Corona brengt de mensheid de boodschap van “KARUNA”, het hoogste niveau van compassie

Corona brengt  de mensheid de  boodschap van “KARUNA”,
het hoogste niveau van compassie.
Brahma Kumaris’ spirituele blik op de COVID-19 pandemie

Het woord Karuna komt uit het Sanskriet , ‘kara’ en betekent doen of maken.
Karuna is die staat, waarin mensen terecht komen, wanneer ze een diepe ervaring delen met elkaar.
Karuna is een onderliggende drijfveer welke mensen aanstuurt om het lijden in de wereld te willen verzachten.
Karuna is een van de belangrijkste elementen waardoor verlichte yogi’s met het oog van
wijsheid, de harmonie, de onderlinge afhankelijkheid en het samenspel tussen alle levende wezens in hun natuurlijk milieu van het totale universum kunnen zien.

Karuna is het hoogste niveau van compassie en bestaat uit zes spirituele deugden die latent aanwezig zijn in iedere ziel. Deze deugden komen tot expressie in relatie met elkaar.

Karuna is als een satelliet die de frequenties uitzendt van LIEFDE, VRIENDELIJKHEID, GENADE, VERGEVING, GEWELDLOOSHEID en VRIJGEVIGHEID.

Karuna wordt aangeboden als een collectief spiritueel experiment om onze harten te helpen openen naar een meer verheven reactie, welke veerkracht en flexibiliteit vereist.

LIEFDE gevuld met compassie
Liefde gevuld met mededogen is het hebben van zorg en aandacht voor de ander. Het doel is geen egoïsme; de bedoeling  is puur. Mensen die liefhebben vanuit mededogen, of het nu gaat om hun geliefden, hun gemeenschap, of de gehele mensheid, doen dat voortdurend en onderhouden een relatie met anderen op basis van onzelfzuchtigheid.

Social distancing” – Raak niet overstuur
Wanneer social distancing in acht genomen wordt, dan nodigt de ruimte van 1,5 – 2 meter uit tot het oefenen van het spirituele principe van “onthecht en liefdevol zijn.” De basis van het menselijk leven is liefde. Liefde brengt zielen dichterbij elkaar. Onthecht zijn geeft ons de kans om volledig in het moment te zijn. Social distancing biedt de mogelijkheid om spirituele liefde met elkaar te delen.

  • Met je ogen, de vibraties van verheven gedachten uitzenden, pure gevoelens. Dit is het delen van zielsbewuste liefde.
  • Met je gevouwen handen, “namaste”, geef je respect aan de goddelijke kwaliteiten  in de ander.
  • Met je glimlach, erken je de ander met de vreedzame groet van “om shanti.”

VRIENDELIJKHEID gevuld met compassie
Vriendelijkheid gevuld met mededogen komt voort uit goede gevoelens voor jezelf– behandel anderen zoals je zelf behandeld wilt worden. Het is het vermogen om zachtaardig te zijn in relatie met je zelf en om uit te stijgen boven zelfveroordeling. Wanneer we dit innerlijk vermogen -om je zelf  te ervaren zoals je echt bent- versterken, kunnen we zien en voelen wát er om ons heen is en anderen behandelen zoals we zelf behandeld willen worden. Het brengt stabiliteit en tevredenheid in relaties. Het geeft moed en kracht om iedere gedachte, woord en actie te ervaren als een kans om vriendelijk te kunnen zijn in zowel de grote als de kleine dingen.

Vaker je handen wassen – Raak niet gefrustreerd
“Reinheid geeft de helderheid om voor het juiste te kiezen” is van toepassing in deze tijd, waarin we te maken hebben met preventieve maatregelen. Elke keer als ik mijn handen was of een oppervlak schoonmaak, ben ik bezig met vriendelijkheid en met het creëren van veiligheid voor anderen. Er is een helder en zuiver intellect nodig om onderscheid te kunnen maken tussen keuze en dwang. Kies voor vriendelijkheid!

GENADE gevuld met compassie
Genade gevuld met mededogen, motiveert welwillendheid – “een extra mijl” willen gaan om een ander te helpen, het geeft een gevoel van dankbaarheid. Het is een spirituele instelling waardoor je in de expansie de essentie begrijpt.

Blijf geïnformeerd – Reageer niet te heftig
Ergens goed over ingelicht zijn betekent genade hebben voor jezelf, je familie en de gemeenschap. Kennis maakt het gemakkelijk om met begrip richtlijnen te volgen. Genade betekent bij de essentie te blijven, niet te veel te willen luisteren, lezen of praten en om niet te heftig te reageren op alle informatie. Blijf niet denken over de vele verschillende meningen. De gedetailleerde expansie niet in je gedachten en hart te houden, betekent genade te hebben voor je zelf. Je overal zorgen over maken is verspilling, laat het los en blijf bij de pure gevoelens van hoop. De genade van je eigen hart stelt je in staat om desinteresse te hebben voor de verschillende soorten ideeën en meningen, die bij jou een overreactie zouden kunnen veroorzaken.

VERGEVINGSGEZINDHEID gevuld met compassie
Vergevingsgezindheid gevuld met mededogen, is een bewustzijn dat de bereidheid mogelijk maakt om schuldgevoelens en blaam, die verstoring en angst veroorzaken voor de ziel, los te laten. Het is de wijsheid om jezelf te vergeven voor het handelen uit onwetendheid en het herstellen van een gevoel van waardigheid, door te handelen vanuit verantwoordelijkheid op basis van spirituele kennis.

Check als er  symptomen zijn” – beschuldig niemand
Wanneer miljoenen mensen wereldwijd geconfronteerd worden met het feit dat ze mogelijk een dodelijk virus kunnen oplopen, dan weten we dat we met een collectieve karmische rekening te maken hebben, voor iets waar we op de een of andere manier een bijdrage aan hebben geleverd. De gebruikelijke manier van reageren is om te projecteren, te verwijten en te beschuldigen. In deze specifieke karmische aflossing lijkt de wet van karma het voor ons mogelijk te maken, om onze karmische rekening met o.a. de dieren om ons heen te kunnen vereffenen. De tijd van de collectieve vereffening is ook een tijd voor verzoening en vergeving. Het is de tijd om onze leefstijl serieus te nemen en om ons bewustzijn, onze innerlijke houding en onze acties te veranderen, in het bijzonder naar dieren, planten en planeet Aarde. Vergeving komt voort uit diepe realisatie van oorzaken, symptomen en gevolgen.  Vergeving maakt ons vrij.

GEWELDLOOSHEID gevuld met mededogen
Geweldloosheid gevuld met mededogen, is de roep naar eerlijkheid, niet naar angst. Het menselijk hart is in staat om een volledige vervanging voor geweld te creëren. De diepste natuur van het hart is te vertrouwen op wat waar en echt is. De wortels voor deze vervanging groeien vanuit moed, niet vanuit verwarring. Echte geweldloosheid is alleen mogelijk met oprechte onbevreesdheid.

In tijden van onzekerheid — Raak niet in de war
Sommige mensen gedragen zich op een bepaalde gewelddadige manier, wanneer hun gedrag door angst wordt aangedreven. Paniek ontaardt in uitsluiting en discriminatie, wat resulteert in boosheid, wrok en vooroordelen.

Voor andere mensen wordt geweldloosheid dat gevuld is met mededogen, het beste tot expressie gebracht ten tijde van onzekerheid. Op deze momenten handelen deze mensen spontaan vanuit het hart, ze komen samen in de gemeenschap als één menselijke familie.

VRIJGEVIGHEID gevuld met compassie
Vrijgevigheid gevuld met mededogen, is leven vanuit het hart en niet vanuit het ego. Als één menselijke familie, moeten we accepteren dat er in het leven vele uitdagingen zijn. In het licht van uitdagingen, moeten we kracht putten uit moed, kalmte en nederigheid. Vrijgevigheid gevuld met mededogen spoort ons aan om ons hart voor elkaar en onze planeet te openen. Vrijgevigheid gevuld met mededogen weerhoudt ons ervan om het leven door de ogen van hebzucht te bekijken. Het voorkomt dat we klein, bekrompen, eenzaam, bitter en wraakzuchtig worden. Vrijgevigheid gevuld met mededogen, is leven vanuit een gevoel van authenticiteit en overvloed. Het opent onze ogen om het leven te zien zoals het is, in plaats van hoe het zou moeten zijn. Vrijgevigheid gevuld met mededogen maakt goedheid wakker in de ziel en helpt ons om de verbondenheid met elkaar vanuit het hart te cultiveren en een zuiver, onbaatzuchtig leven te leiden.

Lockdown—Er is genoeg voor iedereen. – Raak niet in paniek.
Er loopt  een paniekgolf door de maatschappij heen, als er een lockdown is. Mensen beginnen  voorraden op te slaan en hamsteren voedsel en andere essentiële middelen. De supermarkten en winkels kunnen de vraag van de consument soms nauwelijks bijhouden. De mentaliteit is “survival of the fittest.”

Vrijgevigheid gevuld met mededogen kan worden toegepast, als we ons eenvoudigweg weer herinneren:  “minder is meer”, “genoeg voor ieders behoefte, maar niet voor ieders hebzucht,” en “delen met elkaar is zorgen voor elkaar.”

Vrijgevigheid gevuld met mededogen  beoefenen ten tijde van crisis bevordert gemeenschapszin en een gevoel van verbondenheid. Dit verplaatst de focus van egoïsme naar een bewustzijn van samen-ervoor-te-staan.

Tot slot is er de gedachte en de diepe hoop, dat de menselijke familie naar een hoger niveau van leven zal worden getild en onze harten zich zullen openen met een meer verheven respons, welke zich verplaatst van de gedeelde menselijke ervaring van  Corona(virus) naar een collectieve spirituele respons van Karuna. Hoe zou  de wereld er dan uitzien?

Karuna is een spiritueel concept, een subtiel vibratiesysteem. De gecombineerde geconcentreerde kracht van Karuna – liefde, vriendelijkheid, genade, vergeving, geweldloosheid en vrijgevigheid – leeft  in het onderbewustzijn van elke ziel. De collectieve kracht van Karuna kan de giftige vibraties, die nu zo rijkelijk aanwezig zijn in onze wereld, transformeren.

Denk aan Karuna als een spirituele satelliet, in een baan om de zwaartekracht van het universum  en zielen die als levende modems strategisch over de hele wereld zijn geplaatst. Karuna moet worden gegenereerd vanuit een Hogere Bron om eigenschappen aan te dragen, die materie kunnen transformeren.

Zielen zijn spirituele wezens en wanneer ze verbonden zijn met de Bron van Spirituele Kracht – het Aller Hoogste Wezen – kan de collectieve Karuna van ons zielen zich onmiddellijk over de wereld verspreiden. Dit wordt beoefenen van Raja Yoga genoemd. Het is de methode om toegang te krijgen tot “shakti” – oftewel transformatieve spirituele kracht – van de Aller Hoogste Bron en om de spirituele kracht van Karuna binnen in de ziel aan te wakkeren. Het is de manier om de energievelden van fysieke materie te zuiveren.

Naar een artikel van  BK Mohini Panjabi
Regionale coördinator voor de Brahma Kumaris van de Americas en het Caraïbisch gebied

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *