Dagelijkse plichten van de mens volgens het hinduïsme

Het hinduïsme is niet alleen een religie, maar geeft ook leefregels. In het hinduïsme wordt immers het handelen (karma) van de mens zeer belangrijk geacht en het hinduïsme geeft daarvoor ook regels. Het schrijft de mens drie groepen van plichten voor, genoemd de riatraya. Deze plichten vervult men door zijn handelingen en zijn verantwoord maatschappelijk gedrag. De eerste groep dagelijkse plichten zijn de brahma en de deva-yajnya. Het zijn de verplichtingen, waaraan we voldoen door de voorgeschreven godsdienstige rituelen uit te voeren. Veel mensen zijn regelmatig in de mandir’s (tempels) te vinden, die zich inzetten voor de brahma- en deva-yajnya. Hoewel deze rituelen gedurende het gehele leven worden uitgevoerd, komt het accent daarvan echter wel in de laatste levensfase te liggen, als men sanyásí is geworden.

De tweede categorie plichten zijn de rishiria en pitri-yajnya. Deze plichten houden in, dat men allen die voorheen hebben geleefd en tot de ontwikkeling en het welzijn van mens en maatschappij hebben bijgedragen, in ere houdt; we moeten ons bekwamen op diverse gebieden van kennis en wetenschap, de beschikbare kennis en vaardigheden bewaren, nieuwe vergaren en die doorgeven aan de komende generatie.

Wij moeten onze rishi’s (heilige zieners) in ere houden. De derde groep plichten zijn de atithi-yajnya en de balivaishva deva-yajnya. De atithi-yajnya is het verlenen van gastvrijheid aan en de zorg voor gasten. Een gast in de zin van iemand die onaangekondigd bij je aanklopt; iemand die onderdak zoekt bijvoorbeeld. Men kan zelf bepalen hoe en in welke mate men deze plicht uitvoert. De balivaishva devayajnya is de zorg voor flora en fauna. Dit is de plicht om ervoor te waken, dat het ecologisch evenwicht nergens verstoord wordt, want daardoor raakt de rita, het evenwicht in de natuur, uit balans, met alle nare gevolgen van dien.

 Bron: Inleiding tot het Hindoeïsme, OHM/Ned