Daadwerkelijk een vredevolle wereld

Ieder jaar wordt in de maand september de Internationale Dag van de Vrede herdacht, welke de Verenigde Naties vanaf 1981 per resolutie heeft ingesteld. Vanaf 2001 is de 21e september als datum daaraan gekoppeld. The thema is dit jaar End Racism Build Peace

Wij ervaren met zijn allen, een snelle progressie van de mate van conflict, vredeloosheid, angst en verdriet in de wereld, mede ingegeven door de golf van uitingen gebaseerd op racisme. De meesten van ons willen heel graag een halt toeroepen hieraan. Alle inspanningen die wij de afgelopen decennia geleverd hebben, binnen ons menselijk vermogen, alle vredesconferenties, klimaatconferenties, wetenschappelijke uitvindingen en toepassingen etc., lijken geen oplossing hierin te brengen.

De vraagt rijst dan: wat is nu daadwerkelijk de oplossing?
Hoe kan ik mijn bijdrage leveren, om onze diep gekoesterde wens en verlangen naar een vredevolle, liefdevolle en gelukkige wereld voor eenieder, weer dichterbij te brengen?

De waarheid is, dat de staat van de buitenwereld een reflectie is van de staat van de binnenwereld van ons, menselijke zielen of menselijke wezens. Met andere woorden, alle vredeloosheid, angst, conflict, verdriet en pijn die er in de wereld zichtbaar is, vertelt ons hoeveel innerlijk conflict, vredeloosheid, angst, pijn en verdriet wij diep vanbinnen ervaren. Dit innerlijk conflict ontstaat, wanneer wij niet meer “in lijn leven” – denken, spreken en handelen – met onze oorspronkelijke natuurlijke deugdzame zelf.

Hetgeen waarnaar wij als menselijke zielen intens verlangen – vrede, liefde, geluk – is hetgeen dat van nature bij ons hoort, waaruit wij van nature zijn opgebouwd, maar nu in onvoldoende mate bezitten of kunnen ervaren. We kunnen het vergelijken met ons lichaam, dat van nature voor 70% uit water bestaat, waar een intens verlangen – dorst – naar ontstaat als er een tekort is.

Als wij er weer even bij stilstaan en onszelf observeren, dan realiseren we, dat wij ware onvergankelijke vrede, liefde en geluk ervaren, zodra onze intenties, gedachten, woorden en acties voortvloeien uit deugdzaamheid. Echter zijn wij door onwetendheid en radeloosheid, er steeds meer in gaan geloven dat het gebruik van ondeugden – zoals lust (begeerte of zelfzuchtige verlangens), boosheid (irritatie, schuldgevoel), hebzucht, gehechtheid, ego (arrogantie of laag zelfbeeld), oneerlijkheid, jaloezie, achteloosheid, luiheid etc. – in onze gedachten, woorden en acties soms noodzakelijk en zelfs normaal is om onze doelen in deze tijd te kunnen realiseren. Zo is het gecreëerde instituut van racisme een middel geworden voor persoonlijke bevoordeling, machtsvertoon en zelfs uitbuiting van het eigen menselijke ras.

Het lijkt er soms ook op alsof we op korte termijn inderdaad voordelen ervaren, echter op de langere termijn brengt het ons gegarandeerd in diepere chaos en verdriet. Door het gebruik van de ondeugden, vergelijkbaar met ziekten die we onszelf aandoen, hebben wij onze innerlijke gezondheid prijsgegeven en is de mate waarin wij ware vrede, liefde en geluk kunnen ervaren, steeds minder geworden.

Het innerlijke conflict tussen ons natuurlijke deugdzame, gezonde, authentieke zelf en het onnatuurlijke, ongezonde, valse gecreëerde zelfbeeld, gebaseerd op kleur, vergankelijke fysieke bezittingen, posities, rollen en relaties, wordt dus steeds groter met alle gevolgen van dien. Dit conflict manifesteert zich dan ook progressief in de buitenwereld: angst, onzekerheid, superior/ inferioriteit complexen, manipulatie … om er maar een paar te noemen.  

Voor ware harmonie en vrede op aarde is het dus noodzakelijk om over te stappen van leven vanuit de valse onnatuurlijke gecreëerde zelf, naar leven vanuit onze oorspronkelijke natuurlijke ware zelf.  Van oorsprong zijn wij onvergankelijke, zuivere, stralende punten van levende gelukzalige energie, bestaande uit enkel goedheid, allen kinderen van De Ene Onvergankelijke Altijd Zuivere Stralende Punt van Levende Gelukzalige energie, de Oceaan van Goedheid. Onze lichamen dienen onafhankelijk van kleur en vorm, als unieke kostuums, waardoor we dat wat in de ziel zit, tot expressie kunnen brengen.

In Rajyoga, onderwijst en herinnert, de Allerhoogste Ziel, de Oceaan van Kennis, de Altijd Zuivere Almachtige Krachtcentrale ons Zelf weer, wie wij zijn als zijn kinderen, wie Hij is, wat Zijn taak is op dit moment en wat er precies met ons en de wereld gebeurd is, waardoor wij ons in deze vrede-loze en ongelukkige staat bevinden. Tevens reikt Hij ons, de unieke methode oftewel therapie aan, die noodzakelijk is om onszelf en de wereld weer gezond – vredevol, liefdevol en gelukkig te maken.

“Een vredevolle wereld bouwen begint met iedere persoonlijke bijdrage van elkeen als een vredevolle ziel”.

De Brahma Kumaris, als internationale NGO ondersteunt de UN IDP dag en moedigt een ieder aan aandacht te besteden aan vrede binnen de eigen kring van familie, vrienden, collegas, nationaal en internationaal. In dit kader doen wij een verzoek, om op woensdag 21 september a.s. om 12:00 uur p.m. één minuut stilte in acht nemen voor vrede.

Brahma Kumaris spirituele organisatie