De 4 vrouwen van de man (uit de preken van Buddha)

buddha

Weet u dat volgens de wijze Gautama Buddha een man 4 vrouwen zou moeten hebben? Lees verder om te weten waarom hij dit zei …

Verhaal
In één van de Agama Sutras, één van de eerste preken van de Buddha, is er een zeer interessant verhaal achter deze verklaring. Dit verhaal gaat als volgt …

Vier vrouwen
Er was eens een man die vier vrouwen had. Volgens het sociaal systeem en de omstandigheden van het oude India, was het mogelijk voor een man meerdere vrouwen te hebben. Ook tijdens de Heian periode in Japan, ongeveer duizend jaar geleden, was het niet ongewoon voor een vrouw om meerdere echtgenoten hebben. De Indier werd ziek en stond op het punt te sterven. Aan het einde van zijn leven, voelde hij zich erg eenzaam en vroeg daarom aan zijn eerste vrouw om hem te vergezellen naar de andere wereld.

Eerste vrouw
‘Mijn lieve vrouw,’ zei hij, ‘Ik hield dag en nacht van je, ik zorgde voor je gedurende mijn hele leven. Nu sta ik op het punt van sterven, wilt je alsjeblieft met mij meekomen waar ik ook naartoe ga na mijn dood ?

Weigeren
Hij verwachtte van haar een bevestigend antwoord. Maar zij antwoordde: ‘Mijn lieve man, ik weet dat je altijd van me hebt gehouden. En je gaat sterven. Nu is het tijd om te scheiden van jou. Vaarwel, mijn geliefde.

Tweede vrouw
Hij riep zijn tweede vrouw aan zijn ziekbed en smeekte haar om hem te volgen in de dood. Hij zei: ‘Mijn lieve tweede vrouw, je weet hoeveel ik van je heb gehouden. Soms was ik bang dat je zou me verlaten, maar ik hield me sterk vast aan je. Mijn liefde, kom alstublieft met me mee. ‘De tweede vrouw uitte zichzelf nogal koeltjes. ‘Beste man, je eerste vrouw weigerde om u te begeleiden na uw overlijden. Hoe kan ik je volgen? Je hield alleen van me voor je eigen zelfzuchtige wil. ‘

Derde vrouw
Liggend in zijn sterfbed, riep hij zijn derde vrouw, en vroeg haar om hem te volgen. De derde vrouw antwoordde met tranen in haar ogen, ‘Mijn beste, ik heb medelijden met u en ik voel mezelf verdrietig. Daarom zal ik je vergezellen naar het kerkhof. Dit is mijn laatste plicht aan u. ‘ Ook de derde vrouw weigerde dus hem te volgen naar de dood.
Vierde vrouw
Drie vrouwen hadden geweigerd om hem te volgen na zijn dood. Nu herinnerde hij zich dat er een andere vrouw was, zijn vierde vrouw, van wie hij niet veel hield. Hij had haar als een slaaf behandeld en toonde altijd veel ongenoegen bij haar. Hij dacht nu dat als hij haar zou vragen hem te volgen naar de dood, zij zeker zou weigeren.

Zei ja
Maar zijn eenzaamheid en angst waren zo ernstig dat hij de moeite nam haar te vragen om hem te vergezellen naar de andere wereld. De vierde vrouw accepteerde graag het verzoek van haar man.

Blijmoedig begeleid
“Mijn lieve man, ‘zei ze,’ ik ga met je mee. Wat er ook gebeurt, ik ben vastbesloten om altijd bij je te zijn. Ik kan niet van jou gescheiden worden.”
Tot zover het verhaal van ‘Een man en zijn vier vrouwen.’

Wat betekenen deze vrouwen?
Gautama Buddha concludeerde het verhaal als volgt: ‘Iedere man en vrouw heeft vier vrouwen of mannen. Wat betekenen deze vrouwen? ‘

Ons lichaam
De eerste ‘vrouw’ is ons lichaam. Wij houden dag en nacht van ons lichaam. In de ochtend wassen we ons gezicht, dragen kleding en schoenen. We geven voedsel aan ons lichaam. Wij zorgen voor ons lichaam zoals de eerste vrouw in dit verhaal. Maar helaas, aan het einde van ons leven, van ons lichaam, kan het net de eerste ‘vrouw’ ons niet volgen naar de volgende wereld.

Het lichaam is gecremeerd
Er is in een commentaar het volgende verwoord: ‘Wanneer de laatste adem ons lichaam verlaat, de gezonde kleur van het gezicht is veranderd dan verliezen we de verschijning van het tralende leven. Onze geliefden kunnen zich verzamelen en rouwen, maar het mocht niet baten. Wanneer een dergelijke gebeurtenis zich voordoet, wordt het lichaam gezet op een open veld en gecremeerd, waarbij aleen de witte as wordt achtergelaten. Dit is de bestemming van ons lichaam.

Materiële zaken
Wat is de betekenis van de tweede vrouw? De tweede ‘vrouw’ staat voor ons fortuin, onze materiële zaken , geld, onroerend goed, roem, positie en de job waarvoor we hard gewerkt hebben om die te krijgen. We zijn verbonden aan deze materiële bezittingen. We zijn bang om deze materiële dingen te verliezen en willen nog veel meer bezitten.
Vergankelijke dingen
Er is geen limiet. Aan het einde van ons leven, kunnen deze dingen ons niet volgen tot na de dood. Hoeveel fortuinen we ook hebben gemaakt, we moeten deze achterlaten. We kwamen in deze wereld met lege handen. Tijdens ons leven in deze wereld, hebben we de illusie dat we een fortuin hebben verkregen. Bij de dood zijn onze handen leeg. We kunnen ons geluk niet vasthouden na onze dood, net zoals de tweede vrouw tegen haar man zei: ‘Je hield me voor uw egocentrische egoïsme. Nu is het tijd om afscheid te nemen. ‘

Onze relaties
Wat wordt bedoeld met de derde vrouw? Iedereen heeft een derde ‘vrouw’. Dit is de relatie met onze ouders, zus en broer, alle familieleden, vrienden, en de maatschappij. Zij zullen zo ver gaan als het kerkhof, met tranen in hun ogen. Ze zijn sympathiek en bedroefd …
De gemeenschap
Zo kunnen we niet afhankelijk zijn van ons fysieke lichaam, ons geluk en onze samenleving. We worden alleen geboren en we sterven alleen. Niemand zal ons begeleiden na onze dood.
De geest
Buddha Sakyamuni noemde de vierde vrouw, die haar man zou vergezellen na zijn dood. Wat symboliseert deze vrouw ? De vierde ‘vrouw’ is onze geest [of Alaya bewustzijn]. Als we diepe introspectie doen en erkennen dat onze denken gevuld is met woede, hebzucht, en ontevredenheid, dan hebben we een goed inzicht in ons leven. De woede, hebzucht en ontevredenheid zijn karma, de wet van de oorzakelijkheid.
Overal achtervolgen
We kunnen niet worden gescheiden van onze eigen karma. Zoals de vierde vrouw aan haar stervende man zei: ‘ik zal je achtervolgen, waar je ook gaat.”

 

Bron: werken van Gautama Buddha (Internet)