DE BETEKENIS VAN DE DAGEN RONDOM HET DIVÁLIFEEST (2/2)

Image result for divali 2017

 

19 oktober: Diváli

 

Diváli wordt gevierd in de maand kártik (okt./nov.) met nieuwe maan, wanneer het pikdonker is. Diváli komt van het Sanskritwoord Dípávali, dat een rij lampjes betekent. Vandaar dat het ook Dípa-utsav, het lichtfeest, genoemd wordt.

Hierbij staat één thema centraal, nl. de overwinning van het licht op de duisternis, van het goede op het kwade, van kennis op de onwetendheid, van recht, waarheid en orde op onrecht, onwaarheid en chaos, van welvaart en voorspoed op armoede en werkloosheid.

Daarom is Diváli in de eerste plaats gewijd aan Mahá-Lakshmí, de Godin van het licht, geluk en voorspoed, van schoonheid en rijkdom en de beschermster van moraal en ethiek. Er wordt een pújá ter ere van haar verricht.

Enkele historische mythologische gebeurtenissen liggen ten grondslag aan het Diválifeest, nl.:

  • De kroning van Shrí Rám. Shrí Rám keerde na een ballingschap van 14 jaar terug naar zijn rijk Ayodhyá, nadat hij de wrede koning Rávaṇ van Lanká had gedood. Hij werd toen tot koning gekroond. Uit blijdschap hadden de bewoners van Ayodhyá hun huizen versierd en met rijen lampjes verlicht om enerzijds hun Heer hartelijk te verwelkomen en anderzijds de overwinning op een kwade macht te vieren.
  • Voor de boeren/handelaren is het een oogstfeest: wanneer de oogst binnengehaald is, is het tijd om te feesten. Alle moeite van het harde werken is dan beloond. Lakshmí, als symbool voor rijkdom, is verkregen en de handel is op gang gekomen. Redenen genoeg om haar te vereren.

 

 Image result for laxmi mata photo

“Mahá-Lakshmí” en Dipávali spiritueel bekeken

 

Mahá-Lakshmí: Mahá betekent groot en wel groot in de context van educatie, welke het kenmerk is van bewustzijn. Deze Mahá moet het doel zijn van een ieder die nog niet mahá is. Dus het “Mahá doel” is de betekenis van het woord Laksha: het doel. Mahá betekent ongebonden, oneindig, onsterfelijk, eeuwig, Brahma, heelheid. Mahá moet een levende realiteit zijn. Dipávali is bekend als “het feest van lichten”, maar de belangrijkste spirituele betekenis is “het bewustzijn van het innerlijk licht”. Er is iets voorbij het lichaam en de geest, welke puur, oneindig en eeuwig is, de Átman. De viering van Dipávali als de “overwinning van het goede over het kwade”, refereert naar het licht van hogere kennis, alle onwetendheid verdrijvend, de onwetendheid welke de ware natuur van iemand maskeert, niet als het lichaam, maar als de onveranderlijke, oneindige, immanente, transcendente realiteit. Met deze ontwaking komt mededogen en het bewustzijn van de eenheid van alle dingen (hogere kennis). Dit geeft ánand: gelukzaligheid. Zoals we de geboorte van ons lichaam vieren, zo moeten wij Dipávali zien als de viering van het innerlijk licht. Alhoewel de gebeurtenissen in de geschiedenis die refereren naar het Diválifeest en de wijze van viering verschillen van gebied tot gebied (vuurwerk, pújá’s, verlichting, lekker eten en cadeaus), is de essentie dezelfde: verblijd zijn in het innerlijk licht (Átman) of de onderliggende realiteit van alle dingen (Brahman).

 Image result for diya

Díp mantra (aansteken van diyá)

Shrí Lakshmí karotu kalyáam,

árogyam sukhasampadám,

mama shatru-vinásháya,

dipajyotir namostute.

 

Betekenis:

O Lakshmí, schenk mij rijkdom, voorspoed, geluk en gezondheid. Verdelg al mijn vijanden, o Godin van het licht, Gij zijt gegroet.