De betekenis van het vreugdevuur voor Holí en het verhaal van Holiká

Het Holí feest wordt gedurende  twee dagen gevierd. Traditioneel in Suriname wordt Phagwá tot de eerstvolgende dinsdag (burhwá mangar)  voortgezet. Op de eerste dag wordt vreugdevuur gecreëerd en op de tweede dag wordt Holí gespeeld met kleuren en water. Op sommige plaatsen wordt het vijf dagen gespeeld, de vijfde dag heet Ranga Panchami. Het Holí vreugdevuur staat bekend als Holiká Dahan (en Kamudu pyre) en  wordt gevierd door symbolisch Holiká, de duivel, te verbranden. In de Sanátan Dharm  viert men  Holí om de dood van Holiká en het redden van bhakt Prahlád te gedenken . Vroeger droegen de mensen een stuk hout bij tot het Holiká -vreugdevuur.

Holiká was een demon in de Sanátan  Vedische geschriften, die ter dood was gebracht met hulp van Shri Vishnu. Ze was de zuster van koning Hiranyakashipu en phuwá van Prahlád.

Het verhaal van Holiká ’s dood markeert de triomf van het goede over het kwade. Holiká wordt geassocieerd met het jaarlijkse vreugdevuur op de avond voor Holi, het Sanátan kleuren festival.

Volgens de Bhágavat Purána was er een koning genaamd Hiranyakashipu die, zoals veel demonen en Ásura’s, het intense verlangen had om onsterfelijk te zijn. Om aan deze wens tegemoet te komen, voerde hij de nodige Tapas (boetedoening) uit totdat hem een ​​gunst door Brahmá werd verleend. Omdat het niet de gewoonte is van de Goden om onsterfelijkheid te verlenen, gebruikte hij list en  bedrog  om een ​​gunst te verkrijgen die  hem onsterfelijk zou maken.

De zegen gaf Hiranyakashyapu vijf speciale krachten: hij kon worden gedood door noch een mens noch een dier, noch binnen noch buiten, noch overdag noch ’s nachts, noch door astra’s (wapens die worden gelanceerd), noch door enige shástra (wapens die in de hand gehouden worden), en ook niet op het land of in water of lucht.Toen deze wens was ingewilligd, voelde Hiranyakashyapu zich onoverwinnelijk, wat hem arrogant maakte.  Hiranyakashyapu verordende  dat hij alleen aanbeden moest worden als  God, en iedereen die niet zijn bevelen niet accepteerde zou gestraft en vermoord worden . Zijn zoon Prahlad was het niet eens met zijn vader en weigerde zijn vader als een god te aanbidden. Hij bleef Shri Vishnu  aanbidden .

Dit maakte Hiranyakashipu erg boos en hij deed verschillende pogingen om Prahlad te vermoorden. Tijdens een speciale inspanning hiertoe, riep koning Hiranyakashyapu zijn zuster Holiká om hulp. Holiká had een speciaal stoffen kledingstuk dat verhinderde dat ze werd geschaad door vuur. Hiranyakashyapu vroeg haar om samen met Prahlad op een kampvuur te zitten, en de jongen te verleiden om op haar schoot te gaan zitten. Toen het vuur echter hoog opliep, vloog het kledingstuk van Holiká af en bedekte Prahlád. Holiká werd verbrand en Prahlád kwam ongedeerd tevoorschijn.

Hiranyakashipu zou de broer van Hiranyakshá zijn. Hiranyakashipu en Hiranyakshá zijn de poortwachters van Vishnu, Jayá en Vijayá, die op aarde zijn geboren als gevolg van de vloek van de Vier Kumáras.

Hiranyaksha werd gedood door Heer Shri Vishnu’s 3e incarnatie die Varaha was. En Hiranyakashipu werd later gedood door Shri  Vishnu’s 4e Incarnatie die Narasimhá was.

Traditie

De nacht voor Holiká Dahan  wordt in Suriname ,Trinidad ,Guyana  en in Noord-India, Nepal en delen van Zuid-India gevierd in overeenstemming met deze traditie.

Het Holí of Phagwá feest kent nog vele andere redenen. Ook  het begin van de lente (in Noord India) wordt hiermee gevierd.  In de 17de-eeuwse literatuur werd het geïdentificeerd als een festival dat met de landbouw te maken heeft. Er wordt  een  goede lente oogst herdacht  en ook het vruchtbare land. Sanátani’s  geloven dat het een tijd is om te genieten van de lente van overvloedige kleuren en afscheid te nemen van de winter. Holífestiviteiten  markeren het begin van het nieuwe jaar voor veel Sanátani’s , evenals een rechtvaardiging om hun relaties opnieuw in te stellen en te hernieuwen, om conflicten en geaccumuleerde emotionele onzuiverheden uit het verleden te beëindigen. Ruzies worden bijgelegd.

Voorbereiding  Holiká-brandstapel op vreugdevuren

Daags voor het festival verzamelen mensen hout en brandbare materialen voor het vuur bij mandirs  sportvelden , in parken, buurthuizen, en andere open ruimtes. Bovenop de brandstapel staat een beeltenis die Holiká voorstelt , die Prahalad in het vuur heeft verleid. Huizen  worden versierd, rangoli’s gemaakt , eten, feestdrankjes en feestelijke seizoensproducten zoals gujiyá, mathri, malpuas en andere regionale delicatessen worden bereid.

 

Holiká dahan (=verbranding)

Aan de vooravond van Holí, meestal op of na zonsondergang, brandt de brandstapel, wat Holika Dahan betekent. Mensen zingen en dansen rond het vuur.

De volgende ochtend wordt als eerst met de as resten elkaar ‘getekend’ waarna het kleurrijke  Holi feest kan beginnen.

Reden voor Holiká’s verbranding

Het verbranden van Holiká is de meest voorkomende reden voor de viering van Holí. In verschillende delen van India  zijn er ook nog andere redenen.

Samengevat :

Shri Vishnu greep in en verbrande Holiká.

Hiranyakashipu kreeg de macht van de Brahma met dien verstande dat het nooit zou worden gebruikt om iemand schade te berokkenen

Holiká was een goede persoon en het was de kleding die ze droeg die haar de kracht gaf. Ze  wist dat wat er gebeurde fout was, daarom  gaf ze het kleed  aan Prahlád en stierf daarom zelf.

Holiká droeg de sjaal die haar tegen vuur beschermde. Dus toen haar werd gevraagd met Prahlád in het vuur te gaan zitten, trok ze de omslagdoek aan en ging Prahlád op haar schoot zitten. Toen het vuur werd aangestoken, begon Prahlád te bidden tot Shri  Vishnu. Shri Vishnu riep een windvlaag op om de sjaal weg te blazen van Holiká en over  Prahlád heen , en redde hem van de vlammen van het vuur en verbrandde Holiká tot haar dood.

Volharding : Bhakt Prahlad heeft zich niet door zijn vader van de wijs laten brengen in zijn geloof in Shri Vishnu.

De volgende dag staat bekend als Holí of Dhulheti, waarbij mensen spelen met kleursel, gekleurde poeder , parfum en en pichkárís (waterpistolen)  met gekleurd water.

In Suriname en ook andere Caraïbische landen is Phagwá een nationale feestdag. Vooral jongeren in die landen doen volop mee. Er zijn discussies over decadentie tijdens het feest ,die niet stroken met de oorspronkelijke symboliek van het feest, terwijl er ook oneigenlijke gebruiken als het vooraf vieren van Holi ,terwijl de Holiká Dahan nog niet heeft plaatsgevonden. Ook het nuttigen van dierlijke eiwitten  is een doorn in het oog van vele Sanátani’s. Discussies en uitleg moeten  helpen om zaken weer op het juiste spoor te krijgen.

Shubh Holí !

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *