De 15 meest verbazingwekkende voorspellingen voor Kali Yuga uit de Bhagavata Purana

In het laatste canto van de Bhagavata Purana staat er een lijst met voorspellingen en profetieën over de duistere tijden voor het huidige tijdperk van Kali Yuga. De volgende 15 voorspellingen, 5000 jaar geleden geschreven door de wijze Vedavyasa, zijn verbazingwekkend omdat ze zo nauwkeurig overkomen. Ondanks de negatieve toon van de voorspellingen, is er nog steeds een lichtpuntje voor ons allen, die op het einde vermeld wordt.

Voorspelling 1:

Religie, waarheidlievendheid, reinheid, verdraagzaamheid, genade, levensduur, fysieke kracht en geheugen zullen allemaal dag na dag afnemen vanwege de krachtige invloed van het tijdperk van Kali.

Bron: Srimad-Bhagavatam 12.2.1

sri suka uvaca
tatas canu-dinam dharmah
satyam saucam ksama daya
kalena balina rajan
nanksaty ayur balam smrtih

Voorspelling 2:

In Kali Yuga zal alleen rijkdom gezien worden als het teken van iemands goede geboorte, correcte gedrag en goede eigenschappen. En de wet en gerechtigheid zullen alleen worden toegepast op basis van iemands macht.

Bron: Srimad-Bhagavatam 12.2.2

vittam eva kalau nrnam
janmacara-gunodayah
dharma-nyaya-vyavasthayam
karanam balam eva hi

Voorspelling 3:

Mannen en vrouwen zullen louter vanwege oppervlakkige aantrekking samenwonen, en succes op zakelijk gebied zal afhangen van bedrog. Vrouwelijkheid en mannelijkheid zal worden beoordeeld naar gelang iemands bekwaamheid op het gebied van seks, en een man zal bekend staan als een brahmana slechts door het dragen van een brahmanen-draad.

Bron: Srimad-Bhagavatam 12.2.3

dampatye ’bhirucir hetur
mayaiva vyavaharike
stritve pumstve ca hi ratir
vipratve sutram eva hi

Voorspelling 4:

Iemands spirituele positie zal louter volgens externe symbolen worden geverifieerd, en op diezelfde basis zullen mensen van de ene spirituele orde naar de andere overstappen. Iemands fatsoen zal serieus in twijfel worden getrokken als hij geen goed inkomen heeft. En iemand die heel behendig is in woordgoochelarij zal als een groot geleerde worden gezien.

Bron: Srimad-Bhagavatam 12.2.4

lingam evasrama-khyatav
anyonyapatti-karanam
avrttya nyaya-daurbalyam
panditye capalam vacah

Voorspelling 5:

Iemand zal als onheilig en verschrikkelijk worden beoordeeld als hij geen geld heeft, en hypocrisie zal als een deugd worden geaccepteerd. Het huwelijk zal simpelweg via mondelinge overeenkomst worden geregeld, en iemand zal denken dat hij het waard is om zich in het openbaar te vertonen als hij slechts een bad heeft genomen.

Bron: Srimad-Bhagavatam 12.2.5

anadhyataivasadhutve
sadhutve dambha eva tu
svikara eva codvahe
snanam eva prasadhanam

Voorspelling 6:

Een heilige plaats zal opgevat worden als bestaande uit niet meer dan een waterreservoir dat zich op een afstand bevindt, en schoonheid zal beschouwd worden als afhankelijk zijnde van iemands haarstijl. Het vullen van de maag zal het doel van het leven worden, en iemand die driest en roekeloos is zal als waarheidlievend worden aanvaard. Hij die een familie kan onderhouden zal als een deskundige man worden gezien, en de principes van religie zullen alleen ter wille van reputatie in acht worden genomen.

Bron: Srimad-Bhagavatam 12.2.6

Voorspelling 7:

Terwijl de aarde zo overbevolkt wordt met een verdorven bevolking, zal om het even wie onder ieder van hun sociale klassen zichzelf als de sterkste toont, politieke macht krijgen.

Bron: Srimad-Bhagavatam 12.2.7

evam prajabhir dustabhir
akirne ksiti-mandale
brahma-vit-ksatra-sudranam
yo bali bhavita nrpah

Voorspelling 8:

Geteisterd door hongersnood en buitensporige belastingen, zullen mensen hun toevlucht nemen tot het eten van bladeren, wortels, vlees, wilde honing, fruit, bloemen en zaden. Getroffen door droogte, zullen ze volledig geruïneerd worden.

Bron: Srimad-Bhagavatam 12.2.9

saka-mulamisa-ksaudra-
phala-puspasti-bhojanah
anavrstya vinanksyanti
durbhiksa-kara-piditah

Voorspelling 9 :

De burgers zullen enorm lijden onde kou, wind, hitte, regen en sneeuw. Ze zullen verder geplaagd worden door ruzies, honger, dorst, ziekte en ernstige ongerustheid en angst.

Bron: Srimad-Bhagavatam 12.2.10

sita-vatatapa-pravrd-
himair anyonyatah prajah
ksut-trdbhyam vyadhibhis caiva
santapsyante ca cintaya

Voorspelling 10:

De maximale levensduur van menselijke wezens in Kali Yuga zal 50 jaar worden.

Bron: Srimad-Bhagavatam 12.2.11

trimsad vimsati varsani
paramayuh kalau nrnam

Voorspelling 11:

Mensen zullen hun bejaarde ouders niet langer beschermen.

Bron: Srimad-Bhagavatam 12.3.42

na rakshishyanti manujah
sthavirau pitarav api

Voorspelling 12:

In Kali Yuga zullen mensen zelfs vanwege een paar muntjes haat voor elkaar ontwikkelen. Terwijl ze alle vriendschappelijke betrekkingen opgeven, zullen ze bereid zijn om hun eigen leven te geven en zelfs hun eigen familieleden te doden.

Bron: Srimad-Bhagavatam 12.3.41

kalau kakinike ’py arthe
vigrihya tyakta-sauhridah
tyakshyanti ca priyan pranan
hanishyanti svakan api

Voorspelling 13:

Onbeschaafde mensen zullen liefdadigheid uit naam van God accepteren en zullen hun brood verdienen door het voorwenden van ascsese en het dragen van de kledij van een bedelmonnik. Degenen die niets van religie weten zullen een hoge zetel bestijgen en de vrijheid nemen om over religieuze principes te spreken.

Bron: Srimad-Bhagavatam 12.3.38

sudrah pratigrahishyanti
tapo-veshopajivinah
dharmam vakshanty adharma-jna
adhiruhyottamasanam

Voorspelling 14:

Dienaren zullen een meester die al zijn rijkdom heeft verloren verlaten, zelfs als die meester een heilige persoon van voorbeeldig karakter is. Meesters zullen een uitgeschakelde dienaar aan zijn lot overlaten, ook al is die dienaar generaties lang in de familie geweest. Koeien zullen in de steek worden gelaten of gedood worden wanneer ze geen melk meer geven.

Bron: Srimad-Bhagavatam 12.3.36

patim tyakshyanti nirdravyam
bhritya apy akhilottamam
bhrityam vipannam patayah
kaulam gas capayasvinih

Voorspelling 15:

Steden zullen gedomineerd worden door dieven, de Veda’s zullen bevlekt worden door speculatieve interpretaties van atheïsten, politieke leiders zullen de burgers praktisch verorberen, en de zogenaamde priesters en intellectuelen zullen toegewijden van hun buiken en genitaliën zijn.

Bron: Srimad-Bhagavatam 12.3.32

dasyukrishta janapada
vedah pashanda-dusthitah
rajanas ca praja-bhakshah
sisnodara-para dvijah

Ondanks al deze duistere voorspellingen, is er één goede eigenschap van dit tijdperk van Kali Yuga:

kaler dosha-nidhe rajann
asti hy eko maha gunah
kirtanad eva krishnasya
mukta-sangah param vrajet

“Hoewel Kali Yuga een oceaan van fouten is, is er toch nog één goede eigenschap aan dit tijdperk: simpelweg door de namen van Krishna te chanten, kan men bevrijd raken van materiële gebondenheid en gepromoveerd worden naar het transcendentale koninkrijk.” (Srimad-Bhagavatam 12.3.51)

Dus laten we gebruik maken van deze speciale spirituele gift gegeven tijdens de duistere tijden van Kali Yuga om onszelf snel spiritueel te verheffen door de heilige namen van God te chanten.
Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare
Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare

Bron: BHAKTI YOGA CENTER

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *