De betekenis van het Anker Monument

 150 jaar geleden hebben onze voorouders de keuze gemaakt, bewust of onbewust om naar Suriname te komen.
Nu na 150 jaar en de komende honderden jaren is dit land, ONS land; we zijn verankerd hier in Suriname.


Als u kijkt naar het monument op de tekening, ziet u de kaart van Suriname en een anker; deze is zeker 100 jaar oud, waarmee we willen aangeven dat wij hier verankerd zijn, in Suriname. De kolommen geven trapsgewijs het volgende aan.
De eerste kolom staat voor iedereen die vóór ons zich in Suriname heeft gevestigd. Op de tweede kolom staat 5 juni 1873. De volgende kolommen, die hoger zijn, geven de groei aan.

Op de vijfde kolom staat op een marmeren tegel 5 juni 2023. De laatste kolommen geven aan dat we door zullen groeien. Vanaf de eerste kolom nemen we iedereen mee, samen werken we aan de ontwikkeling van ons land.
De kaart van Suriname is zodanig gemaakt, dat wanneer je langsrijdt, je die goed kan zien.
Het is ideaal om de huidige en komende generaties van Suriname een monument “legacy” te geven ter herdenking van dit heugelijk feit nl. 150 jaar Hindoestaanse Immigratie. Het doel van dit monument is in de eerste plaats om dit feit een blijvende plaats te geven in de samenleving. Aan elk monument gaat een geschiedenis vooraf, die door het plaatsen van het monument wordt vereeuwigd. Het bedoelde monument is bedoeld om de geschiedenis van de Hindoestaanse samenleving vanaf haar komst tot heden met alle hoogte- en dieptepunten te herdenken. 

Bron: CUS