de wereld, erkend te krijgen als een officiële taal van Pakistan. Pakistan bestond toen uit Oost- en West-Pakistan, het huidige Bangladesh en het huidige Pakistan. De regering had gesteld dat uitsluitend het Urdu de taal van Pakistan was.

De Internationale Moedertaaldag werd voor het eerst in 2000 gevierd. Het bericht dat hiertoe in 2001 opriep, meldde dat er toen ongeveer 6700 talen waren.

Wat is een moedertaal?

Een moedertaal (of T1) is een taal die tijdens de jeugd, zonder formeel taalonderwijs, wordt verworven. Kenmerkend voor moedertaalsprekers van een taal zijn de intuïties die zij hebben over wat in hun taal al dan niet gezegd kan worden.

Het vermogen een taal zonder formeel onderwijs op een hoog niveau te verwerven vermindert naarmate een persoon ouder wordt. In de moderne taalkunde wordt het intreden van de puberteit doorgaans als afsluiting beschouwd van de kritische periode waarin moedertaalverwerving mogelijk is.

Bij voldoende blootstelling in hun jeugd kunnen sprekers een groot aantal T1’s verwerven. Twee-en meertaligheid zijn in grote delen van de wereld de norm. In de westerse landen verdringen de nationale standaardtalen de regionale variëteiten, en tendeert de bevolking naar eentaligheid. In die landen zijn het tegenwoordig vooral kinderen van migranten die tweetalig zijn. Zij verwerven op jonge leeftijd zowel de moedertaal van hun ouders als de taal van het land waar ze opgroeien.

Een taal die niet als moedertaal wordt beheerst, is de tweede taal (of T2). Het verwerven van T2’s gaat veel moeizamer dan van een T1 en voor het op niveau houden van de kennis ervan is doorgaans een veelvuldig gebruik noodzakelijk. Bij een moedertaal is sprake van taalwerving en bij een tweede taal gaat het om het aanleren.

Hoe goed iemand een tweede taal echter ook leert spreken, het niveau van de eigen moedertaal zal nooit bereikt worden. Aan onder andere een accent, zinsopbouw, woordkeuze en grammaticale fouten zullen moedertaalsprekers nog altijd duidelijk kunnen horen dat het niet de moedertaal van de spreker is.                                                       

Bronnen: Wikipedia, de stedenwijker.nl

 

 

Brahma Kumaris lezing: Geluk

Alles gebeurt via het hart. We hebben allemaal een ander begrip, een andere cultuur, taal en opvoeding. Maar waar we allemaal naar uitkijken, is geluk. Wat we ook doen, we hebben het doel om geluk te verkrijgen.

Het delen van geluk

Als we iets hebben, delen we. Als andere mensen iets hebben, zullen ze ook delen. Als we gelukkig zijn, kunnen we anderen gelukkig maken, maar hoe behouden we ons geluk? Spirituele kennis en meditatie brengen altijd waar geluk, omdat ze niet verbonden zijn met iets materieels of iets tijdelijks. Geluk wordt altijd gedeeld. Of houden we ons geluk bij onszelf? Als we ons geluk met anderen delen, zijn zij dan gelukkiger of zijn wij gelukkiger? Vragen we onszelf af hoeveel geluk we hebben? Innerlijk geluk schittert altijd op het gezicht.

Onze gedachten creëren zoveel verschillende golven. Elk van onze gedachten is waardevol; het kan geluk creëren en delen. De creatie via de gedachten is veel groter dan onze woorden en daden. Geluk kan gedeeld worden door alle drie de aspecten: gedachten, woorden en daden. Veel mensen ontvangen geluk in alle drie de aspecten. De meesten van ons proberen geluk te geven door woorden en daden, wat tijdelijk is. Door onze gedachten zijn de golven van geluk anders. We zijn dan in staat om geluk te genereren, zelfs als we ver weg zijn.

Het bereiken van echt geluk

Echt geluk is een natuurlijke staat van ons allemaal. Het is onze oorspronkelijke kwaliteit. Maar door het bewustzijn van het lichaam zijn we op vele manieren zwak geworden. We hebben dan niet de kracht om het altijd naar boven te laten komen. We komen verschillende situaties en mensen met verschillende aard tegen. Kunnen door de scène heen lopen en toch niet beïnvloed worden? We creëren veel verschillende soorten gedachten: zuivere, positieve, negatieve en verspilde gedachten. Ongeveer tachtig procent van onze gedachten zijn verspilde gedachten, zoals roddelen. Er zijn verschillende soorten gedachten waarmee we anderen en onszelf kunnen helpen. Deze worden goede wensen genoemd. Als iemand naar ons toekomt met een houding die ons misschien niet bevalt, kunnen we de houding van de persoon veranderen met goede wensen.

Soms houden we vast aan iets uit het verleden, zelfs als het niet goed voor ons is. Er zijn veel dingen gebeurd in ons leven, de scènes zijn voorbij, mensen zijn veranderd, maar we houden nog steeds vast aan dat specifieke ding. Wat kunnen we doen om ons heden te veranderen? Als we aan het oude blijven vasthouden, zal het ons alleen maar hinderen.  Daarom zegt men: verleden is verleden. Het beste is om los te laten! Geluk behoort ons toe. En wat van ons is, houden we bij ons als een schat. Zelfs als de dingen buiten ons veranderen, zullen we nog steeds voor onze schatten kunnen zorgen. We kunnen elke dag gelukkig zijn. Elke ochtend als we wakker worden, wat denken we dan? Gaan we gelukkig slapen? Kijk uit naar het geluk van de volgende dag! Een Rajyogi heeft een stabiel en evenwichtig leven, waardoor gelukkig zijn natuurlijk wordt. Iedereen is in staat om zo’n prachtig leven te hebben!

Brahma Kumaris Spirituele Organisatie

Vasant Pancamí gevierd

In verband met het Holí-feest op maandag 25 maart a.s. en de Holiká Dahan op zondag 24 maart werd 40 dagen ervoor Vasant Pancamí gevierd en wel op dinsdag 13 februari. Saraswatí Mátá wordt ook vereerd op deze dag.


Te NSHI is na een pújá het ren.r. (castorolie) plantje geplant en zijn er cautál-liederen gezongen. Deze plant symboliseert Bhakt Prahlád, de zoon van de slechte koning Hiraṇyakashipu, welke laatste het niet kon accepteren dat zijn zoon hem niet als God aanvaardde. Dus dan maar met zijn zus Holiká die onbrandbaar was op de brandstapel. God besliste anders en Prahlád bleef ongedeerd, terwijl Holiká verbrandde.

Op zondag 24 maart zal de kwade Holiká verbrand worden en het goede overwinnen.
Op deze dag zullen Stg. OHM, de CUS, NSHI, Yuvádal en Shri Krishna Mandir Lalla Rookhweg samen een phaguá milan organiseren van 15.00 tot 22.00 u. te NSHI aan de Lalla Rookhweg.
Een info-medische-spirituele beurs, bará cookout, senioren- en kinderdag, cautálzang en muziek van HumTum Hindicover-band uit Nederland, dans en een nát.ak (toneelopvoering) zullen programma-onderdelen zijn van deze grootse Holí-viering.
Lekker eten en drinken zullen niet ontbreken.
U wordt bij deze uitgenodigd aanwezig te zijn. Welkom!