CUS-bestuursverkiezingen

 

De Culturele Unie Suriname (CUS), heeft vandaag een algemene ledenvergadering gehouden met bestuursverkiezingen. Omdat er geen andere kandidatenlijsten waren ingediend voor een nieuw bestuur, werd het oude bestuur wederom gekozen en wel bij acclamatie.

De samenstelling van het bestuur ziet er als volgt uit:
– Aniel Manurat (voorzitter);
– Shivendre Tedjai (ondervoorzitter);
– Amriet Gangaram Panday (eerste penningmeester);
– Chantal Samadhan (tweede penningmeester);
– Kajal Tahdil (secretaris);
– Jan Soebhag (commissaris);
– Kirtie Ramautar (commissaris);
– Phoeliswer Joeleomsingh (commissaris);
– Priya Baidjoe (commissaris).

De aanwezige leden hebben een beroep gedaan op het bestuur van de CUS om enkele zaken als actiepunten mee te nemen in haar nieuwe zittingsperiode, waaronder:
– institutionele versterking, waarbij er meer jongeren betrokken worden bij de uitdieping van culturele en maatschappelijke zaken;
– het toevoegen van nieuwe dimensies bij de beleidsuitvoering met als wetenschap: de nieuwe ontwikkelingen;
– het brainstormen met organisaties over de culturele ontwikkelingen in Suriname.

Het nieuw gekozen CUS-bestuur heeft toegezegd om de tijdens deze algemene ledenvergadering aangehaalde zaken mee te zullen nemen in haar beleidsprogramma voor de periode van drie jaar (2017-2020). De grootste activiteit waar de CUS voor de komende zittingsperiode een leidende rol zal vervullen, is de herdenking van 145 jaar Hindoestaanse Immigratie. Gezamenlijk met haar leden zal het bestuur dit jaar reeds een aanvang maken met de voorbereidingen. De OHM feliciteert het verkozen bestuur en rekent erop dat  de CUS zich verder professionaliseert zodat zij haar gestelde doelen steeds beter kan realiseren.