Conferentie geopend door President Ch. Santokhi

Op dinsdag 6 juni is the Global Conference on Slavery, Indentured Labour and their Impact on Present Societies; Legacy of Slavery and indentured Labour’s geopend in het ISGR gebouw door president Santokhi. Na het zingen van ons volkslied werden de gasten welkom geheten door conferentie voorzitter dr. Maurits Hassankhan en prof. Shanti Venetiaan, bestuursvoorzitter van de Universiteit van Suriname. Aan deze conferentie doen ongeveer 125 participanten mee uit o.a. Guyana, Trinidad, Nederland, Afrika, India, Fijj, Australië en China.


Onder de aanwezigen waren de minister van Onderwijs Wetenschap en Cultuur, prof. Henry Ori, de ondervoorzitter van de DNA, dhr. Dew Sharman, de voorzitter van NJC, dhr. Jack Uden, de minister van Arbeid, de Nederlandse en Chinese ambassadeur.
Mevr. Rita Chin Foe was de mc.
Dr. Maurits Hassankhan: “Dit is de derde keer dat Suriname een conferentie organiseert onder zijn leiding. Jongeren moeten het overnemen. Bij de eerste conferentie zijn er 4 boeken gepubliceerd en in
2018 zijn er 10 boeken gepubliceerd. Nu zijn er 106 presentaties gepland waarvan 40 virtueel, dankzij Covid.” Ook dankte hij de universiteit en de regering voor hun ondersteuning voor meer dan de helft van de kosten.
Prof. Shanti Venetiaan: “Adek is 55 jaar en liet 150-160-170 jaar herdenkingen de revue passeren. Achter deze mooie nummers schuilt pijn, verdriet en geschiedenis. De uitkomst van deze conferentie zal ons verder helpen met onderzoek en vastleggingen.” De ambassadeur van China, dhr. Han Chin, benadrukte de bijdrage en de stem van China aan de wereld i.h.k. slaven-contractarbeid.
De Nederlandse ambassadeur, dhr. Henk van der Zwan, sprak over de impact en de rol van Nederland. Op 19 december 2022 bood Mark Rutte excuses aan en citeerde enkele passages van zijn speech.
Acceptatie, excuses en de toekomst om in alle landen zaken bespreekbaar te maken is wat Nederland in de planning heeft.
President Santokhi tegen dr. Maurits Hasssankhan:
“No money but you have Koni. Deze conferentie is erg belangerijk i.h.k. van ons koloniaal verleden nl. de komst van portugezen, chinezen, javanen, hindustanen, afrikanen e.a. Zoveel deskundigen uit het buitenland zullen confereren en hun ervaringen delen die erg belangrijk zijn voor publicaties voor nieuwe visies en verslagleggingen voor de geschiedschrijving. Doelen moeten nationaal en internationaal gehaald worden.” Hierna dankte hij de organisatoren.
Siegmien Staphorst hield een keynote speech getiteld ‘Creation of a nation’ en prof. Brinsley Samaroo over ‘The New Interlopers: Chinese, Javanese and Indian Immigrants to the Caribbean’. Daarna volgde er een paneldiscussie geleid door prof. Jack Menke.
De conferentie duurt tot vrijdag 10 juni a.s.
OHM pr150jr