De betekenis van de mantra AUM

AUM is een belangrijke mantra in zowel het hindoeïsme, jainisme, sikhisme en het boeddhisme. Over de betekenis zijn meerdere visies bekend.

AUM verwijst naar de Bron, God, Universele Energie, Krishna, Brahma, etc. Volgens de Mándúkya Upanishad is het een samentrekking van drie klanken: A, U en M. Op de juiste manier uitgesproken is AUM een sonore zoemklank die, zover het de menselijke mond toelaat, het dichtst komt bij de oorspronkelijke Goddelijke scheppingsklank. Het is dezelfde trilling als waarop de Universele Energie trilt. Daardoor is AUM verbonden met de kruincakra. Het woord AUM zelf komt uit het Sanskrit en is afgeleid van het woord ‘evam’, dat ‘dus’ of ‘zo’ betekent. De wetten van Manu zeggen dat het woord werd gevormd door Brahma zelf, die de letters a, u en m van de Veda’s afleidde, wat zijn mysterieuze kracht en heiligheid verklaart:
• A symboliseert ons waakbewustzijn
• U symboliseert ons droombewustzijn (denken, voelen, wensen, willen)
• M symboliseert ons diepe slaapbewustzijn
Bovendien is er ook nog de vierde staat (a-mátrá), het Zelf, volgens de Advaita. Oftewel: AUM is onsterfelijk en onuitputtelijk, de 4e dimensie. Het is de symbolische uitdrukking van de creatieve geest, het Woord, de drie tijden van de dag (morgen, middag, avond) en de drie elementen (actie, cognitie, volitie (wil)). AUM wordt uitgesproken aan het begin en het eind van elke les in de Veda en het is ook het introductiewoord van de Purána’s. Dit wordt gezegd in de Katha-Upanishad: “Ieder die deze syllabe kent, verkrijgt wat hij wil”, omdat alle woorden zouden afstammen van die ene klank, AUM. Het vertegenwoordigt ook de kracht van God. Het is het geluidssymbool voor de ultieme realiteit. Het symbool bestaat uit 4 delen, die elk een diepzinnige
betekenis hebben.

Dit is het stadium van het menselijk bewustzijn en staat voor het ontwaken op aards of materieel niveau. Staat symbolisch voor de deelmantra A.

Het stadium van diepe slaapbewustzijn. Staat symbolisch voor de deelmantra M.

Het stadium van droombewustzijn. Staat symbolisch voor de deelmantra U.

Het stadium van absoluut bewustzijn in al zijn facetten.

Met dank aan dhr. Ro Baldew (Ned.)