De Bloementuinschool voor kinderen met een beperking ontvangt meubilair en stoelen

Op maandag 27 december zijn schoolmeubilair en plastic stoelen overhandigd aan De Bloementuin, een school voor kinderen met een beperking. Het meubilair is afkomstig van Stg. De BruggenBouwers uit Nederland en de stoelen zijn gedoneerd door vrienden van de Troefcall club Doksastraat.
Schoolhoofd mw. Sacha Ijzer dankte via OHM Stg. De BruggenBouwers en de Troefcall club voor de broodnodige geste. Deze bijzondere school is opgericht in 1966 voor moeilijk lerende kinderen. Er zijn 7 lokalen, 8 leerkrachten en 50 kinderen. De school valt onder de Stichting voor Buitengewoon Onderwijs en is gevestigd aan de Achtersteeg te Paramaribo. OHM roept de gemeenschap op om kinderen met een beperking ook educatieve kansen te bieden in hun leven.

OHM